PILNA AKCJA HONDURAS: Policja grozi śmiercią transgenderycznej aktywistce. Trzy inne kobiety TG zamordowane. – Amnesty International

PILNA AKCJA HONDURAS: Policja grozi śmiercią transgenderycznej aktywistce. Trzy inne kobiety TG zamordowane.

Osoba ta jest prostytutką. 20 grudnia, około 40 minut po północy policjanci podeszli do niej i próbowali ją obrabować. Gdy stawiła opór, złapali ją za włosy i tak długo uderzali jej głową w okno budynku, pod którym stali, aż zbili szybę. Odłamki szkła poraniły twarz i kolana ofiary. Następnie policjanci zatrzymali kobietę pod zarzutem próby włamania do budynku.
Została zabrana na posterunek, a potem do punktu medycznego, gdzie opatrzono jej rany. Ponieważ krwawiła, poinformowała policjantów, że jest zakażona HIV. W odpowiedzi usłyszała: -Suka z AIDS, takie jak ty powinno się izolować- (perra sidosa, gente como Ustedes tiene que estar en un lugar aparte). Grożono jej również, że jeśli ujawni prawdę o incydencie, zginie. Policjanci powiedzieli jej: -jeśli coś powiesz, zostawimy cię martwą w górach- (si hablas, te dejaremos muerta en el monte). Po przewiezieniu z powrotem na posterunek została zwolniona bez postawienia zarzutów około 11:30 przed południem. W styczniu złożyła formalne doniesienie o incydencie do sekcji praw człowieka w prokuraturze.
TŁO SPRAWY
Od jesieni w sąsiadującym z Palmirą rejonie Comayagüela doszło już do 3 zabójstw transgenderycznych kobiet, będących prostytutkami. Ofiary to Jazmin Zelaya (zamordowana 30 października, jej zwłoki porzucono przy drodze), Cintia Nicole Moreno (zamordowana 9 stycznia, była działaczką na rzecz praw osób transgenderycznych) i nieznana z nazwiska kobieta zamordowana 17 grudnia. Sprawców do dziś nie ustalono.
ZALECANE DZIAŁANIA
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli po polsku lub hiszpańsku, w których własnymi słowami:
– wyrażą Państwo niepokój o bezpieczeństwo transgenderycznej działaczki na rzecz praw człowieka, w związku z doniesieniami o jej pobiciu przez 4 policjantów w dniu 20 grudnia w dzielnicy Palmira w mieście Tegucigalpa oraz o tym, że sprawcy grozili jej śmiercią;
– wezwą Państwo władze do niezwłocznego zapewnienia jej skutecznej i odpowiedniej ochrony w zgodzie z jej życzeniami;
– wezwą Państwo Prokuratora Generalnego do szybkiego wszczęcia pełnych i bezstronnych dochodzeń w tej sprawie oraz w innych sprawach dot. nękania, napadów i morderstw, których ofiarami były osoby transgenderyczne oraz do upublicznienia wyników tych dochodzeń i postawienia winnych przed sądem;
– wezwą Państwo Prezydenta i Ministra Bezpieczeństwa Publicznego do zapewnienia, że przemoc wobec osób transgenderycznych nie będzie tolerowana, a winni jej będą pociągnięci do odpowiedzialności.
ADRESACI APELI
Prezydent
Sr. José Manuel Zelaya Rosales
Presidente de la República
Casa Presidencial, Boulevard Juan Pablo II,
Tegucigalpa, HONDURAS
Faks: +504 239 3298
Nagłówek: Szanowny Panie Prezydencie / Estimado Sr. Presidente

Minister Bezpieczeństwa Publicznego
Coronel Jorge Alberto Rodas Gamero
Ministro
Ministerio de Seguridad Pública
Cuartel Casa Mata
Tegucigalpa, HONDURAS
Faks: +504 237 9070
Nagłówek: Szanowny Panie Ministrze / Estimado Sr. Ministro

Prokurator Generalny
Licdo. Leonidas Rosa Bautista
Fiscal General del Estado
Ministerio Público, Lomas del Guijarro
Tegucigalpa, HONDURAS
Faks: +504 221 5667
Nagłówek: Szanowny Panie Prokuratorze Generalny / Estimado Sr. Fiscal General

KOPIE DO
Lokalna organizacja LGBT
Red Lésbica Cattrachas
Colonia Miramontes, 5- calle, casa No. 2502
Calle Andalucía contiguo a Mercadito Miramontes
Tegucigalpa, HONDURAS
Apele należy wysyłać najpóźniej do 4 marca.
Pilna Akcja Nr 16/09
AI Index: AMR 37/001/2009
Tłumaczenie: Marcin Natorski

