PILNA AKCJA: Aktywistka wypuszczona ze szpitala psychiatrycznego – Amnesty International

PILNA AKCJA: Aktywistka wypuszczona ze szpitala psychiatrycznego

Raisa Radchenko, siedemdziesięcioletnia ukraińska aktywistka została 26 lipca wypuszczona ze szpitala psychiatrycznego. Nadal konieczne jest jednak dochodzenie w sprawie przymusowego leczenia psychiatrycznemu, któremu poddano ją wbrew prawu.
raisa_radchenko_01
Raisa Radchenko

Daryna Radchenko, córka Raisy Radchenko, podziękowała Amnesty International za wsparcie i powiedziała, że po rozpoczęciu Pilnych Akcji 15 i 18 lipca sytuacja zaczęła się polepszać. 17 lipca przyjechała do Zaporoża delegacja urzędu Rzecznika praw obywatelskich, która spotkała się z zainteresowanymi stronami, w tym również z Raisą Radchenko. Delegacja ogłosiła, że istnieją wątpliwości co do konieczności leczenia Raisy Radchenko.  25 lipca Komisarz z Ministerstwa Zdrowia odwiedził Raisę Radchenko i stwierdził, że leczenie było skuteczne. Ordynator szpitala ogłosił, że z tego powodu leczenie szpitalne będzie zmienione na leczenie domowe. Raisa Radchenko jest obecnie w domu z córką i wnuczką. Jest obecnie leczona w związku z pogorszonym stanem zdrowia po przyjmowaniu leków w szpitalu psychiatrycznym, co stwierdziła jej córka.

Prawnik doradził Raisie Radchenko i jej córce, aby zostały w domu, ostrzegając, że nakaz domowego leczenia może być bardzo łatwo zmieniony na leczenie szpitalne.  Raisa Radchenko nie będzie bezpieczna do czasu, kiedy oryginalny nakaz przymusowego leczenia psychiatrycznego nie zostanie anulowany.

13 lipca biuro oskarżyciela wszczęło postępowanie w sprawie skargi Daryny Radchenko w sprawie niewłaściwego zachowania funkcjonariuszy policji w czasie zatrzymania jej matki na przymusową hospitalizację. Jednakże 22 lipca Daryna Radchenko otrzymała zawiadomienie, że powinna się stawić w sądzie 1 i 5 sierpnia w związku z oskarżeniami o akt chuliganizmu i nieprzestrzeganie poleceń policji w czasie przymusowej hospitalizacji jej matki. Daryna Radchenko uważa, że skargi zostały wniesione, że powstrzymać ją przed prowadzeniem jej skargi w sprawie niewłaściwego zachowania funkcjonariuszy policji.

Prosimy o pilne wysyłanie apeli w języku ukraińskim, rosyjskim lub własnym:

  • Wzywających do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie okoliczności związanych z przymusowym leczeniem psychiatrycznym Raisy Radchenko, w tym w szczególności z zapytaniem w związku z jaką chorobą psychiczną jest leczona;
  • Wzywających do zapewnienia Raisie Radchenko badania psychiatrycznego poza regionem Zaporoża w celu zagwarantowania bezstronności; badanie powinno być przeprowadzone w obecności członka Ukraińskiego Stowarzyszenia Psychiatrycznego;
  • Przypominających władzom, że mają obowiązek nie tylko zapewniania obrońcom praw człowieka możliwości swobodnego działania, ale także zapewnienie im ochrony przeciwko przemocy, groźbom czy odwetowi, zgodnie z Deklaracją ONZ o obrońcach praw człowieka (1999).

PROSIMY O WYSYŁANIE APELI DO 10 WRZEŚNIA 2013 NA ADRES:

Prokurator Generalny
Wiktor Pszonka
Vul Riznicka 13/15
01601 Kijów, Ukraina
Fax: + 380 44 280 2851
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prokuratorze

Rzecznik Praw Obywatelskich
Walerja Lutkowska
Vul Instytucka 21/8
01008 Kijów, Ukraina
E-mail: omb@ombudsman.kiev.ua
Zwrot grzecznościowy: Szanowna Pani
Z kopią na adres ambasady Ukrainy w Polsce :

Ambasador Ukrainy
Markijan Malskyj
Al. Szucha 7, 00-580 Warszawa
Fax: (22) 629 81 03
E-mail: emb_pl@mfa.gov.ua

Informacje dodatkowe

Raisa Radchenko jest członkinią kilku lokalnych organizacji obywatelskich w Zaporożu na Ukrainie. Aktywnie działa przeciwko lokalnej korupcji i nadużyciom policji wspierając osoby, które usiłowały dochodzić swoich praw. Na początku czerwca odwiedziła stolicę Ukrainy, Kijów, gdzie w Biurze Prokuratora Generalnego i w Kancelarii Prezydenta złożyła petycję w imieniu mieszkańców Zaporoża. Wcześniej zorganizowała także petycję za rezygnacją Prezydenta Miasta Zaporoże.

Daryna Radchenko, córka Raisy Radchenko, relacjonuje, że 10 lipca dwóch policjantów i psychiatra przyszli do ich domu i poinformowali Raisę Radchenko, że zgodnie z decyzją sądu powinna się poddać domowemu badaniu psychiatrycznemu. Raisa Radchenko nie posiada jednak żadnej historii chorób psychicznych. Ponieważ nie przedstawiono jej dokumentów potwierdzających decyzję sądu, Raisa Radchenko odmówiła otwarcia drzwi domu. 11 lipca poszła ze swoją córką i pięcioletnią wnuczką do Powiatowego Sądu im. Lenina, aby tam uzyskać więcej informacji. Zgodnie z relacją Daryny Radchenko, około 30 funkcjonariuszy policji niezwłocznie aresztowało jej matkę, zatrzymując przy tym wszystkie trzy osoby. Po tym zdarzeniu Daryna Radchenko nosi siniak na ramieniu. Następnego dnia Daryna Radchenko spotkała się z ordynatorem w Regionalnym Szpitalu Psychiatrycznym w Zaporożu, gdzie została poinformowana, że zgodnie z decyzją sądu Raisa Radchenko została zatrzymana na podstawie zeznań dwóch sprzątaczek pracujących w jej bloku, które zgłosiły aspołeczne zachowanie zatrzymanej. Dopiero później Daryna Radchenko zobaczyła kopię decyzji sądu zarządzającej domowe badanie psychiatryczne.

Oryginał sądowego nakazu leczenia psychiatrycznego nie wyjaśnia, dlaczego zachowanie Raisy Radchenko może być uważane za zagrażające otoczeniu i nie przedstawiał diagnozy lekarskiej, z której wynikałaby konieczność leczenia. Lokalny oskarżyciel nie rozpoczął dochodzenia w sprawie faktu, że Raisa Radchenko została poddana przymusowemu leczeniu psychiatrycznemu na podstawie opisu jej działalności i bez uzasadnionej medycznie podstawy prawnej.

Wcześniejsza Pilna Akcja w tej sprawie:
https://amnesty.org.pl/no_cache/aktualnosci/strona/article/7940.html

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Uratujmy rosyjską artystkę uwięzioną za antywojenny protest

Powiązane tematy

Powiązany temat

Turcja: Sprawiedliwość zwycięża – wyroki skazujące czterech obrońców praw człowieka uchylone

Powiązany temat

Maraton Pisania Listów 2022 w obronie prawa do pokojowego protestu – rusza największa na świecie akcja na rzecz praw człowieka

Powiązany temat

Dziennikarze i niezależni obserwatorzy uciszani by świat nie dowiedział się o protestach w Rosji – nowy raport 

1777