Parada Równości – Amnesty International

Parada Równości

Przy pomniku kard. Stefana Wyszyńskiego, przedstawiciel ILGCN’u – Szymon Niemiec odczytał apel do hierarchów Kościoła katolickiego. Kolejne przemówienie wygłosił przed Pałacem Prezydenckim przedstawiciel Kampanii Przeciwko Homofobii – Robert Biedroń. Kulminacja Parady nastąpiła około godziny 14.30 pod Kolumną Zygmunta, gdzie głos zabrał między innymi koordynator Zespołu AI LGBT Adam Pruss, który mówił o pracy Amnesty International na rzecz praw mniejszości seksualnych.

Zespół AI LGBT był silnie wspierany przez członków obu amnestyjnych grup warszawskich oraz innych zespołów specjalistycznych – za co serdecznie dziękujemy.

Podczas Parady rozdawaliśmy ulotki Zespołu oraz zbieraliśmy podpisy pod petycjami dotyczącymi przypadków naruszeń praw człowieka za względu na orientację seksualną.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj dostępu do aborcji w Polsce!

5192