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Osoba ta jest prostytutką. 20 grudnia, około 40 minut po północy policjanci podeszli do niej i próbowali ją obrabować. Gdy stawiła opór, złapali ją za włosy i tak długo uderzali jej głową w okno budynku, pod którym stali, aż zbili szybę. Odłamki szkła poraniły twarz i kolana ofiary. Następnie policjanci zatrzymali kobietę pod zarzutem próby włamania do budynku.
Została zabrana na posterunek, a potem do punktu medycznego, gdzie opatrzono jej rany. Ponieważ krwawiła, poinformowała policjantów, że jest zakażona HIV. W odpowiedzi usłyszała: -Suka z AIDS, takie jak ty powinno się izolować- (perra sidosa, gente como Ustedes tiene que estar en un lugar aparte). Grożono jej również, że jeśli ujawni prawdę o incydencie, zginie. Policjanci powiedzieli jej: -jeśli coś powiesz, zostawimy cię martwą w górach- (si hablas, te dejaremos muerta en el monte). Po przewiezieniu z powrotem na posterunek została zwolniona bez postawienia zarzutów około 11:30 przed południem. W styczniu złożyła formalne doniesienie o incydencie do sekcji praw człowieka w prokuraturze.
TŁO SPRAWY
Od jesieni w sąsiadującym z Palmirą rejonie Comayagüela doszło już do 3 zabójstw transgenderycznych kobiet, będących prostytutkami. Ofiary to Jazmin Zelaya (zamordowana 30 października, jej zwłoki porzucono przy drodze), Cintia Nicole Moreno (zamordowana 9 stycznia, była działaczką na rzecz praw osób transgenderycznych) i nieznana z nazwiska kobieta zamordowana 17 grudnia. Sprawców do dziś nie ustalono.
ZALECANE DZIAŁANIA
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli po polsku lub hiszpańsku, w których własnymi słowami:
– wyrażą Państwo niepokój o bezpieczeństwo transgenderycznej działaczki na rzecz praw człowieka, w związku z doniesieniami o jej pobiciu przez 4 policjantów w dniu 20 grudnia w dzielnicy Palmira w mieście Tegucigalpa oraz o tym, że sprawcy grozili jej śmiercią;
– wezwą Państwo władze do niezwłocznego zapewnienia jej skutecznej i odpowiedniej ochrony w zgodzie z jej życzeniami;
– wezwą Państwo Prokuratora Generalnego do szybkiego wszczęcia pełnych i bezstronnych dochodzeń w tej sprawie oraz w innych sprawach dot. nękania, napadów i morderstw, których ofiarami były osoby transgenderyczne oraz do upublicznienia wyników tych dochodzeń i postawienia winnych przed sądem;
– wezwą Państwo Prezydenta i Ministra Bezpieczeństwa Publicznego do zapewnienia, że przemoc wobec osób transgenderycznych nie będzie tolerowana, a winni jej będą pociągnięci do odpowiedzialności.
ADRESACI APELI
Prezydent
Sr. José Manuel Zelaya Rosales
Presidente de la República
Casa Presidencial, Boulevard Juan Pablo II,
Tegucigalpa, HONDURAS
Faks: +504 239 3298
Nagłówek: Szanowny Panie Prezydencie / Estimado Sr. Presidente

Minister Bezpieczeństwa Publicznego
Coronel Jorge Alberto Rodas Gamero
Ministro
Ministerio de Seguridad Pública
Cuartel Casa Mata
Tegucigalpa, HONDURAS
Faks: +504 237 9070
Nagłówek: Szanowny Panie Ministrze / Estimado Sr. Ministro

Prokurator Generalny
Licdo. Leonidas Rosa Bautista
Fiscal General del Estado
Ministerio Público, Lomas del Guijarro
Tegucigalpa, HONDURAS
Faks: +504 221 5667
Nagłówek: Szanowny Panie Prokuratorze Generalny / Estimado Sr. Fiscal General

KOPIE DO
Lokalna organizacja LGBT
Red Lésbica Cattrachas
Colonia Miramontes, 5- calle, casa No. 2502
Calle Andalucía contiguo a Mercadito Miramontes
Tegucigalpa, HONDURAS
Apele należy wysyłać najpóźniej do 4 marca.
Pilna Akcja Nr 16/09
AI Index: AMR 37/001/2009
Tłumaczenie: Marcin Natorski

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj dostępu do aborcji w Polsce!

3215