PILNA AKCJA ARABIA SAUDYJSKA: Powstrzymaj egzekucję Khalida ?Abdula Karima al-Mahamida. – Amnesty International

PILNA AKCJA ARABIA SAUDYJSKA: Powstrzymaj egzekucję Khalida ?Abdula Karima al-Mahamida.

Khalid al-Mahamid został aresztowany w Jeddah w kwietniu 2004 r. pod zarzutem przemytu narkotyków. W marcu 2007 r. sąd w Jeddah skazał go na 10 lat więzienia i 2000 batów. Sąd Kasacyjny uchylił jednak wyrok i odesłał sprawę do ponownego rozpatrzenia w pierwszej instancji. W kwietniu 2009 r. sąd w Jeddah skazał al-Mahamida na śmierć.
Skazani więźniowie w Arabii Saudyjskiej mogą być straceni bez uprzedniej informacji o terminie egzekucji. Oznacza to, że Khalid al-Mahamid może być w najbliższym czasie narażony na egzekucję.
Wiemy, że co najmniej 38 egzekucji miało miejsce w Arabii Saudyjskiej w tym roku. W 2008 r. co najmniej 102 osoby zostały stracone.
TŁO SPRAWY
Arabia Saudyjska stosuje karę śmierci dla szerokiego zakresu przestępstw. Kara ta jest zasądzana w procesach, które niezmiennie nie spełniają podstawowych międzynarodowych standardów sprawiedliwego procesu. Rozprawy odbywają się w tajemnicy, oskarżonym rzadko przyznawane jest prawo do bycia reprezentowanym przez prawnika, a w wielu przypadkach oskarżeni nawet nie są informowani o przebiegu postępowania sądowego przeciwko nim. Mogą być skazani wyłącznie na podstawie zeznań zdobytych przymusem lub podstępem.
W raporcie z 14 października ub. r. dotyczącym stosowania kary śmierci w Arabii Saudyjskiej Amnesty International zwróciła uwagę na skalę stosowania tej kary i na nieproporcjonalnie duży odsetek obcokrajowców (zwłaszcza z biednych krajów) wśród skazanych, por. Saudi Arabia: Affront to Justice: Death Penalty in Saudi Arabia (Index: MDE 23/027/2008), dostępny na stronie:http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/report/saudi-arabia-executions-target-foreign-nationals-20081014
ZALECANE DZIAŁANIA
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli w języku arabskim, angielskim bądź swoim ojczystym, w których własnymi słowami:
– poproszą Państwo Króla o wstrzymanie egzekucji Khalida -Abdul Karim al-Mahamida;
– poproszą Państwo Króla, aby niezwłocznie złagodził wyrok Khalida al-Mahamida i wszystkich innych skazanych na śmierć, czyniąc w ten sposób wstęp do ostatecznego zniesienia kary śmierci w Arabii Saudyjskiej;
– poproszą Państwo o udzielenie informacji, czy i w jaki sposób zagwarantowano prawo Khalida al-Mahamida do skutecznej obrony w  postępowaniu sądowym i do ubiegania się o ułaskawienie;
– przypomną Państwo, że władze powinny działać zgodnie z międzynarodowymi normami dotyczącymi sprawiedliwego procesu, w szczególności z oenzetowskimi -Gwarancjami procesowymi dla osób zagrożonych karą śmierci- (UN Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty), które przewidują, że kara śmierci może być zasądzona wyłącznie po sprawiedliwym procesie, podczas którego oskarżony posiada -odpowiednią pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania.-
ADRESACI APELI
Jego Wysokość Król -Abdullah Bin -Abdul -Aziz Al-Saud, Strażnik Dwóch Świętych Meczetów
His Majesty King -Abdullah Bin -Abdul -Aziz Al-Saud, The Custodian of the two Holy Mosques
Office of His Majesty the King
Royal Court
Riyadh
Kingdom of Saudi Arabia / Królestwo Arabii Saudyjskiej
Fax:   (przez MSW) +966 1 403 1185 (prosimy próbować kilka razy)
Nagłówek: Wasza Wysokość / Your Majesty
Jego Wysokość Książe Saud al-Faisal bin -Abdul -Aziz Al-Saud, Minister Spraw Zagranicznych
His Royal Highness Prince Saud al-Faisal bin -Abdul -Aziz Al-Saud
Minister of Foreign Affairs
Ministry of Foreign Affairs
Nasseriya Street
Riyadh 11124
Kingdom of Saudi Arabia  / Królestwo Arabii Saudyjskiej
Fax:   +966 1 403 0645
Nagłówek: Wasza Wysokość / Your Royal Highness
Jego Wysokość Książe Naif bin -Abdul -Aziz Al-Saud, Minister Spraw Wewnętrznych
His Royal Highness Prince Naif bin -Abdul -Aziz Al-Saud
Minister of the Interior
Ministry of the Interior
P.O. Box 2933
Airport Road
Riyadh 11134
Kingdom of Saudi Arabia / Królestwo Arabii Saudyjskiej
Fax:   +966 1 403 1185 (prosimy próbować kilka razy)
Nagłówek: Wasza Wysokość / Your Royal Highness
KOPIE DO
Przewodniczący Komisji Praw Człowieka
Turki bin Khaled Al-Sudairy
President
Human Rights Commission
P.O. Box 58889
King Fahad Road, Building No. 373
Riyadh 11515
Kingdom of Saudi Arabia / Królestwo Arabii Saudyjskiej
Fax:   +966 1 4612061
Ambasada Królestwa Arabii Saudyjskiej
ul. Stępińska 55, 00-739 Warszawa
Faks: 022 840 56 36
Email: info@saudiembassy.pl PILNA AKCJA NR:133/09
AI Index: MDE 23/016/2009
Tłumaczenie: Mirona Maria Klorek
Korekta i redakcja: Marcin Natorski

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymajmy egzekucję dwóch braci na Białorusi!

3082