PIERWSZE MAŁOPOLSKIE SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI SZKOLNYCH GRUP AMNESTY INTERNATIONAL – Amnesty International

PIERWSZE MAŁOPOLSKIE SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI SZKOLNYCH GRUP AMNESTY INTERNATIONAL

Uczestnicy opowiadali o życiu grupy na terenie ich szkoły, omawialiśmy przykłady dobrych praktyk i trudności jakie mogą pojawić się w trakcie działania, w tym sposoby rozwiązywania problemów związanych z kwestią finansowania akcji szkolnych grup. Dużą część spotkania poświęciliśmy na wspólne planowanie. Opracowaliśmy przykładowy plan pracy szkolnej grupy na okres do końca bieżącego roku szkolnego przy uwzględnieniu trzech obszarów działania: środowiska szkolnego, środowiska lokalnego i samorządności szkolnej. Ustaliliśmy też jak powinny wyglądać kontakty z zespołem edukacyjnym, co działa dobrze, a nad czym powinniśmy jeszcze popracować.
Uczestnicy spotkania bardzo często podkreślali potrzebę kontaktu zarówno z zespołem, jak i z pozostałymi grupami. Planujemy stworzenie forum dyskusyjnego regionu i częste organizowaniem wspólnych spotkań. Powstał pomysł wspólnego wyjazdu i wzajemnych odwiedzin grup .Wydaje się, że nic innego, tylko stały kontakt i dzielenie się doświadczeniem może stanowić dobrą motywację do prężnego działania.
Nieobecni opiekunowie grup otrzymali relacje ze spotkania i opracowany program pracy.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4443