PARAGWAJ: Obawa o bezpieczeństwo – groźba śmierci – Amnesty International

PARAGWAJ: Obawa o bezpieczeństwo – groźba śmierci

Juana Antonia Barua i Clara Nimia Insaurralde, zakonnice Kongregacji Najświętszej Marii Panny Niepokalanego Poczęcia, i José Bordón, sekretarz generalny Koordynacji Walki o Reformę Rolną Departamentu San Pedro oraz koordynator Frontu Okręgowego w General Resquín, otrzymali na swoje adresy domowe przesyłki zawierające groźby śmierci oraz naboje do strzelb.

Listy były napisane w języku jopará, mieszance języka guaraní i hiszpańskiego. List, który otrzymały siostry brzmiał następująco: -cuando termina agosto no se fueron koa pende destino. Dejen de apoyar al Frente- (jeśli przed końcem sierpnia nie odejdziecie, odejdzie, takie  będzie wasze. Przestańcie popierać Front). List, który otrzymał José Bordón mówił: -re yeheya leka: re poi sin tierra trabajo ha frente gui o si no koande destino- (zostaw to, stary, zostaw pracę na rzecz tych bez ziemi i tych z Frontu, albo takie będzie twoje przeznaczenie).

Jak się wydaje, groźby mają związek z pracą, którą podejmują te osoby, polegającą na uświadamianiu chłopów, co do ich praw, promocji alternatywnych metod upraw i wyrażaniu zaniepokojenia spowodowanego nadmiernym używaniem pestycydów rolnych przez właścicieli ziemskich. Listy wysłano w trakcie trwania seminarium dla liderów wspólnot na temat systemu sądowego, organizowanego przez pozarządowe organizacje praw człowieka i Okręgowy Front w General Resquín.

Groźby śmierci zostały zgłoszone do 26 komisariatu policji Naranjito, do Komisji Praw Człowieka Senatu i do Ministerstwa Spraw Publicznych. Również starano się o ochronę policyjną, jednakże Amnesty International nie posiada żadnych informacji, aby władze podjęły jakiekolwiek środki by zagwarantować Juanie Antoni Barua, Clarze Nimia Insaurralde i José Bordón możliwość kontynuowania swojej prawomocnej działalności bez strachu o własne życie oraz bez otrzymywania nowych gróźb.

Informacja uzupełniająca

Amnesty International otrzymało informacje o atakach, groźbach śmierci, prześladowaniu i zabójstwach członków organizacji pracujących na rzecz chłopów i grup tubylczych, ze strony uzbrojonych cywili, którzy pracują dla właścicieli ziemskich lub dla firm prywatnych, w kontekście sporów rolnych i kwestii społecznych.

Powodem powstania Okręgowego Frontu w General Resquín w 2003 były duże problemy zdrowotne mieszkańców, wynikające z nadużywania pestycydów przez właścicieli ziemskich..

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4294