Pierwsze w Polsce Szkoły Przyjazne Prawom Człowieka – Amnesty International

Pierwsze w Polsce Szkoły Przyjazne Prawom Człowieka

10 września 2016 r. Amnesty International po raz pierwszy w historii przyznała tytuł Szkoły Przyjaznej Prawom Człowieka 5 polskim placówkom.

5 szkół w Polsce właśnie zakończyło realizację dwuletniego międzynarodowego projektu edukacyjnego  „Stop Bullying! A human rights based approach to tackling discrimination in schools”

Głównym celem projektu było zapobieganie bullyingowi i dyskryminacji w szkołach poprzez edukację praw człowieka oraz budowanie społeczności opartej na wartościach szacunku, godności i równości.

Projekt zakładał pracę i zaangażowanie całej społeczności szkolnej: uczniów, uczennic, nauczycieli i nauczycielek, pracowników i pracowniczek na etatach niepedagogicznych oraz rodziców na rzecz poprawy sytuacji praw człowieka.

Projekt “Stop Bullying! A human rights based approach to tackling discrimination in schools” jest częścią globalnego projektu Amnesty International prowadzonego pod nazwą SZKOŁA PRZYJAZNA PRAWOM CZŁOWIEKA, którego pilotażowa edycja rozpoczęła się w 2009 r., obejmując  14 szkół z całego świata (Benin, Wybrzeże Kości Słoniowej, Dania, Ghana, Irlandia, Izrael, Włochy, Mołdawia, Maroko, Mongolia, Paragwaj, Polska, Senegal i Wielka Brytania).

Projekt Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka odpowiada na potrzebę stworzenia „kultury praw człowieka” w szkołach,  która coraz wyraźniej uwidacznia się w każdej części świata. Amnesty International definiuje kulturę praw człowieka jako atmosferę, w której wszyscy członkowie i członkinie danej społeczności rozumieją, cenią i chronią prawa człowieka. Kultura praw człowieka oznacza, że wartości takie jak równości, godność, szacunek, uczestnictwo i brak dyskryminacji są nieodłączną częścią codziennego funkcjonowania szkoły, kierunków jej rozwoju, jak również procesów podejmowania decyzji i zarządzania.

Dlatego też głównym celem projektu jest promowanie praw człowieka jako integralnej części życia szkoły oraz jej najbliższego otoczenia. Idea ta może stać się rzeczywistością tylko dzięki współpracy i zaangażowaniu całej społeczności, w którą włączamy uczniów i uczennice, nauczycieli i nauczycielki, pracowników i pracowniczki na etatach niepedagogicznych oraz rodziców.

Obszary życia szkoły, które dotykają aktywności projektu to samorządność uczniowska i procesy podejmowania decyzji, program nauczania i dokumenty szkolne, działalność pozalekcyjna oraz relacje między członkami i członkiniami całej społeczności.

Obecnie projekt realizowany jest w 258 szkołach w 29 krajach świata. Do światowej sieci Szkół Przyjaznych Prawom Człowieka dołączyły:

  1. II Liceum Ogólnokształcące we Włocławku
  2. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku
  3. I Liceum Ogólnokształcące w Chełmie
  4. Gimnazjum nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
  5. Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

***

Działanie realizowane w ramach międzynarodowego projektu „Stop Bullying! A human rights based approach to tackling discrimination in schools” współfinansowanego przez Komisję Europejską – JUST/2013/DAP/AG/5578.

W Polsce project jest realizowany we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno -Społecznych i Szkoleń.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj równych szans dla wszystkich uczniów i uczennic w Polsce!

11439