Peru/Chile: Prawo ofiar: Fujimori przed obliczem sprawiedliwości – Amnesty International

Peru/Chile: Prawo ofiar: Fujimori przed obliczem sprawiedliwości

AMR 46/015/2005
Raport opublikowany w kontekście nowej kampanii Amnesty International, której celem jest zapobieżenie bezkarności przestępstw popełnionych za kadencji Fujimoriego, zawiera szczegóły dotyczące masakry piętnastu kobiet, mężczyzn i dzieci w Barrios Altos w Limie w 1991 roku i wymuszonego zaginięcia i zabójstwa dziewięciu studentów i profesora Uniwersytetu la Cantuta w 1992 roku.
-Na państwie chilijskim spoczywa odpowiedzialność prawna i moralna przeprowadzenia dochodzenia w sprawie dwudziestu przypadków pogwałceń praw człowieka, o które oskarżony jest Fujimori, i doprowadzenie do postawienia byłego prezydenta przed sądem, czy to w Peru, czy w Chile-, powiedziała dzisiaj Amnesty International.
Wiele przypadków przypisuje się grupie paramilitarnej zwanej Grupo Colina, stworzonej w 1992 roku w ramach Krajowej Służby Wywiadowczej pod dowództwem Vladimira Montesinos, doradcy Fujimoriego ds. wywiadu i jego zaufanego.
Pięćdziesiąt siedem osób powiązanych z Grupo Colina, w tym Montesinos, jest aktualnie sądzonych w Peru za takie przestępstwa, jak współudział w popełnieniu przestępstwa, porwanie, zabójstwo pierwszego stopnia i wymuszone zaginięcie w związku ze sprawami Uniwersytetu la Cantuta, Barrios Altos, porwaniami i zabójstwami dziewięciu mieszkańców El Santa (Ancash) z 1992 roku oraz zaginięciem i zabójstwem dziennikarza Pedro Yauri Bustamante w Huacho (Lima) w 1992 roku.
We wrześniu 2005 roku trzech z oskarżonych o przynależność do Grupo Colona przyznało się do udziału w zbrodniach, o które są oskarżeni, i przyznało, iż są winni zarzucanych im czynów.

-Zeznania byłych członków Grupo Colina nie tylko potwierdzają istnienie grupy paramilitarnej, ale także jej związek ze służbami wywiadowczymi i Albertem Fujimorim-m wyjaśnia Amnesty International.
-Pogwałcenia praw człowieka popełnione w Peru za czasów prezydentury Fujimoriego były systematyczne, a bezkarność uzyskała moc prawną. Powszechny i systematyczny charakter tych pogwałceń czyni z nich zbrodnie przeciwko ludzkości, to znaczy zbrodnie, które stanowią krzywdę dla całej ludzkości, dla każdego z nas-.
-Wszystkie państwa, w tym Chile, mają obowiązek przeprowadzenia dochodzenia i – jeśli okaże się konieczne – osądzenia i ukarania osób odpowiedzialnych za popełnienie lub zlecenie popełnienia zbrodni przeciwko ludzkości, a także zobowiązane są do współpracy w ich ujęciu, zatrzymaniu, wydaniu i ukaraniu-.

Informacje ogólne
Alberto Fujimori został zatrzymany 7 listopada 2005 roku w Chile na prośbę Peru, które przedstawi w ciągu najbliższych miesięcy wniosek o ekstradycję.
Orlando Álvarez, sędzia chilijskiego Sądu Najwyższego, wydał nakaz tymczasowego aresztowania byłego prezydenta za współudział w popełnieniu przestępstwa, kradzież funduszy publicznych, fałszowanie dokumentów, zabójstwo pierwszego stopnia, spowodowanie poważnych obrażeń ciała i wymuszone zaginięcia w związku z masakrą w Barrios Altos oraz zabójstwami i zaginięciami w La Cantuta.
Na mocy umowy ekstradycyjnej z 1932 roku zawartej pomiędzy Chile i Peru, państwo peruwiańskie ma 60 dni na formalne złożenie do władz chilijskich wniosku o ekstradycję. Decyzja zależy od Sądu Najwyższego w Chile. Sprawą będzie zajmował się sędzia Sądu Najwyższego Orlando Álvarez.
Od roku 1980 poważne pogwałcenia praw człowieka były popełniane przez Świetlisty Szlak, największą grupą opozycji zbrojnej, i przez Ruch Rewolucyjny Tupac Amaru. Przywódcy i członkowie obu grup obecnie odbywają wyroki za popełnione okrucieństwa.

tłumaczenie: Małgorzata Grygierowska

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4222