Pilna Akcja Chiny: Były mnich tybetański zagrożony torturami. – Amnesty International

Pilna Akcja Chiny: Były mnich tybetański zagrożony torturami.

7 grudnia policja wkroczyła do domu jego siostry w Prefekturze Daofu w Autonomicznym Regionie Tybetu i przekazała jej część rzeczy więźnia, w tym należący do niego religijny amulet. W kulturze tybetańskiej oddanie tego amuletu oznacza, że jego właściciel nie panuje nad swoim ciałem, co może znaczyć, że Nami jest poddawany torturom lub w jakiś inny sposób znalazł się w stanie krytycznym. Kobieta dowiedziała się od policjantów, że czekają oni na decyzję rządu centralnego w sprawie jej brata. Według źródeł lokalnych, Nami został zatrzymany, bo podejrzewano go o -ujawnianie tajemnic państwowych-. Był on przetrzymywany najpierw w Prefekturze Kangding, potem przeniesiony do Chengdu w prowincji Syczuan, po czym odesłany z powrotem do Kangding. Nie jest jasne, czy miał on w tym czasie jakikolwiek dostęp do pomocy prawnej.
Zatrzymanie Namiego Jhaby uważa się za bezpośrednią konsekwencję tego, że próbował on przekazać zagranicznemu dziennikarzowi materiały wideo nakręcone w marcu, pokazujące jak setki policjantów aresztują i strzelają do mnichów z Klasztoru Langque i innych protestujących tam Tybetańczyków. Podczas wywiadu dla radia Wolna Azja 9 kwietnia, Jhaba powiedział, że obawia się zatrzymania przez władze.
Nami Jhaba był kiedyś mnichem w Klasztorze Langque. Wcześniej był on dwukrotnie aresztowany w związku z protestami mnichów i wywieszaniem antyrządowych sloganów w klasztorze.
TŁO WYDARZEŃ
Fala zamieszek rozlała się w Autonomicznym Regionie Tybetu i na okolicznych obszarach zamieszkałych przez Tybetańczyków w marcu i kwietniu 2008 roku. Ponad 1000 osób zostało arbitralnie zatrzymanych w ramach akcji tłumienia protestów.
Władze stawiają ludziom korzystającym po prostu z prawa do wolności słowa i zgromadzeń mgliście sformułowane zarzuty, takie jak -ujawnianie tajemnic państwowych-, -działalność wywrotowa- czy -zagrażanie bezpieczeństwu państwowemu-.
Amnesty International zebrała dowody na powszechne stosowanie tortur i innych form znęcania się w więzieniach i centrach zatrzymań, w tym pobicia i użycie pałek elektrycznych. Chiny ratyfikowały Konwencję ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur w 1988 roku oraz posiadają własne prawo dążące do wyeliminowania takich działań, ale tortury i inne formy znęcania się nad więźniami w dalszym ciągu są powszechnie stosowane. W listopadzie 2008 Komitet ONZ Przeciwko Torturom wyraził niepokój związany z doniesieniami o nadużyciach w więzieniach, w tym o wysokiej liczbie zgonów, prawdopodobnie wynikającej z tortur i znęcania się, a także o braku śledztw dążących do wyjaśnienia tych nadużyć.
ZALECANE DZIAŁANIA
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli po angielsku, chińsku (mandaryńsku) lub polsku, w których własnymi słowami:
– zaapelują Państwo, żeby Nami Jhaba został natychmiastowo i bezwarunkowo uwolniony, chyba że zostanie mu postawiony zarzut popełnienia czynu uznawanego według standardów międzynarodowych za przestępstwo;
– wezwą Państwo władze do zapewnienia, że nie będzie on torturowany;
– poproszą Państwo o ujawnienie miejsca, w którym jest przetrzymywany;
– wezwą Państwo władze do zapewnienia mu kontaktu z rodziną, dostępu do wybranego przez siebie prawnika oraz pomocy medycznej, jeśli jej potrzebuje.
ADRESACI APELI
Przewodniczący Ludowego Rządu Autonomicznego Regionu Tybetu
Qiangba PUNCOG Zhuren
Xizang Zizhiqu Renmin Zhengfu
1 Kang’angdonglu
Lasashi 850000
Xizang Zizhiqu, People-s Republic of China
Nagłówek:  Szanowny Panie Przewodniczący/Dear Chairman
Premier Chińskiej Republiki Ludowej
WEN Jiabao Guojia Zongli
The State Council General Office
2 Fuyoujie
Xichengqu
Beijingshi 100017
People-s Republic of China
Fax:   +86 10 65961109 (c/o Ministerstwo Spraw Zagranicznych)
Nagłówek:  Wasza Ekscelencjo/Your Excellency
Minister Bezpieczeństwa Publicznego Chińskiej Republiki Ludowej
MENG Jianzhu Buzhang
Gong-anbu
14 Dongchang-anjie
Dongchengqu
Beijingshi 100741
People-s Republic of China
Fax:   +86 10 63099216 (połączenie się może być trudne, proszę próbować do skutku)
Nagłówek:  Wasza Ekscelencjo/Your Excellency
KOPIE DO
Sekretarz Komitetu Regionalnego Komunistycznej Partii Chin
ZHANG Qingli Shuji
Zhonggong Xizang Zizhiqu Weiyuanhui
Lasashi, Xizang Zizhiqu, People-s Republic of China
Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej
ul. Bonifraterska 1, 00-203 Warszawawww.chinaembassy.org.plFaks: 022 635 42 11
Apele można wysyłać najpóźniej do 29 stycznia.
Pilna akcja nr 347/08
AI Index: ASA 17/114/2008
Tłumaczenie: Aleksandra Szkudłapska
Korekta i redakcja: Marcin Natorski

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3242