Pilna Akcja, Białoruś (aktualizacja): Wykonanie egzekucji na dwóch mężczyznach – Amnesty International

Pilna Akcja, Białoruś (aktualizacja): Wykonanie egzekucji na dwóch mężczyznach

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Andrej Żuk i Wasilij Juzepczuk zostali zastrzeleni około 18 marca. Kiedy 19 marca matka Andreja Żuka chciała przekazać paczkę z jedzeniem do więzienia w Mińsku, w którym mężczyźni odbywali wyroki, władze więzienne odesłały paczkę, informując kobietę, że mężczyźni -zostali przeniesieni-. Powiedziano jej, aby więcej nie przychodziła szukać syna i aby czekała na oficjalne powiadomienie przez sąd. 22 marca rano pracownicy więzienia poinformowali ją, że obydwaj mężczyźni zostali zastrzeleni. Wkrótce po otrzymaniu tych informacji ojciec Andreja Żuka doznał zawału serca i trafił do szpitala.
Na Białorusi oficjalne powiadomienie o przeprowadzeniu egzekucji przygotowuje sąd, który nałożył wyrok kary śmierci. Zanim jednak sąd je prześle, może upłynąć wiele tygodni lub miesięcy. Ciała straconych nie są wydawane rodzinom do pochówku, lecz grzebane w miejscu utrzymanym w tajemnicy przed ich krewnymi. Co więcej krewni nie mogą liczyć na odzyskanie rzeczy, które należały do straconych. W 2003 roku Komitet Praw Człowieka ONZ, rozpatrując sprawę dwóch straconych więźniów, Antona Bondarenki i Igora Lyashkevicha, orzekł, że potajemne wykonywanie kary śmierci na Białorusi w rezultacie stanowi karę dla rodzin więźniów i nosi znamiona nieludzkiego traktowania. Komitet wezwał białoruskie władze, aby powiadomiły matkę Antona Bondarenki o tym, -gdzie znajduje się jego grób i aby zadośćuczyniły cierpieniom, jakich doznała. Państwo-strona ma również obowiązek zapobiegać podobnym nadużyciom w przyszłości-.
Adwokat Andreja Żuka i Wasilija Juzepczuka twierdzi, że w październiku 2009 roku Komitet Praw Człowieka ONZ wezwał rząd Białorusi do wstrzymania egzekucji mężczyzn do czasu rozpatrzenia ich sprawy. Nie jest jasne, czy Komitet Praw Człowieka wydał orzeczenie w tej sprawie przed wykonaniem wyroku.
PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE LISTÓW w języku rosyjskim lub swoim własnym:

  • wzywając białoruskie władze do wydania ciał Andreja Żuka i Wasilija Juzepczuka rodzinom do pochówku, zgodnie z orzeczeniem Komitetu Praw Człowieka ONZ z 2003 roku w sprawach Bondarenko przeciwko Białorusi i Lyashkevich przeciwko Białorusi;
  • wyrażając żal z powodu stracenia obydwu mężczyzn i wzywając prezydenta Łukaszenkę do niezwłocznego wprowadzenia moratorium na stosowanie kary śmierci, zgodnie z przyjętą 18 października 2008 roku rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 63/168.

ADRESACI APELI:
Prezydent
Aleksander Łukaszenka
Administratsia Prezidenta Respubliki Belarus
ul.Karla Marksa, 38
220016 Minsk, BELARUS | BIAŁORUŚ
Fax: +375 17 226 06 10/ +375 17 222 38 72
Email: contact@president.gov.by
Nagłówek: Szanowny Panie Prezydencie/Dear President Lukashenka
KOPIE DO:
AMBASADA REPUBLIKI BIAŁORUŚ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ul. Wiertnicza 58, 02-952 Warszawa
Tel +48 (22) 742-0990
Tel/fax+48 (22) 742-0980
poland@belembassy.org
W przypadku wysyłania apeli po 3 maja 2010 roku prosimy o uprzedni kontakt z Zespołem Pilnych Akcji (pilneakc@amnesty.org.pl).
Jest to piąta kontynuacja Pilnej Akcji nr 218/09 (indeks EUR 49/008/2009)
DODATKOWE INFORMACJE
Białoruś jest ostatnim kraje Europy i byłego Związku Radzieckiego, który nadal wykonuje wyroki śmierci.
Wasilij Juzepczuk został skazany na karę śmierci 29 czerwca 2009 roku za zabójstwo sześciu starszych kobiet. Wyrok zapadł w wyniku śledztwa i procesu, które według adwokata oskarżonego były pełne nieprawidłowości: prawnik twierdzi, że Wasilij Juzepczuk był bity, co miało go zmusić do przyznania się do winy. Andrej Żuk został skazany na karę śmierci 22 lipca 2009 roku za napaść z użyciem broni oraz zabójstwo mężczyzny i kobiety w lutym 2009 roku. Jego adwokat wyraził zastrzeżenia, co do procedur podczas wstępnego przesłuchania Żuka. Ponadto uważa, że wpływ mediów na Białorusi oraz oświadczenie ministra spraw wewnętrznych, który określił Andreja Żuka i jego wspólników mianem -przestępców- zanim zostali skazani, stanowiły pogwałcenie zasady domniemania niewinności. Obydwaj mężczyźni złożyli odwołania od wyroków, które zostały odrzucone. Ubiegali się również o ułaskawienie.
Skazanych więźniów nie informuje się o tym, kiedy zostaną straceni, a wyrok zostaje zazwyczaj wykonany tuż po przekazaniu im wiadomości, że wniosek o ułaskawienie został odrzucony. Najpierw zabiera się ich do pokoju, w którym w obecności dyrektora placówki penitencjarnej, prokuratora lub pracownika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, dowiadują się, że odrzucono wniosek o ułaskawienie i że dojdzie do wykonania wyroku. Następnie prowadzi się ich do znajdującego się obok pomieszczenia, gdzie, klęcząc, są zabijani strzałem w tył głowy.
Tłumaczenie: Joanna Gałecka

Zdjęcie: Łukasz Krzyżanowski

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymajmy egzekucję dwóch braci na Białorusi!

2774