Pierwsza rozprawa w procesie Romów rumuńskich z koczowiska we Wrocławiu – Amnesty International

Pierwsza rozprawa w procesie Romów rumuńskich z koczowiska we Wrocławiu

Rozpoczął się proces 47 osób ze społeczności Romów rumuńskich zamieszkujących obozowisko przy ulicy Kamieńskiego wytoczony im przez gminę Wrocław. Amnesty International wyraża nadzieję, że międzynarodowe standardy praw człowieka zostaną w pełni wzięte pod uwagę przez sąd, by zapewnić, że w wyniku postępowania nikt nie będzie narażony na bezdomność i dalsze łamanie praw człowieka.

Pierwsza rozprawa w postępowaniu eksmisyjnym mieszkańców obozowiska rozpoczęła się dzisiaj o godz. 9. przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu. Rozprawa miała charakter otwarty. Na rozprawie byli obecni w charakterze obserwatora m.in. przedstawiciele Stowarzyszenie na Rzecz Społeczeństwa Wielokulturowego “Nomada”, które na co dzień pracuje z mieszkańcami obozowiska. Adwokat pozwanych wnioskował o mediację, a w dalszej części rozprawy o tłumaczenie z języka romani, co umożliwiłoby swobodną komunikację członkom społeczności oraz o udział przedstawicieli Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka. Wszystkie te wnioski zostały oddalone.

Kolejna rozprawa jest wyznaczona na 10 stycznia.

W tym momencie w Teatrze Polskim we Wrocławiu trwa konferencja prasowa zorganizowana przez Krytykę Polityczną, na której Stowarzyszenie “Nomada” prezentuje krótki raport nt. społeczności Romów rumuńskich i ich sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Mieszkańcy obozowiska przy ulicy Kamieńskiego we Wrocławiu otrzymali wezwanie do opuszczenia terenu, który zamieszkują, 26 marca br. Władze miasta nie przeprowadziły rzetelnych konsultacji z mieszkańcami, ani nie przedstawiły alternatywnego miejsca, gdzie mieliby oni zostać przesiedleni. Ponieważ wysiedlenie w takiej sytuacji byłoby złamaniem międzynarodowych standardów praw człowieka, Amnesty International opublikowała Pilną Akcję, wzywając prezydenta miasta Wrocławia do rozpoczęcia konsultacji z osobami zagrożonymi oraz zapewnienia, że w wyniku procesu nikt nie będzie narażony na bezdomność. Pomimo wezwań do mediacji władze miasta zdecydowały się przenieść sprawę na drogę sądową.

– Jesteśmy zawiedzeni tym, że miasto nie zdecydowało się ostatecznie na mediację. Nasz niepokój budzą dalsze losy tej społeczności przy przedłużającym się procesie i tuż po nim – komentuje Draginja Nadaždin, Dyrektorka Amnesty International Polska.

Podczas tegorocznego Maratonu Pisania Listów Amnesty International będzie zachęcać uczestników i uczestniczki do wysyłania kartek solidarnościowych do mieszkańców obozowiska przy Kamieńskiego. – Właśnie teraz społeczność Romów rumuńskich z Wrocławia potrzebuje najbardziej naszego wsparcia. Przed nimi trudny czas i chcemy pokazać, że wiele osób wciąż domaga się poszanowania ich praw, że nie są w tej walce sami – powiedziała Weronika Rokicka, koordynatorka kampanii Amnesty International.

Zgodnie z powszechnie obowiązującymi standardami praw człowieka i zobowiązaniami, które wynikają z prawa międzynarodowego, wysiedlenia muszą być traktowane jako rozwiązanie ostateczne. Jeśli władze decydują się na taki krok, musi on być poprzedzony konsultacjami z osobami wysiedlanymi. Każda taka osoba musi otrzymać odpowiednie zawiadomienie o wysiedleniu, musi mieć prawo odwołać się od tej decyzji oraz otrzymać zadośćuczynienie za poniesione szkody i straty. Władze muszą także zapewnić, że w skutek wysiedlenia nikt nie będzie narażony na bezdomność. Muszą także zaproponować alternatywne miejsce zamieszkania, jeśli wysiedlane osoby nie są w stanie same go sobie zapewnić.

Społeczność Romów rumuńskich przybyła do Wrocławia w latach 90. Obozowisko przy ul. Kamieńskiego powstało około trzy lata temu, po tym jak Romowie zostali wysiedleni z poprzedniego miejsca, które zajmowali. Obecnie mieszka na nim około 80 osób, w tym 45 dzieci.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj równych szans dla wszystkich uczniów i uczennic w Polsce!

1671