Peru: Należy zachować wolę polityczną i kontynuować działania, aby położyć kres bezkarności – Amnesty International

Peru: Należy zachować wolę polityczną i kontynuować działania, aby położyć kres bezkarności

Organizacja powitała z zadowoleniem postępy poczynione w przypadkach niektórych poważnych pogwałceń praw człowieka przypisywanych członkom sił bezpieczeństwa. Wśród nich znajdują się sprawy, którymi zajmuje się prokurator zobowiązana do prowadzenia dochodzenia i wniesienia oskarżenia w przypadkach pogwałceń praw człowieka w Ayacucho, jak rzekome zabójstwa 69 mieszkańców Accomarca, oraz tortur, porwań i zaginięć 55 osób w koszarach wojskowych Los Cabitos, jakie miały miejsce w 1983 roku.

Jednak niepokoi fakt, iż w przypadkach innych poważnych naruszeń praw człowieka, takich jak proces przeciwko członkom szwadronu śmierci, znanego jako Grupo Colina, oskarżonych o zabójstwo i zaginięcie dziesiątek osób, procesy ciągną się latami.

-W przypadkach poważnych pogwałceń praw człowieka i zbrodni przeciwko ludzkości jak te przypisywane Grupo Colina (które zgodnie ze Statutem Rzymskim i Konwencją w sprawie nieprzedawniania się zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości nie ulegają przedawnieniu) władze powinny zagwarantować, że procesy odbędą się w zgodzie z międzynarodowymi normami zapewniającymi prawo do sprawiedliwego procesu sądowego oraz w terminie, w jakim prawo dopuszcza areszt prewencyjny -,  powiedziała Amnesty International. -Należy wymierzyć sprawiedliwość i sprawić, by było widoczne, iż czyni się jej zadość-.

-Jeśli istnieje prawdziwa wola polityczna, aby położyć kres bezkarności w Peru, należy przedsięwziąć wszelkie niezbędne środki mogące zapewnić, że sprawiedliwość stanie się rzeczywistością dla tysięcy ofiar pogwałceń praw człowieka i ich rodzin. To jest pierwszy krok w stronę prawdziwego pojednania i stworzenia kraju bardziej sprawiedliwego, gdzie prawa wszystkich obywateli są respektowane-, stwierdziła Amnesty International.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4499