Pilna Akcja Chiny: Nadal nie wiadomo, co się dzieje z Gao Zhishengiem. – Amnesty International

Pilna Akcja Chiny: Nadal nie wiadomo, co się dzieje z Gao Zhishengiem.

Gao Zhisheng, prawnik broniący praw człowieka pochodzący z prowincji Shanxi w środkowych Chinach, spędził w rodzinnym mieście tylko kilka godzin. Według relacji mieszkańców, przekazanych nam przez przebywającą obecnie w USA żonę Gao Zhishenga, Geng He, pozwolono mu odwiedzić grób matki. Był pilnowany przez kilkunastu policjantów, zarówno lokalnych, jak i z policji pekińskiej. Nie jest jasne, czy mógł się spotkać z rodziną, która nadal jest pod ścisłą obserwacją policji. 
Gao Zhisheng wyglądał na chorego i wydawał się być o wiele chudszy niż przed swoim zniknięciem w lutym. Mimo ciepłej pogody miał na sobie zimowe ubrania. Amnesty International obawia się, że był torturowany lub źle traktowany.
Po otrzymaniu w grudniu 2006 r. wyroku w zawieszeniu Gao Zhisheng był pod dozorem policyjnym w Pekinie aż do stycznia b. r., kiedy to (wg informacji Radia Wolna Azja) pozwolono mu na wyjazd do Shaanxi z okazji chińskiego nowego roku. Jednakże już 4 lutego został zabrany z domu przez ponad 10 agentów i od tego czasu jest przetrzymywany w nieznanym miejscu.
PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE LISTÓW w języku chińskim (mandaryńskim) lub w swoim własnym, w których:
– wezwą Państwo władze, aby natychmiast i bezwarunkowo uwolniły Gao Zhishenga;
– wezwą Państwo władze, aby zapewniły Gao Zhishengowi dostęp do odpowiedniej opieki medycznej w trakcie przetrzymywania;
– wezwą Państwo władze, aby zagwarantowały, że Gao Zhisheng nie będzie torturowany ani źle traktowany podczas przetrzymywania;
– wezwą Państwo władze, aby ujawniły miejsce, w którym Gao Zhisheng jest przetrzymywany oraz powody i prawne uzasadnienie przetrzymywania go.
PROSIMY O WYSYŁANIE APELI PRZED 27 PAŹDZIERNIKA DO NASTĘPUJĄCYCH OSÓB:
Premier Chińskiej Republiki Ludowej / Prime Minister
WEN Jiabao Guojia Zongli
The State Council General Office
2 Fuyoujie, Xichengqu
Beijingshi 100017
People’s Republic of China
Faks: +86 10 65961109 (c/o Ministry of Foreign Affairs)
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Dyrektor Pekińskiego Biura Bezpieczeństwa Publicznego / Director of the Beijing Public Security Bureau
MA Zhenchuan Juzhang
Beijingshi Gong’anju
9 Dongdajie, Qianmen
Dongchengqu
Beijingshi 100740
People’s Republic of China
Faks: +86 10 65242927
Nagłówek: Szanowny Panie Dyrektorze / Dear Director
KOPIE DO:
Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego w Prowincji Shaanxi / Director of the Shaanxi Provincial Department of Public Security
WANG Rui Tingzhang
Shaanxisheng Gong’anting
Xinchengdayuan Donglou
Xi’anshi 710006
Shaanxisheng
People’s Republic of China 
Email:  info@shxga.gov.cnNagłówek: Szanowny Panie Dyrektorze / Dear Director
Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej
ul. Bonifraterska 1, 00-203 Warszawawww.chinaembassy.org.plFaks: 022 635 42 11
INFORMACJE DODATKOWE
Obrońcy praw człowieka w ChRL, próbujący informować opinię publiczną o naruszeniach praw człowieka, kwestionujący działania rządu w obszarach uznanych za -politycznie wrażliwe- albo pomagający innym w dochodzeniu swoich praw, ryzykują poważne prześladowania. Wielu staje się więźniami sumienia po politycznych procesach, a coraz liczniejsi są przetrzymywani w aresztach domowych (policja prowadzi ich obserwację w sposób mocno ingerujący w ich prywatność, a przed ich domami stoją strażnicy).
W przypadku Gao Zhishenga powodem prześladowania stał się strajk głodowy, zorganizowany przez niego w lutym 2006 r. w celu zwrócenia uwagi na prześladowanie innych aktywistów, prowadzących pokojową działalność. Zatrzymano go pół roku później, a 22 grudnia 2006 r. skazano w niejawnym procesie na trzy lata więzienia w zawieszeniu na pięć lat za -podżeganie do obalenia rządu.- Odebrano mu także na rok prawa polityczne. Od momentu skazania był pod stałym nadzorem policji, znacznie ściślejszym niż w przypadku innych osób otrzymujących wyroki w zawieszeniu.
W kwietniu 2007 r. Gao Zhisheng publicznie ogłosił, że przed procesem był torturowany. Doprowadziło to do dalszej eskalacji prześladowań, zarówno jego, jak i jego rodziny.
13 września 2007 r. Gao Zhisheng opublikował list otwarty do Kongresu USA, w którym zwracał uwagę na pogarszającą się sytuację praw człowieka w Chinach. Dziewięć dni później aresztowali go policjanci w cywilnych ubraniach. Weszli do jego domu, rozebrali go i pobili do utraty przytomności. Podczas 6-tygodniowego przetrzymywania w areszcie był wielokrotnie bity i rażony prądem w genitalia. Inną formą tortur było trzymanie zapalonego papierosa tuż przy oczach. W rezultacie Gao Zhinsheng na pewien czas stracił wzrok.
Kontynuacja pilnej akcji numer 24/09AI index: ASA 17/052/2009 (po kliknięciu na indeks dostęp do oryginału po angielsku, francusku i hiszpańsku)
Data wydania: 15/09/2009
Tłumaczenie: Katarzyna Janitz-De La Rue
Korekta i redakcja: Marcin Natorski

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2967