PILNA AKCJA: Żona Andreja Sannikau obawia się o męża – Amnesty International

PILNA AKCJA: Żona Andreja Sannikau obawia się o męża

Andrej Sannikau, więzień sumienia na Białorusi, po raz pierwszy od 3 miesięcy dostał pozwolenie na widzenie z żoną. 24 stycznia powiedział jej, że był torturowany i obawia się o swoje życie.

Andrej Sannikau to opozycyjny kandydat na prezydenta, który 14 maja 2011 roku został skazany na 5 lat więzienia za udział w pokojowej demonstracji powyborczej w Mińsku w grudniu 2010. Sannikau otrzymał zgodę na widzenie z adwokatem 20 stycznia, natomiast jego żona Iryna Khalip mogła go odwiedzić 24 stycznia. Na konferencji prasowej zorganizowanej 25 stycznia, Iryna powiedziała, że Andrej wyglądał źle i był wychudzony. Dodała też, że mąż powiedział jej, że -tortury zaczęły się- od września. Na koniec spotkania, powiedziała, Andrej trzymał kartkę papieru z napisem “To jest sprawa życia i śmierci. Mogą mnie zabić w każdym momencie.”

Andrej powiedział również żonie, że grożono mu, iż jego czteroletniemu synowi może stać się krzywda. 20 listopada, pod naciskiem, miał on napisać prośbę do Prezydenta Łukaszenki o złagodzenie kary. Wynikało to również z obawy, że jego syn może zostać skrzywdzony.

Sannikau nie mógł otwarcie rozmawiać ani z żoną, ani ze swoim adwokatem. Przed spotkaniem obydwaj zostali poinformowani, że poruszane tematy mają się ograniczyć do sprawy karnej i apelacji, natomiast samo spotkanie odbyło się w obecności pracowników więzienia i było nagrywane. 24 listopada, po prawie 2 tygodniach ciągłych zmian miejsca przetrzymywania, przewieziono Andreja Sannikau do Vitba – kolonii w okręgu Witebskim składającej się z 3 więzień. Amnesty International jest przekonane, że przewożenie Andreja Sannikau z jednego miejsca do drugiego było formą fizycznej i psychologicznej presji w celu wymuszenia na nim przyznania się do winy.

Wielu spośród skazanych za uczestniczenie w demonstracjach zostało uwolnionych po tym, jak podpisali przyznanie się do zorganizowania i udziału w “masowych zamieszkach”.

Prosimy o niezwłoczne pisanie listów w języku białoruskim, rosyjskim, albo swoim narodowym języku:

– Przypominających władzom na Białorusi o tym, że Andrej Sannikau jest więźniem sumienia, skazanym wyłącznie za pokojowe wyrażanie swoich poglądów politycznych, oraz o tym, ze powinien zostać bezzwłocznie i bezwarunkowo uwolniony razem z innymi więźniami sumienia przetrzymywanymi w związku z demonstracjami z grudnia 2010 roku

– Przypominających również o tym, że władze mają obowiązek ochraniać zarówno fizyczne jak i psychiczne zdrowie osób przebywających w aresztach, w co wlicza się obowiązek ochrony więźniów przed atakami osób trzecich oraz funkcjonariuszy państwowych

– Nawołujących władze do zapewnienia, aby więziony nie był przedmiotem tortur i znęcania nią się ze strony funkcjonariuszy państwowych czy osób trzecich

PROSIMY O PRZESYŁANIE APELI DO 22 MARCA 2012:

Prokurator Generalny
Alexander Koniuk
Ul. Internatsionalnaya 22
220050 Mińsk,
Białoruś
Fax: +375 17 226 42 52
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prokuratorze

Minister Spraw Wewnętrznych
Anatoly Kuleshov
Ul. Gorodskoi Val 2
220050 Mińsk,
Białoruś
Fax: +375 17 203 99 18
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze

Pełniący Obowiązki Przewodniczącego Departamentu Instytucji Penitencjarnych przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
Sergei Protsenko
Ul. Aranskaya 1
220006 Mińsk, Białoruś
Fax: +375 17 226 18 06 (należy poprosić o faks)
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie

Prosimy również o przesyłanie kopii do przedstawicieli dyplomatycznych akredytowanych we własnym kraju:
Ambasador Republiki Białorusi w Rzeczypospolitej Polskiej
Wiktar Gajsionak,
ul. Wiertnicza 58, 02-952 Warszawa,
tel/fax: +48 (22) 742-0980
e-mail: Poland@mfa.gov.pl

Przed wysłaniem apelu po upłynięciu wyżej podanej daty prosimy o kontakt z odpowiednim biurem sekcji.

To jest aktualizacja PA 299/11.

Dalsze informacje dostępne na: PILNA AKCJA: Andrej Sannikau bez dostępu do adwokata

DODATKOWE INFORMACJE

Andrej Sannikau to opozycyjny kandydat na prezydenta Białorusi, który 14 maja 2011 roku został skazany na 5 lat więzienia za udział w pokojowej manifestacji powyborczej w Mińsku w grudniu 2010. Amnesty International uważa, że zarzuty przeciwko Andrejowi Sannikau i przynajmniej pięciu innym zatrzymanym są bezpodstawne. AI twierdzi, że zostali oni ukarani za pokojowe korzystanie z prawa do wolności zgromadzeń i wyrażania opinii.

We wrześniu Andrej Sannikau razem z innym więźniem sumienia, Zmicerem Daszkiewiczem, byli przez  ponad10 dni przewożeni z jednej kolonii karnej do kolejnych. Między 20 i 26 września adwokat  Andreja Sannikau nie był informowany o miejscu przebywania swojego klienta. Podczas konferencji prasowej Iryna Khalip przyznała, że współwięźniowie w Witebsku grozili jej mężowi. Mieli oni mówić -Nie zamierzamy Cię zabić, ale- możesz być przeniesiony do innej celi, gdzie mogą cię pobić a nawet zabić. Zdarza się, że więźniowie zabijają się nawzajem.- W listopadzie Sannikau był ponownie przenoszony.

Zmicer Daszkiewicz jest obecnie przetrzymywany w izolatce w Kolonii Karnej w Glubokoe w rejonie Witebska, gdzie został przewieziony 27 września 2011 roku.

Amnesty International nadal poszukuje informacji o losach pozostałych więźniów sumienia, którzy zostali skazani w związku z demonstracjami z grudnia 2010:

Zmicer Bandarenka, skazany 26 marca na 2 lata więzienia

Eduard Lobau, skazany 24 marca na 4 lata więzienia

Paweł Sewjarjanets, skazany 16 maja na 3 lata więzienia

Mikałaj Statkiewicz, skazany 26 maja na 6 lat więzienia

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

NIE dla rozlewu krwi w Iranie

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

Powiązany temat

Peru: Co najmniej 40 osób zabitych podczas protestów, trwających od grudnia 2022

2146