Parlamentarzyści mówią NIE Guantánamo – Amnesty International

Parlamentarzyści mówią NIE Guantánamo

(Waszyngton) W szóstą rocznicę umieszczenia pierwszych więźniów w amerykańskiej bazie w Zatoce Guantánamo Amnesty International wspierana przez ponad 1200 parlamentarzystów i parlamentarzystek z całego świata przedstawiła administracji USA plan zakończenia programu nielegalnego przetrzymywania osób podczas -wojny z terroryzmem-.

Plan działań zawiera 13 zaleceń mających na celu zakończenie programu nielegalnego przetrzymywania podczas -wojny z terroryzmem-. Ich realizacja nie osłabia zdolności rządów do zwalczania terroryzmu. Daje też władzom praktyczne sugestie co do zamknięcia Guantánamo.

-Guantánamo jest nieprawidłowością, która musi zostać naprawiona, a jedynym sposobem jest zamknięcie tego obozu- powiedziała Irene Khan, Sekretarz Generalna Amnesty International.

Plan działań – podpisany przez parlamentarzystów i parlamentarzystki m.in. z Wielkiej Brytanii, Izraela, Japonii, a także z Polski – wzywa do przywrócenia sądowej kontroli nad pozbawieniem wolności, do zakończenia programu tajnego przetrzymywania oraz do postawienia zarzutów osobom przetrzymywanym i osądzenia ich przez niezależny i bezstronny sąd lub do ich zwolnienia. Plan podkreśla, że osoby zwolnione powinny mieć w sposób legalny zapewnione bezpieczeństwo po swoim zwolnieniu.

-Nielegalne praktyki stosowane przez władze USA podczas -wojny z terroryzmem-, których przykładem jest Guantánamo i program tajnych więzień CIA wypromowały niebezpieczną opinię, że podstawowe prawa człowieka można zawiesić w imię bezpieczeństwa narodowego- powiedziała Irene Khan.

Takie podejście władz USA do kwestii przetrzymywania wywiera niszczący wpływ na zasadę rządów prawa i na poszanowanie dla praw człowieka. Rządy innych krajów – od Pakistanu po wschodnią Afrykę i Europę – zostały zamieszane w nielegalne działania lub same je prowadziły. Na przykład ostatnie ponowne pojawienie się osób, które uważane były za zaginione w Pakistanie, po raz kolejny wskazało na szczególne naruszenia praw człowieka w tym kraju.

Amnesty International wie o przynajmniej 38 osobach, które były przetrzymywane w tajnych więzieniach CIA i których los i miejsce pobytu pozostają nieznane. Program CIA przetrzymywania i transportowania więźniów nie mógłby być realizowany bez współpracy innych państw. Inne kraje były również zamieszane w zatrzymywanie osób, które następnie znalazły się w Guantánamo.

-Arbitralne i tajne przetrzymywanie narusza podstawowe zasady praw człowieka. Nie ma miejsca na taką niesprawiedliwość w XXI wieku – jej trwanie wywołuje gniew i raczej zagraża bezpieczeństwu niż je buduje- powiedziała Irene Khan.

Amnesty International wzywa USA do wysłuchania parlamentarzystów i parlamentarzystek i innych osób z całego świata wzywających do przeprowadzenia realnych zmian. Jednocześnie wszystkie rządy powinny zapewnić, że podczas działań antyterrorystycznych również będą przestrzegać swych międzynarodowych zobowiązań do ochrony praw człowieka.

Polscy parlamentarzyści i parlamentarzystka, którzy poparli program Amnesty International to: Czesław Czechyra, Iwona Guzowska i Marek Krząkała (wszyscy PO).

Członkowie i członkinie Amnesty International na całym świecie przeprowadzają dziś akcje na rzecz zamknięcia Guantánamo oraz zakończenia programu nielegalnego przetrzymywania. W Warszawie akcja odbędzie się o 16.00 na Chmielnej.

Więcej informacji Strona międzynarodowa kampanii -Counter terror with justice- Filmik z akcji w Warszawie -Panorama- TVP 2 o akcji w Warszawie Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

NIE dla rozlewu krwi w Iranie

3690