Pilna Akcja: Żądamy uwolnienia białoruskich działaczy – Amnesty International

Pilna Akcja: Żądamy uwolnienia białoruskich działaczy

Po swoim zwolnieniu Natalia Radzina napisała na opozycyjnej stronie serwisu internetowego Karta 97: -Jestem wolna tylko dzięki wam. Dzięki każdemu działaczowi praw człowieka, każdemu politykowi i dziennikarzowi, który popierał mnie – choćby tylko i słowem. Jestem wolna dzięki wam, waszemu wsparciu i waszym modlitwom. Nie jestem mitologiczną bohaterką, to wy wspólnie tworzycie siłę nie do pokonania, wpływacie na wydarzenia na świecie-.
Sergej Waznjak wypowiedział się na temat warunków w więzieniu: -Nie byłem traktowany w specjalny sposób. Warunki były tak samo złe dla każdego. Centrum zatrzymań jest zatłoczone. To niewiarygodne, że w XXI wieku podejrzani , którzy wciąż mogą zostać oczyszczeni z zarzutów, są przetrzymywani w takich warunkach-.
29 stycznia o godzinie 22.35 Uładzimir Niaklajeu został przetransportowany do swojego mieszkania. Dziennikarze przy tym obecni usłyszeli: -Dziękuję wam wszystkim! Jestem bardzo wdzięczny za wasze wsparcie-. Iryna Halip powróciła do domu, do rodziców i syna Danika.
Warunki aresztu domowego Iryny Halip i Uładzimira Niaklajeu można określić jako drakońskie: nie mogą opuścić mieszkania, otworzyć drzwi, podejść do okna ani odebrać telefonu, a w ich mieszkaniach nieustannie przebywa dwóch funkcjonariuszy KGB.
Takie warunki są uznane przez Amnesty International za więzienne, w związku z czym oboje Niklajeu i Halip są w dalszym ciągu uważani za więźniów sumienia.
Amnesty International potwierdziła, iż Aleksander Atroszczankau, rzecznik prasowy Andreja Sannikaua, jest również więźniem sumienia. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że inni zatrzymani – o których Amnesty International nie była jeszcze w stanie zgromadzić wystarczających informacji – także są więźniami sumienia.
Prosimy o natychmiastowe wysyłanie apeli po białorusku, rosyjsku lub w swoim języku ojczystym:

  • Wezwij białoruskie władze do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia czternastu więźniów sumienia przetrzymywanych w więzieniu lub areszcie domowym, podając ich imiona i nazwiska (wymienione poniżej).
  • Wezwij białoruskie władze do wycofania zarzutów przeciwko tym czternastu więźniom (podając ich imiona) oraz wycofania zarzutów postawionych Natalii Razinej, Sergeiowi Waznjakowi, Witalowi Rymaszewskiemu, Anatolowi Paulauowi oraz Alegowi Korbanowi.
  • Przypomnij władzom Białorusi, że jako państwo, które podpisało i ratyfikowało Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, mają obowiązek zapewnić wolność zgromadzeń oraz wypowiedzi wszystkim osobom na terytorium kraju, a każda osoba ścigana za legalne i pokojowe wyrażanie swoich poglądów politycznych będzie traktowana jako więzień sumienia.
  • Wezwij władze do zapewnienia, że tak długo, jak którekolwiek z nich pozostaje zatrzymane, posiada możliwość kontaktu z rodziną, ma dostęp do swobodnie wybranego prawnika jak również opieki zdrowotnej, której może potrzebować.

PROSIMY O WYSYŁANIE APELI NA NASTĘPUJĄCE ADRESY, NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 14 MARCA 2011 r.:
Prezydent Aleksander Łukaszenka
Administracja Prezydenta Republiki Białorusi
ul.Karla Marksa, 38
220016 Mińsk Białoruś
Fax: +375 17 226 06 10/ +375 17 222 38 72
E-mail: contact@president.gov.by
zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prezydencie
Prokurator Generalny Grigorij Aleksiejewicz Wasilewicz
ul. Internatsionalnaja 22
220050 Mińsk Białoruś
Fax: 375 17 226 42 52
zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prokuratorze
Wysyłając apel po 14 marca prosimy o skontaktowanie się z najbliższym biurem Amnesty International.
Listy można wysyłać również za pośrednictwem ambasady w Warszawie:
Ambasada Republiki Białorusi
ul. Wiertnicza 58, 02-952 Warszawa
tel. (22) 742 09 90, 842 52 02
tel./fax (22) 742 09 80
e-mail: poland@belembassy.org
Jest to trzecia aktualizacja UA264/10. Dalsze informacje na stronie http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR49/001/2011/en DODATKOWE INFORMACJE
Do chwili obecnej 14 więźniów sumienia to:

  • Kandydaci na prezydenta: Alaksiej Michalewicz; Mikałaj Statkiewicz; Uładzimir Niaklajeu; Andrej Sannikau;
  • Dziennikarze: Aleksander Atroszczenkau,rzecznik prasowy Andreja Sannikaua; Iryna Halip, korespondentka rosyjskiej gazety Nowaja Gazieta;
  • Komentator polityczny: Aleksander Fieduta;
  • Działacze opozycji: Paweł Sewjarjanets, opozycjonista i członek zespołu prowadzącego kampanię Witala Rymaszewskiego; Anatol Labiedźka, przewodniczący zjednoczonej Partii Obywatelskiej; Uładzimir Kobets, członek zespołu prowadzącego kampanię Andreja Sannikaua; Zmicer Bandarenka, koordynator opozycyjnej kampanii -Europejska Białoruś-; Aleksander Arastowicz i Sergei Martseleu, członkowie zespołu prowadzącego kampanię Mikałaja Statkiewicza; Anastazja Palażanka, zastępca lidera ruchu Młody Front.

FU UA: 264/10 Index: EUR 49/002/2011 Data wydania: 31 stycznia 2011
Tłumaczyła: Barbara Pawłowska

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2460