Parlament Europejski naciska na Polskę w sprawie tajnych więzień CIA – Amnesty International

Parlament Europejski naciska na Polskę w sprawie tajnych więzień CIA

Parlament Europejski przyjął dzisiaj nowy raport o odpowiedzialności państw UE za naruszenia praw człowieka w programie bezprawnych transferów i tajnych więzień CIA. Raport wzywa państwa UE, w tym Polskę, do wypełnienia swoich zobowiązań, by zbadać zaangażowanie swoich rządów w łamaniu praw człowieka, w tym stosowaniu tortur.

Raport został przyjęty zdecydowaną większością 586 głosów.

– Dzisiejsze głosowanie to kamień milowy. Raport został przyjęty przez europarlamentarzystów ze wszystkich grup politycznych, zatem jest to bardzo mocny znak – mówi Draginja Nadaždin, dyrektorka Amnesty International Polska. – Od 2007 r., od czasu ostatniego raportu Parlamentu Europejskiego, działaliśmy, by ponownie zwrócić uwagę na ten temat. Ale jeszcze wiele pozostaje do zrobienia. Teraz jest czas na stanowcze działanie rządów, by skończyły z uchylaniem się od odpowiedzialności.

Amnesty International rozpoczęła kampanię “Odkryć prawdę w Europie”, aby zbiec się z finalnymi etapami powstawania raportu. Organizacja ostatnio przesłała Martinowi Schulzowi, przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego, petycję z tysiącami podpisów. Żadne z państw UE do tej pory nie wzięło odpowiedzialności i nie przeprowadziło pełnego i efektywnego śledztwa w sprawie roli, jaką ich rządy odegrały w programie CIA.

Raport skupia się na trzech krajach, w których wiadomo lub podejrzewa się, że istniały tajne więzienia CIA: Litwie, Polsce i Rumunii. Pomimo nowych dowodów o lotach na Litwę i z Litwy, dostarczonych w tym tygodniu przez Reprieve, władze w Wilnie nadal odmawiają ponownego otworzenia śledztwa w sprawie dwóch tajnych miejsc prowadzonych przez CIA w tym kraju w 2002 i 2004 roku. W Polsce nadal trwające śledztwo w sprawie tajnych więzień nie wykazało żadnych postępów, a prokurator odmawia poinformowania publicznie o jego wynikach. Rumunia stanowczo zaprzeczyła jakiemukolwiek zaangażowaniu w program CIA, w tym wiarygodnym zarzutom o istnieniu więzienia CIA w tym kraju. Nie podjęto oficjalnego śledztwa w tej sprawie.

Dane lotów i informacje ujawnione w 2011 i 2012 jasno wskazują na Danię i Finlandię, jako kraje zaangażowane w program CIA. Oba kraje jednak odmówiły wszczęcia śledztwa. W czerwcu tego roku Finlandia nie zgodziła się z rekomendacjami wynikającymi z Powszechnego Przeglądu Okresowego ONZ, gdzie zaapelowano o przeprowadzenie pełnego śledztwa w sprawie roli rządu Finlandii w programie CIA, by doprowadzić do odpowiedzialności osoby zaangażowane i by zadośćuczynić ofiarom.

– Dla polskich władz raport powinien być sygnałem, że międzynarodowe instytucje, w tym Unia Europejska, cały czas będą patrzyły im na ręce. Nie można tak po prostu zamieść tej sprawy pod dywan – mówi Draginja Nadaždin.

Raport Parlamentu Europejskiego wzywa państwa UE do przeprowadzenia pełnego i efektywnego śledztwa w sprawie współpracy z CIA w zakładaniu tajnych więzień, gdzie osoby podejrzane o terroryzm były torturowane lub w inny sposób źle traktowane. Amnesty International nadal będzie zbierać informacje o tajnych więzieniach. Wszystkie trzy kraje (Litwa, Polska i Rumunia) zaprzeczają, bez podania wiarygodnych kontrargumentów, że ktokolwiek był na ich terytorium bezprawnie przetrzymywany przez CIA.

fot. Rafał Panecki

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

NIE dla rozlewu krwi w Iranie

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

2024