Pilna Akcja Chiny 19-10-07 – Amnesty International

Pilna Akcja Chiny 19-10-07

YE GUOQIANG (M), 47 LAT, YE MINGJUN (M), 25 LAT

Obawa stosowania tortur i maltretowania/obawa niesprawiedliwego procesu

Ye Mingjun i Ye Guoqiang zostali zatrzymani przez pekińską policję pod zarzutem -podżegania do działalności wywrotowej-. Są przetrzymywani w odosobnieniu oraz narażeni na poddanie torturom lub maltretowaniu. Mężczyźni to syn i brat aresztowanego działacza na rzecz prawa do godziwego miejsca
zamieszkania, Ye Guozhu, który rzekomo był bity i poddawany torturom. 

29 września policja z Biura Bezpieczeństwa Publicznego dzielnicy Xuanwu w Pekinie wkroczyła do domu Ye Mingjuna aresztując go wraz z kuzynem, synem Ye Guoqianga. Obydwóch mężczyzn przewieziono na miejscowy posterunek policji, gdzie zostali przesłuchani. Kuzyn Ye Mingjuna został zwolniony około północy, a jego rodzinę powiadomiono, że przebywa w areszcie pod zarzutem -podżegania do działalności wywrotowej wobec władzy państwowej-. Ye Mingjun znajduje się w centrum zatrzymań Biura Bezpieczeństwa Publicznego dzielnicy Xuanwu w Pekinie.

W dniu zatrzymania Ye Guoqiang udał się do znajdującego się w południowo-zachodnim Pekinie parku Daguanyuan. Zabrał ze sobą własnoręcznie zrobiony transparent, aby zaprotestować przeciwko przymusowym eksmisjom, do których rzekomo dochodzi w związku z przygotowywaniem terenów pod konstrukcję obiektów na potrzeby Igrzysk Olimpijskich w 2008 r. Tam został zatrzymany przez policję dzielnicy Xuanwu i zabrany w nieznane miejsce. Policja przeszukała jego dom i skonfiskowała 26 napisanych przez niego dokumentów oraz dwa komputery.

W 2003 r. władze Pekinu wyburzyły restaurację należącą do Ye Guozhu i Ye Guoqiang oraz ich domy w celu wygospodarowania terenów pod obiekty olimpijskie. Rodzina, której nie przyznano odszkodowania, zaangażowała się w nagłośnienie ciężkiej sytuacji osób wysiedlanych w ramach przygotowań do igrzysk w Pekinie.

Rodzina Ye Guoqianga do 3 października nie została zawiadomiona o tym, co się stało. Wtedy to policja poinformowała, że przebywa w areszcie pod zarzutem -podżegania do działalności wywrotowej wobec władzy państwowej-. Do tej pory nie wiadomo, gdzie przetrzymywany jest Ye Guogiang.

W grudniu 2004 r. Ye Guozhu został skazany na 4 lata pozbawienia wolności za -wszczynanie sporów i sianie zamętu- po tym jak wystąpił o oficjalne pozwolenie na zorganizowanie demonstracji przeciwko eksmisjom w Pekinie. Według wiarygodnych źródeł podczas pobytu w więzieniu pod koniec 2006 r. był bity przy użyciu pałki podłączonej do prądu. Bito go również podczas okresu -dyscyplinującego- w 2005 r.

Przez wiele godzin nie zdejmowano mu kajdanek z rąk i nóg oraz zmuszano do siedzenia na twardym krześle oraz nie zdejmowano mu kajdanek z rąk i nóg. Oczekując na proces w centrum zatrzymań Biura Bezpieczeństwa Publicznego dzielnicy Dongcheng w Pekinie miał być wielokrotnie bity przez policję i podwieszany za ręce do sufitu. Jego zły stan zdrowia prawdopodobnie jest w części wynikiem tego traktowania. Amnesty International uznała Ye Guozhu za więźnia sumienia.

TŁO WYDARZEŃ

Intensywny rozwój Pekinu został przyspieszony ze względu na przygotowania do mającej się odbyć w 2008 r. letniej olimpiady. W wielu częściach miasta wyburzono domy, na miejscu których powstaną obiekty olimpijskie. Wiele osób rzekomo zostało eksmitowanych bez przeprowadzenia odpowiednich formalności i bez przyznania im odszkodowań. Przymusowe eksmisje – przeprowadzane bez należytej ochrony prawnej – stanowią pogwałcenie praw człowieka, w tym prawa do godziwego miejsca zamieszkania, o których mowa w Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, którego Chiny są sygnatariuszem.

ZALECANE DZIAŁANIA
Prosimy o jak najszybsze wysyłanie listów, e-maili i faksów w języku polskim lub angielskim:
– wzywając władze do natychmiastowego i bezwarunkowego zwolnienia Ye Mingjuna i Ye Guoqianga z aresztu, o ile nie zostaną im postawione zarzuty popełnienia przestępstwa;
– wzywając władze do ujawnienia miejsca przetrzymywania Ye Guoqianga oraz zagwarantowania, że zarówno on jak i Ye Mingjun mają dostęp do rodziny, prawników, których sami wyznaczyli oraz wszelkiej opieki medycznej, jakiej mogą potrzebować;
– wyrażając głębokie zaniepokojenie faktem, że doniesienia na temat złego traktowania działaczy na rzecz praw człowieka w Chinach są niezgodne z zapewnieniami wielu chińskich urzędników, którzy twierdzili, że przestrzeganie praw człowieka w Chinach ulegnie poprawie w okresie poprzedzającym igrzyska olimpijskie, oraz że złe ich traktowanie jest niezgodne z podstawowymi zasadami Karty Olimpijskiej, która głosi ochronę godności człowieka i poszanowanie powszechnych i podstawowych zasad etycznych.
PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI NA ADRES: PremierWEN Jiabao Guojia ZongliThe State Council General Office2 Fuyoujie, XichengquBeijingshi 100017People’s Republic of China

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

NIE dla rozlewu krwi w Iranie

3739