Pilna Akcja Autonomia Palestyńska: Obrońca praw człowieka więziony i pozbawiony opieki lekarskiej – Amnesty International

Pilna Akcja Autonomia Palestyńska: Obrońca praw człowieka więziony i pozbawiony opieki lekarskiej

Niepokoimy się o zdrowie Saeda Yassina przetrzymywanego przez służby wywiadowcze Autonomii Palestyńskiej w więzieniu Jneid w Nablusie na Zachodnim Brzegu Jordanu od 19 listopada 2009 r. (z krótką przerwą na muzułmańskie święto Eid al-Adha pod koniec listopada). Nie miał on dostępu do prawnika, nie są znane zarzuty, jakie na nim ciążą, a zasadność jego uwięzienia nie została zweryfikowana ani przez prokuraturę, ani przez sąd, choć wymaga tego palestyńskie prawo.
Saed Yassin jest dyrektorem zlokalizowanego w Nablusie oddziału organizacji Ansar al-Sajeen niosącej pomoc rodzinom więźniów.
22 października został zwolniony z aresztu w Izraelu, w którym przebywał w ramach tzw. -administracyjnego zatrzymania- od 15 października 2006 r. W trakcie pobytu w izraelskim areszcie rozwinęły się u niego bolesne dolegliwości gastryczne, które obecnie uległy zaostrzeniu. 14 grudnia podano mu zwykłe środki przeciwbólowe, ale nie zezwolono na konsultację u specjalisty.
Prosimy o niezwłoczne (do 27 stycznia) wysyłanie apeli po angielsku, arabsku lub we własnym języku, w których:
– zaapelują Państwo o niezwłoczne uwolnienie Saeda Yassina o ile nie zostaną mu postawione zarzuty o charakterze bezsprzecznie kryminalnym i nie zapewni mu się sprawiedliwego procesu w zgodzie ze standardami międzynarodowymi;
– zaapelują Państwo o niezwłoczne zapewnienie mu specjalistycznej opieki lekarskiej w związku z jego bolesnymi dolegliwościami gastrycznymi;
– wyrażą Państwo zaniepokojenie, że uwięziono go z pominięciem wymaganych prawem procedur, w szczególności bez wydania nakazu aresztowania i bez zapewnienia mu dostępu do prawnika oraz możliwości zakwestionowania zasadności aresztowania przed sądem.
ADRESACI APELI:
 
Prezydent
Mahmoud Abbas
President
Office of the President
Ramallah
Palestinian Authority, via Israel
Faks: +970-2-2963179
Email: info@president.psNagłówek: Szanowny Panie Prezydencie
Premier
Dr Salam Fayyad
Prime Minister
The Prime Minister-s Office
Al-Masyoun
P.O. Box 2466
Ramallah
Palestinian Authority, via Israel
Faks: +972-2-2950979 Nagłówek: Szanowny Panie Premierze
Minister Spraw Wewnętrznych
Sa-id Abu Ali
Minister of the Interior
Ministry of Interior
Al-Balou
P.O. Box 641
Ramallah
Palestinian Authority, via Israel
Faks: +972-2-2406482
Nagłówek: Szanowny Panie Ministrze
Minister Sprawiedliwości
Dr Ali Kashaan
Minister of Justice
Ministry of Justice
Al-Masyoun
Ramallah
Palestinian Authority, via Israel
Faks: +972-2-2409870; +972-2-2401850
Nagłówek: Szanowny Panie Ministrze
 
KOPIE DO:
Ambasada Palestyny

ul. Starościńska 1 m. 7, 02-516 Warszawa
Faks: 022 856 73 76
Email: info@palestine.pl INFORMACJE DODATKOWE
Saed Yassin cierpi na bóle brzucha, ale nie zdążył ich zdiagnozować przed zatrzymaniem przez służby Autonomii Palestyńskiej. Jego rodzina ma zastrzeżenia do warunków panujących w więzieniu Jneid. Twierdzą, że warunki sanitarne są fatalne, a wyżywienie i ogrzewanie niedostateczne.
Saeda Yassina aresztowało najpierw izraelskie wojsko. Stało się to 6 marca 2006 r. Po przesłuchaniach skazano go na 8 miesięcy więzienia za -kierowanie funduszy w sposób nielegalny-. Uważa się, że zarzut ten miał związek z jego pracą w Ansar al-Sajeen. Odbył cały wyrok, ale przed wyznaczonym na 15 października 2006 r. zwolnieniem wojsko wydało wobec niego półroczny nakaz zatrzymania administracyjnego. Odnawiano go 8 razy. Armia zwolniła go dopiero 22 października 2009 r. Więziono go w więzieniu Ketziot, znanym z ciężkich warunków. Więźniowie są tam trzymani w namiotach lub przyczepach kempingowych ulokowanych na pustyni.
Zatrzymanie administracyjne to procedura stosowana przez izraelskie wojsko wobec Palestyńczyków, których uwięzienie leży rzekomo w interesie bezpieczeństwa publicznego. Nie wymaga postawienia konkretnych zarzutów, a uwięzienie może być przedłużane w nieskończoność. Do zatrzymania wystarczy rozkaz wojskowy. Amnesty International uważa, że taka forma zatrzymania łamie podstawowe prawa człowieka, w szczególności prawo do sprawiedliwego procesu sądowego.
Władze Autonomii Palestyńskiej na Zachodnim Brzegu regularnie aresztują osoby nazywane przez nie -podejrzanymi z dziedziny bezpieczeństwa- bez poszanowania prawnych procedur. Praktyki takie stosuje się wobec zwolenników opozycyjnych frakcji politycznych i dziennikarzy im sprzyjających. Zdarzały się przypadki tortur i maltretowania, w wyniku czego co najmniej jedna osoba w minionym roku zmarła. Rządzący faktycznie w Strefie Gazy Hamas dopuszcza się podobnych praktyk. Amnesty International wielokrotnie wzywało władze Autonomii Palestyńskiej i Hamas do respektowania prawnych procedur we wszystkich przypadkach. Odnotowaliśmy z zaniepokojeniem, że aresztowania osób zwolnionych z aresztów w Izraelu przez służby palestyńskie stały się regułą.
Tłumaczenie: Marcin Natorski
Pilna akcja nr 338/09 Indeks: MDE 21/005/2009

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2858