Pilna Akcja Arabia Saudyjska: Ścięcie i ukrzyżowanie. – Amnesty International

Pilna Akcja Arabia Saudyjska: Ścięcie i ukrzyżowanie.

Sąd kasacyjny utrzymał wyrok w mocy. Zgodnie z procedurą wyrok powinien teraz zostać przekazany do Najwyższej Rady Sądowniczej, której przewodniczy król. Jeśli rada go zatwierdzi, 22-latek może zostać ścięty w każdej chwili.
Najwyższa Rada Sądownicza może zatwierdzać kary śmierci lub odsyłać sprawy do sądu kasacyjnego do powtórnej oceny. Jednak według artykułu saudyjskiej gazety Okaz władze północnego miasta Hail, w którym przetrzymywany jest Muhammad Basheer al-Ramaly, rozpoczęły już przygotowania do egzekucji.
Muhammad Basheer al-Ramaly został skazany w lutym przez sąd powszechny w Hail za porwanie, torturowanie i zgwałcenie czterech chłopców w wieku od 3 do 7 lat. Bardzo niewiele wiadomo o przebiegu jego procesu, ale wyroki śmierci w Arabii Saudyjskiej są zwykle wydawane po nieuczciwych procesach, przeprowadzanych za zamkniętymi drzwiami. Al-Ramaly nie miał podczas procesu możliwości skorzystania z usług prawnika, a pojawiają się doniesienia, że mężczyzna może być chory psychicznie. Jeśli jest tak w istocie, skazywanie go na śmierć byłoby sprzeczne z Rezolucją 2004/67 Komisji Praw Człowieka ONZ, która wzywa państwa wciąż stosujące karę śmierci do -nieskazywania na karę śmierci osób cierpiących na jakąkolwiek formę choroby psychicznej i powstrzymania się od egzekucji takich osób-.
Oprócz kary śmierci, Muhammad Basheer al-Ramaly został także skazany na ukrzyżowanie ciała. Ukrzyżowania odbywają się w Arabii Saudyjskiej po ścięciu: ciało oraz odciętą głowę umieszcza się na skrzyżowanych belkach i wystawia na widok publiczny, co ma działać jako środek odstraszający.
PROSIMY O NIEZWŁOCZNE WYSYŁANIE APELI po arabsku, angielsku lub polsku, w których :
– wyjaśnią Państwo, że nie zamierzają usprawiedliwiać lub bagatelizować zbrodni, za które Muhammad Basheer al-Ramaly został skazany;
– zaapelują Państwo do króla o powstrzymanie egzekucji Muhammada Basheera al-Ramaly;
– zaapelują Państwo do króla o niezwłoczną zamianę jego wyroku, jak również wyroków innych osób skazanych na śmierć w Arabii Saudyjskiej, na karę pozbawienia wolności, co powinno stanowić wstęp do całkowitego zniesienie kary śmierci w tym kraju.
PROSIMY O WYSYŁANIE APELI PRZED 15 GRUDNIA DO:
Król i premier
His Majesty King -Abdullah Bin -Abdul -Aziz Al-Saud
The Custodian of the two Holy Mosques
Office of His Majesty the King
Royal Court, Riyadh
Kingdom of Saudi Arabia 
Faks: (przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych)
+966 1 403 1185 (proszę próbować do skutku)
Nagłówek: Your Majesty/Wasza Wysokość
Wicepremier i Minister Spraw Wewnętrznych
His Royal Highness Prince Naif bin -Abdul -Aziz Al-Saud, Ministry of the Interior, P.O. Box 2933, Airport Road
Riyadh 11134
Kingdom of Saudi Arabia
Faks: +966 1 403 1185 (proszę próbować do skutku)
Nagłówek: Your Royal Highness/Wasza Królewska Wysokość
Kopie do:
Prezes Komisji Praw Człowieka
Mr Bandar Mohammed -Abdullah al- Aiban
Human Rights Commission
P.O. Box 58889, King Fahad Road, Building No. 373
Riyadh 11515
Kingdom of Saudi Arabia
Faks:   +966 1 461 2061
Email:   hrc@haq-ksa.org Ambasada Królestwa Arabii Saudyjskiej
ul. Stępińska 55, 00-739 Warszawa
Faks: 022 840 56 36
Email: info@saudiembassy.pl 
INFORMACJE DODATKOWE
Co najmniej 158 osób stracono w Arabii Saudyjskiej w 2007 r., a co najmniej 102 w 2008 r. Od początku tego roku potwierdzono doniesienia o wykonaniu 58 egzekucji.
Arabia Saudyjska stosuje karę śmierci w wielu rodzajach przestępstw, nawet tych bez skutku śmiertelnego. Postępowania sądowe nie spełniają międzynarodowych standardów sprawiedliwego procesu. Oskarżeni zwykle nie są reprezentowani przez prawnika, a w wielu przypadkach nie są też informowani o postępie prowadzonego przeciw nim postępowania. Mogą zostać skazani wyłącznie na podstawie zeznań uzyskanych pod przymusem albo na skutek tortur lub oszustwa.
Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w opracowaniu -Affront to Justice: Death Penalty in Saudi Arabia-.
Ostatnia znana egzekucja połączona z ukrzyżowaniem odbyła się w Arabii Saudyjskiej 29 maja tego roku (kliknij, aby uzyskać więcej informacji). 
Kontynuacja pilnej akcji nr 164/09 Indeks: MDE 23/031/2009 Tekst oryginalny po angielsku. Tłumaczenie: Aleksandra Szkudłapska
Korekta i redakcja: Marcin Natorski

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymajmy egzekucję dwóch braci na Białorusi!

2891