Patronat Amnesty International Polska dla książki „Myszolandia” – Amnesty International

Patronat Amnesty International Polska dla książki „Myszolandia”

Książka „Myszolandia” w prosty i zabawny sposób pokazuje, jak ważne jest prawo do samostanowienia i świadomy wybór swoich przedstawiciel i przedstawicielek. Artykuł 21 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka stanowi, że „każdy człowiek ma prawo do uczestniczenia w rządzeniu swym krajem bezpośrednio lub poprzez swobodnie wybranych przedstawicieli” oraz „każdy człowiek ma prawo równego dostępu do służby publicznej w swym kraju”. Autorzy książki na przykładzie społeczności myszy pokazują, że warto korzystać ze swoich praw i wybierać mądrze, bo decyzje zapadające „na górze” mają na nas bezpośredni wpływ.

Książka pokazuje też siłę idei, która zmienia świat, mimo początkowego oporu przeciw niej oraz walki z ludźmi (myszami), które ją wyznają. Jedna osoba, która roznieci płomień wystarczy, aby zapalić świat. Tak było, gdy Peter Beneson zapoczątkował działanie Amnesty International, zwracając uwagę na więźniów sumienia w artykule Forgotten Prisoners w The Observer w 1961 roku. Tak było wcześniej, gdy kobiety walczyły o prawo do głosowania, a narody o wyzwolenie się z kolonializmu. Tak jest i dziś, gdy grupy mniejszościowe wciąż walczą o swoje prawa. „Myszolandia” pokazuje, że – jak mawiał Victor Hugo – „nie ma nic potężniejszego od idei, której czas nadszedł”. Autorzy książeczki piszą wprost, że można uwięzić mysz lub człowieka, ale nie da się uwięzić idei.

Dziś walka o idee takie jak wolność, równość i gwarantujące je prawa człowieka odbywa się w różnych miejscach na całym świecie, w tym w Polsce. Warto więc w tych trudnych czasach sięgać po książki takie jak „Myszolandia”, które w prosty sposób pokazują nam, że zmiana jest możliwa. Książka jest świetną propozycją dla dzieci: ma dużą wartość edukacyjną. Jednak także osoba dorosła znajdzie w niej myśli nad którymi warto się zastanowić, chociażby którą myszą jestem ja? Tą rozniecającą nowe idee czy raczej tą, która chce zahamować jej rozprzestrzenianie się? Każdy z nas jest odpowiedzialny za to, co dzieje się wokół nas: tego uczy „Myszolandia”.

Michał Kłopocki, koordynator rozwoju sieci edukacji i aktywizmu, Amnesty International Polska

Książka otrzymała patronat Amnesty International Polska.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
85057