Pilna Akcja ? Ekwador ? Prawdopodobny więzień sumienia – Amnesty International

Pilna Akcja ? Ekwador ? Prawdopodobny więzień sumienia

17 października 2004 roku Guadalupe Llori została wybrana na urząd gubernatora prowincji Orellana z ramienia opozycyjnej partii Ponadnarodowy Zjednoczony Ruch Pachakutik – Nowe Państwo (El Movimiento Pluinacional Pachakutik – Nuevo País). Według jej adwokata i przedstawicieli lokalnych organizacji jest oskarżona o zorganizowanie strajku, który doprowadził do wstrzymania produkcji ropy naftowej w gminie Dayuma w Orellana, w północno-zachodnim, amazońskim regionie Ekwadoru. 7 grudnia 2007 r. została aresztowana w swoim domu przez ekwadorską armię i oskarżona o terroryzm i sabotaż w związku ze strajkiem. Trzeci zarzut – oszustwa – pojawił się, gdy była już w więzieniu, co każe sądzić, że chciano zatrzymać ją tam dość długo, by pozbawić ją urzędu.
Guadalupe Llori zaprzecza wszystkim stawianym jej zarzutom, a jej adwokat i lokalne organizacje broniące praw człowieka twierdzą, że nie ma wiarygodnych dowodów jej winy. Dodatkowo potwierdza to fakt, że sąd trzykrotnie wydał nakaz zwolnienia Guadalupe Llori z aresztu. Pomimo tego wciąż przebywa ona w więzieniu.
Dwukrotnie odmówiono Guadalupe Llori prawa do habeas corpus, czyli sądowej kontroli legalności uwięzienia i natychmiastowego uwolnienia, jeśli wskutek tej kontroli sąd orzeknie, że uwięzienie jest niezgodne z prawem. Prawo do habeas corpus jest zapisane w artykule 93 Konstytucji Ekwadoru. Co więcej odmowa habeas corpus narusza gwarancje procesowe przewidziane w Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka i Międzynarodowym Pakcie Praw Cywilnych i Politycznych, które to dokumenty Ekwador ratyfikował. Również Konstytucja Ekwadoru (artykuł 23, paragraf 27) w odniesieniu do procesu głosi, że prawo i procedury prawne powinny być sprawiedliwe.
TŁO WYDARZEŃ
W wyniku strajku, jaki miał miejsce w amazońskiej prowincji Orellana między 26 listopada a 2 grudnia 2007 roku aresztowano pod zarzutami terroryzmu i sabotażu dwadzieścia trzy osoby. Strajkujący domagali się, żeby rafinerie zatrudniały więcej miejscowych pracowników, a podatek dochodowy i inne świadczenia trafiały bezpośrednio do samorządów. W rezultacie strajków, które zdestabilizowały pracę lokalnego lotniska i zatrzymały produkcję ropy naftowej, 29 listopada rząd ogłosił stan wyjątkowy na terenie prowincji Orellana. 
Dwudziestu trzech aresztowanych, w tym Guadalupe Llori, armia przetrzymywała w ich domach lub miejscach pracy. Od tego czasu szesnaście osób uwolniono, nie stawiając im zarzutów, w tym siedem, dla których Konstytuanta, ciało powołane we wrześniu 2007 r. w celu modyfikacji konstytucji, ogłosiła amnestię w dniu 18 marca 2008 roku. Z amnestii skorzystało 360 osób.
PROSIMY O NIEZWŁOCZNE WYSYŁANIE APELI W JĘZYKU HISZPAŃSKIM LUB OJCZYSTYM:
– proszących władze o wyjaśnienie pod jakimi zarzutami Guadalupe Llori jest przetrzymywana w areszcie;
– wzywających władze do wykonania trzech sądowych nakazów zwolnienia Guadalupe Llori, jeśli nie ma dowodów potwierdzających zarzuty terroryzmu, sabotażu i oszustwa;
– jeśli zarzuty są potwierdzone, wzywając władze do przestrzegania prawa Guadalupe Llori do stanięcia przed sądem i przeprowadzenia procesu w rozsądnym okresie czasu, a w przeciwnym razie zwolnienia jej z aresztu;
– przypominając władzom, że jeżeli Guadalupe Llori będzie przetrzymywana na podłożu politycznym, będzie uznana za więźnia sumienia i Amnesty International będzie się domagać jej natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia.
APELE PROSIMY WYSYŁAĆ DO:
Prezydent Republiki Ekwadoru
Econ. Rafael Correa
Presidente Constitucional de La República del Ecuador                                  
Palacio de Carondelet
García Moreno 1043
Quito, ECUADOR
Faks: + (593 2) 2580 714 (Despacho Presidencial)
Email: piedadflor@presidencia.gov.ecForma grzecznościowa: Dear President Correa / Excelentísimo Presidente Correa / Szanowny Panie Prezydencie
Prokurator Generalny
Dr. Washington Pesantez
Ministro Fiscal General del Estado   
Fiscalía General del Estado
Ministerio Público del Ecuador
Av. Eloy Alfaro N- 32-240 y República
Quito, ECUADOR
Faks:: + (593 2) 255 9957 lub 255 9958 (gdyby ktoś odebrał, należy powiedzieć -tono de fax, por favor-)
Email: fiscalia@minpec.gov.ec i despacho@minpec.gov.ecForma grzecznościowa: Dear Attorney General / Sr. Fiscal General / Szanowny Panie Prokuratorze
Minister Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Dr. Gustavo Jalk
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Av. Amazonas 4545 y Pereira. Edf.
Centro Financiero. Piso 10. Of. 1010
Quito, ECUADOR
Faks: + (593 2) 298 1202
Forma grzecznościowa Dear Sir / Sr. Ministro / Szanowny Panie Ministrze
KOPIE DO:
Ambasada Republiki Ekwadoru
ul. Rejtana 15 m.15
02-516 Warszawa
Faks: 022 848 81 96
Email: eccupolonia@mmrree.gov.ec W przypadku wysyłania apeli po 6 maja prosimy o kontakt z Zespołem Pilnych Akcji (pilneakc@amnesty.org.pl).

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3627