Pilna Akcja 13-08-2007 Jemen – Amnesty International

Pilna Akcja 13-08-2007 Jemen

FAWAZ NAMAN HAMOUD ABDULLAH MAHDI (m), OBYWAETEL JEMENU ZAMIESZKAŁY NA STAŁE W ARABII SAUDYJSKIEJ

Obawy natury prawnej/Obawa stosowania tortur/Obawa o stan zdrowia

Fawaz Mahdi był jedną z czterech osób, które w czerwcu br. wróciły do Jemenu z Guantánamo. Wszystkie cztery zostały aresztowane zaraz po powrocie. Przebywają w więzieniu Służby Bezpieczeństwa Politycznego w San-a. Do tej pory nie postawiono im zarzutów, ani nie rozpoczęto postępowania karnego przeciwko nim.
Do dziś do ojczyzny powróciło dwunastu obywateli Republiki Jemenu osadzonych    w Guantánamo. Według Departamentu Obrony USA w Guantánamo wciąż przebywa około 360 osób. Szacuję się, ze wśród nich około 100 osób to obywatele Jemenu.

ZALECANE DZIAŁANIA:

Prosimy o jak najszybsze wysyłanie apeli do władz Jemenu w języku angielskim, arabskim lub polskim:
– wyrażających obawę, iż Fawaz Mahdi został bezpodstawnie zatrzymany po powrocie do Jemenu z Guantánamo, oraz pytających o jego aktualny status prawny;
– wzywających do uwolnienia Fawaz’a Mahdi’ego, jeżeli nie skierowano przeciwko niemu zarzutów popełnienia wykrytego przestępstwa oraz apelujących o sprawiedliwy proces;
– wzywajacych władzę do zagwarantowania Fawaz’owi Mahdi’emu  możliwości uzyskania porady prawnej, a sąd do rozpatrzenia czy jego zatrzymanie było zasadne i zgodne z prawem.
tłum: Joanna Woś

APELE PROSIMY KIEROWAĆ:

Prezydenta Republiki Jemenu
Jego Ekscelencja Gen. Ali Abd Allah Salih
Sana
Republika Jemenu
Fax: + 967 1 332 511
Zwrot grzecznościowy: Jego Ekscelencjo/ Your Excellency

Ministra Spraw Wewnętrznych
Jego Ekscelencja Dr Rashid Muhammad al-Alimi
Minister Spraw Wewnętrznych
Sana
Republika Jemenu
Fax: + 967 1 332 511
Zwrot grzecznościowy: Jego Ekscelencjo/ Your Excellency

Ministra Praw Człowieka
Jego Ekscelencja Houda -Ali -Abdullatif al- Baan
Minister Praw Człowieka
Sana
Republika Jemenu
Fax: + 967 1 444 838
Zwrot grzecznościowy: Jego Ekscelencjo/ Your Excellency

A także do przedstawicielstw dyplomatycznych Republiki Jemenu akredytowanych w Polsce:

Ambasada Republiki Jemenu w Warszawie
Szef misji: J.E. Ambasador Shaif Badr Abdullah Qaid
ul. Zwycięzców 18, 03-941 Warszawa
tel.: 6176025, 6176026
faks: 6176022

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI Prosimy o kontakt z Sekretariatem Międzynarodowym lub z Zespołem Pilnych Akcji, jeżeli apele będą wysyłane po 30 sierpnia 2007r.
Więcej informacji w sprawie Fawaza Mahdi’ego patrz: Pilna Akcja 28.11.05 USA
Zespół Pilnych Akcji
ul. Piękna 66A I p.,
00-672 Warszawa,
tel./fax: (022) 827 6000

Amnesty International
ul. Piękna 66A I p.,
00-672 Warszawa,
tel./fax: (022) 827 6000

Amnesty International
International Secretariat,
1 Easton Street,
London WC1X 8DJ,
Wielka Brytania

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Uwolnijmy zaginione i więzione osoby w Xinjiang w Chinach

3800