PILNA AKCJA: Dziennikarka aresztowana za krytykę władz. – Amnesty International

PILNA AKCJA: Dziennikarka aresztowana za krytykę władz.

Dziennikarka śledcza z Azerbejdżanu, Khadija Ismajlova, została 5 grudnia umieszczona w areszcie pod politycznie motywowanymi zarzutami. 10 grudnia władze odebrały również jej adwokatowi prawo wykonywania zawodu.
Khadija Ismajlova została aresztowana 5 grudnia, a w areszcie śledczym spędzić ma 2 miesiące w oczekiwaniu na rozprawę przed sądem rejonowym w Sabail, w Baku. Postawiono jej zarzuty z artykuły 125 k.k. Azerbejdżanu (nakłanianie do samobójstwa lub próba samobójstwa). Władze oskarżają Khadiję Ismajlovą o nakłanianie dawnego współpracownika i bliskiego przyjaciela do próby samobójczej. Zdaniem władz azerskich Khadija Ismajlova została zatrzymana za “znieważenie jego godności w serwisie społecznościowym oraz wśród znajomych z powodu zerwanej znajomości i zamiaru poślubienia innej kobiety”. Władze twierdzą również, że Khadija Ismajlova skutecznie lobbowała za jego usunięciem ze spółki medialnej w której oboje pracowali jako reporterzy, oraz z redakcji w której został później zatrudniony jako dziennikarz.
Obydwie firmy twierdzą zgodnie, że Khadija Ismajlova nie miała związku z usunięciem rzeczonego współpracownika. Władze azerskie nie przedstawiły żadnych innych dowodów, jakie mogłyby świadczyć o ewentualnych celowych działaniach Khadiji Ismajlovej mających nakłonić go do próby samobójczej.
Amnesty International uważa że postawione Khadiji Ismajlovej zarzuty motywowane są politycznie, stanowią próbę uciszenia jej oraz kolejny z wielu przykładów prześladowania. Khadija Ismajlova otrzymywała wcześniej pogróżki związane z jej pracą jako dziennikarki śledczej. Trwa również inne skierowane przeciwko niej postępowanie o zniesławienie. Amnesty International uznaje Khadiję Ismajlovą za więźniarkę sumienia.
Reprezentujący Khadiję Ismajlovą adwokat, Khalid Baghirov, został pozbawiony prawa wykonywania zawodu 10 grudnia, w jeden dzień po tym jak podjął się ją reprezentować. Według doniesień mediów azerskich powodem cofnięcia uprawnień Khalida Baghirova była jego krytyka sędziego sądu apelacyjnego w Sheki w związku z rozprawą jego klienta, uznanego przez Amnesty International więźnia sumienia i przywódcy opozycji azerskiej, Ilgara Mammadova.
Prosimy o pisanie apeli w języku azerskim, angielskim lub własnym:

n  Wzywających władze do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Khadiji Ismajlovej, więźniarki sumienia zatrzymanej wyłącznie z korzystanie z prawa do wolności słowa;

n  Wzywających władze do zapewnienia, że postępowania dyscyplinarne przeciw adwokatom nie będą arbitralnie wykorzystywane do ograniczenia prawa do uczciwego procesu obrońców praw człowieka w Azerbejdżanie;

n  Wzywających do pełnego poszanowania i ochrony prawa do wolności słowa w Azerbejdżanie.

 
Przykładowy apel w języku angielskim znajduje się u dołu strony.
Apele prosimy wysyłać do 26 stycznia 2015 na adres:

Prezydent
Ilham Aliyev
Office of the President of Azerbaijan
19 Istiqlaliyyat Street
Baku AZ1066, Azerbejdżan
Fax: +994 12 492 0625
Email: office@pa.gov.azZwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prezydencie / Dear President Aliyev

 

Prokurator Generalny
Zakir Qaralov
Office of the Prosecutor General
7 Rafibeyli Street
Baku AZ1001, Azerbejdżan
Email: info@prosecutor.gov.az
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prokuratorze / Dear Prosecutor General

Z kopią na adres:


Ambasada Republiki Azerbejdżanu
ul. Zwycięzców 12, 03-941 Warszawa
Fax: (22) 616 19 49
E-mail: warsaw@mission.mfa.gov.az

 

Informacje dodatkowe

 

Khadija Ismajlova zdecydowanie krytykowała władze i opublikowała szereg artykułów ujawniających korupcję i pogwałcenia praw człowieka w Azerbejdżanie. Badała sprawę łączącą rodzinę prezydenta z lukratywnymi kontraktami budowlanymi w stolicy Azerbejdżanu, Baku. 7 marca 2012 otrzymała list zawierający jej fotografie podczas stosunku – najwyraźniej nieznane osoby w tajemnicy weszły do jej mieszkania i umieściły tam ukryte kamery. Fotografiom towarzyszyła notka ostrzegająca ją przed “hańbą”, jaka spotka ją jeśli nie zrezygnuje z projektu. Odmówiła i ujawniła publicznie próbę szantażu.

Na dzień przed aresztowaniem Khadiji Ismajlovej, szef Kancelarii Prezydenta Ramiz Mehdiyev oskarżył azerskich dziennikarzy o zdradę. Ramiz Mehdiyev wskazał na Khadiję Ismajlovą jako na “najlepszy przykład” dziennikarzy działających przeciwko władzom.

Khadija Ismajlova jest również oskarżoną w osobnym postępowaniu o zniesławienie, związanym z opublikowaniem przez nią fotografii dokumentu zawierającego dane tajnego informatora służb wywiadowczych Azerbejdżanu.

Jej adwokat, Khalid Baghirov, prowadził sprawy wielu uznanych przez Amnesty International azerskich więźniów sumienia, w tym również obrońcy praw człowieka Arifa Yunusa, przywódcy opozycyjnej grupy REAL Ilgara Mammadova oraz członków młodzieżowej organizacji NIDA.

Amnesty International od długiego czasu wyraża obawy w związku z niewywiązywaniem się przez władze Azerbejdżanu z opartego na prawie międzynarodowym obowiązku ochrony prawa do wolności słowa, wolności zgromadzeń i stowarzyszeń. Głosy sprzeciwu w kraju uciszane są sfingowanymi oskarżeniami, napadami, nękaniem, szantażem i innymi formami nacisku ze strony władz i związanych z nimi grup. Służby mundurowe rutynowo posługują się torturami i innymi formami okrutnego traktowania przeciw przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego, ciesząc się przy tym całkowitą bezkarnością.

Amnesty International uznała 23 osoby w Azerbejdżanie za więźniów sumienia, więzionych wyłącznie z powodu pokojowego korzystania z prawa do wolności słowa. Szczegółowe informacje zawierają raporty: Behind Bars, Silencing Dissent in Azerbaijan (http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR55/004/2014/en); Downward Spiral: Continuing Crackdown on Freedoms in Azerbaijan (http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR55/010/2013/en); Pilna Akcja 182/14 oraz jej aktualizacje (http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR55/007/2014/en); Pilna Akcja 200/14 (http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR55/011/2014/en);  Pilna Akcja 186/14 oraz jej aktualizacje (http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR55/013/2014/en).

 

 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia

Powiązane tematy

Powiązany temat

Weź udział w wydarzeniu centralnym Maratonu Pisania Listów 10 grudnia w Warszawie!

Powiązany temat

Ukraina: Brak zakwaterowania szczególnie zagraża osobom starszym przesiedlonym w wyniku rosyjskiej inwazji – nowy raport Amnesty International

Powiązany temat

Turcja: Sprawiedliwość zwycięża – wyroki skazujące czterech obrońców praw człowieka uchylone

1257