Pilna Akcja 09-08-2007 Rosja – Amnesty International

Pilna Akcja 09-08-2007 Rosja

Dilshod Umarovich Kurbanov (m),Mukhammadsolikh Mat-iakubovich Abutov (m), obywatele Uzbekistanu

Bezprawne ekstradycje/Niesprawiedliwy proces/Tortury/Kara śmierci

Dilshod Umarovich Kurbanov i Mukhamedsolikh Matiakubovich Abutov zagrożeni są bezprawną ekstradycją do Uzbekistanu. Na miejscu grozi im przetrzymywanie w odosobnieniu, torturowanie oraz niesprawiedliwy proces, w którego wyniku prawdopodobnie dostaną wysokie wyroki więzienia lub nawet kary śmierci. Obaj mężczyźni poszukiwani są w związku z oskarżeniami o członkostwo w zdelegalizowanej organizacji muzułmańskiej i planowanie zamachu stanu w Uzbekistanie. Obaj zaprzeczają oskarżeniom i utrzymują, że są ścigani za swoje przekonania religijne.

Dilshoda Kurbanova mieszkającego na terenie Federacji Rosyjskiej od roku 2003 zatrzymano 30 maja w regionie Tuły, a następnie przekazano Wydziałowi do Walki z Przestępczością Zorganizowaną. Obecnie przebywa on w areszcie śledczym w mieście Novomoskovsk 2. Niedawno do Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców (UNHCR) złożył wniosek o przyznanie mu statusu uchodźcy. Decyzji w jego sprawie jeszcze nie podjęto.

Dilshod Kurbanov twierdzi, że jest ścigany z powodu swoich przekonań religijnych. Policja kilkukrotnie przesłuchiwała go na okoliczność znajomości z członkami zdelegalizowanej organizacji muzułmańskiej Hizb-ut-Tahrir (Partii Wyzwolenia). W 2002 roku dowiedział się, że jego nazwisko widnieje na policyjnej liście podejrzewanych o terroryzm. Kiedy doniesiono mu, że do jego domu przyszła policja, aby zabrać go na przesłuchanie, postanowił opuścić kraj.

Dom Mukhamadsolikha Matiakubovicha Abutova w Uzbekistanie przeszukano w styczniu br. Policja zabrała książki o tematyce religijnej aby je sprawdzić pod kątem -treści ekstremistycznych-. Według Mukhamasolikha Abutova te same książki konfiskowano już wcześniej, po czym zostały mu zwrócone decyzją sądu, który uznał, że nie ma powodów, aby uznać, że propagują postawy -ekstremistyczne-. Mukhamadsolikh Abutov przebywał w więzieniu w latach 90. z powodu, jak twierdzi, sfabrykowanych zarzutów przeciw niemu. W obawie, że znów zostanie skazany podczas niesprawiedliwego procesu i aresztowany, w lutym opuścił Uzbekistan. W czerwcu szukał pomocy w sprawie uzyskania statusu uchodźcy. Zanim zdołał podlegać ochronie, jaka przysługuje ubiegającym się o status uchodźcy, został zatrzymany dnia 13 czerwca br. w pobliżu swojego mieszkania w Krasnogorsku w obwodzie moskiewskim. Prawdopodobnie zatrzymania dokonali członkowie Uzbeckiej Służby Bezpieczeństwa, którzy następnie przekazali Mukhamadsolikha Matiakubovicha Abutova miejscowym funkcjonariuszom policji. Mężczyzna chciał poprosić UNHCR o nadanie mu statusu uchodźcy, ale policja odmówiła przekazania jego wniosku. 26 czerwca Sąd Rejonowy w Krasnogorsku podtrzymał wyrok pozbawienia wolności, co umożliwia ekstradycję aresztowanego. Dzień później Mukhamadsolikha Matiakubovicha Abutova przeniesiono do aresztu śledczego w Możajsku w obwodzie moskiewskim, gdzie umożliwiono mu staranie się o uzyskanie statusu uchodźcy w Federacji Rosyjskiej. Do tej pory nie zapadła decyzja w jego sprawie.

TŁO WYDARZEŃ

W maju 2005 roku w Uzbekistanie podczas manifestacji w centrum miasta Andidżan, na której zgromadzeni byli przeważnie nieuzbrojeni mieszkańcy, siły bezpieczeństwa otworzyły ogień. W rezultacie zginęło lub zostało rannych setki osób, w tym kobiety i dzieci. Wielu obywateli Uzbekistanu uciekło po tych wydarzeniach do pobliskich krajów Federacji Rosyjskiej. Władze kraju starają się o ich ekstradycję utrzymując, że poszukiwani są członkami zdelegalizowanych organizacji muzułmańskich takich jak Hizb-ut-Tahrir i Akramia, które jakoby brały udział w zamieszkach w maju 2005 roku. Większość mężczyzn poddanych bezprawnej ekstradycji było przez długi czas przetrzymywanych w odosobnieniu. Wyroki długotrwałego pozbawienia wolności, które otrzymywali stoją w sprzeczności ze standardami prawa międzynarodowego, które za podobne przewinienia przewiduje dużo mniejsze kary. Niektórzy z zatrzymanych twierdzą, że byli torturowani lub maltretowani. Dilshod Umarovich Kurbanov i Mukhamedsolikh Matiakubovich Abutov twierdzą, że nie mają nic wspólnego z wydarzeniami w Andidżanie.

ZALECANE DZIAŁANIE:
Prosimy o pilne wysyłanie listów, emaili, faksów w języku polskim lub angielskim:
–  wyrażając zaniepokojenie faktem przygotowywania przez władze Uzbekistanu bezprawnej ekstradycji Dilshoda Umarovicha Kurbanova i Mukhamadsolikha Matiakubovicha Abutova, którym grozić mogą między innymi tortury;
– przypominając władzom, że Federacja Rosyjska zobowiązana jest do przestrzegania prawa międzynarodowego, w tym Konwencji ONZ dotyczącej Statutu Uchodźcy z 1951 roku, Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, których jest sygnatariuszem. Zgodnie z artykułami w nich zawartymi nie może poddawać procedurze ekstradycji nikogo, komu we własnym kraju grożą tortury lub inne formy znęcania się;
– żądając zapewnienia Dilshodowi Umarovichowi Kurbanovowi i Mukhamadsolikhowi Matiakubovichowi Abutovowi możliwości wypełnienia procedur mających na celu uzyskanie przez nich statusu uchodźcy oraz kontaktu z  Wysokim Komisarzem NZ ds. Uchodźców (UNHCR).  
tłum: Łukasz M. Geraga

APELE PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES:

Procurator General
103793 Moskva, Ul. Bolshaya Dimitrovka 15a,
Generalnomu Prokuroru Rossiyskoy Federatsii, Yuriu Chaika,
RUSSIAN FEDERATION
Fax: + 7 495 692 1725 (try during Moscow office hours, GMT+4)
Zwrot grzecznościowy: Dear Procurator General
 
W przypadku wysyłania apeli po 22 sierpnia br., prosimy o kontakt z Sekretariatem Międzynarodowym lub Zespołem Pilnych Akcji.
Zespół Pilnych Akcji
ul. Piękna 66A I p.,
00-672 Warszawa,
tel./fax: (022) 827 6000

Amnesty International
ul. Piękna 66A I p.,
00-672 Warszawa,
tel./fax: (022) 827 6000

Amnesty International
International Secretariat,
1 Easton Street,
London WC1X 8DJ,
Wielka Brytania
                        

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3804