PILNA AKCJA IRAK: Powstrzymaj egzekucję 12 osób! – Amnesty International

PILNA AKCJA IRAK: Powstrzymaj egzekucję 12 osób!

Ich wyroki zostały teraz przekazane do Rady Prezydenckiej w celu zatwierdzenia, po którym mogą być niezwłocznie wykonane.
Nie podano nazwisk ani żadnych szczegółów dot. skazanych poza informacją, że 10 z nich zostało skazanych przez sąd kryminalny w al-Najaf za czyny z art. 1(4) Ustawy Antyterrorystycznej z 2005 r. Dwaj pozostali zostali skazani przez sądy w miastach Babel i Basra za morderstwa.
TŁO SPRAWY
Po zwycięstwie wojsk koalicji w 2003 r. karę śmierci w Iraku zawieszono. Nowy rząd iracki przywrócił ją jednak już w sierpniu 2004 r. i od tego czasu skazano i stracono setki osób. W 2006 r. było co najmniej 65 egzekucji, rok później 33, ale na śmierć skazano 199 osób. W ubiegłym roku zapadło 285 wyroków śmierci, co najmniej 34 wykonano. Dane te mogą być zaniżone, gdyż nie ma oficjalnych statystyk, a władze nie zawsze informują media o egzekucjach. Wiele wyroków śmierci zapadało w niesprawiedliwych procesach.
Wyroki zatwierdza Rada Prezydencka, składającą się z prezydenta i 2 wiceprezydentów.
9 marca Najwyższa Rada Sprawiedliwości poinformowała Amnesty International, że Rada Prezydencka zatwierdziła 128 wyroków śmierci. 12 z nich wykonano 3 maja.
6 maja Urząd Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka i Misja ONZ w Iraku (UNAMI) wydały oświadczenie wyrażające zaniepokojenie tymi egzekucjami i wzywające do wprowadzenia w Iraku moratorium na wykonywanie kary śmierci.
ZALECANE DZIAŁANIA
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli po angielsku lub polsku, w których własnymi słowami:
– wyrażą Państwo zaniepokojenie doniesieniami o utrzymaniu przez Sąd Kasacyjny wyroków śmierci wobec 12 osób;
– poproszą Państwo o podanie do publicznej wiadomości pełnych nazwisk skazanych i informacji za jakie przestępstwa zostali skazani;
– wezwą Państwo władze do zamiany tych i wszystkich innych wyroków śmierci na kary pozbawienia wolności;
– wezwą Państwo władze do wprowadzenia moratorium na wykonywanie kary śmierci.
ADRESACI APELI
Prosimy wysyłać apele za pośrednictwem ambasady (adres poniżej), z prośbą o przekazanie ich następującym adresatom:
Prezydent / President
Jalal Talabani
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
 
Wiceprezydent / Vice-President
Tariq al-Hashimi
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Wiceprezydent / Vice-President
-Adil -Abdul Mahdi
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
KOPIE DO
Premier / Prime Minister
Nuri Kamil al-Maliki
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Minister Spraw Zagranicznych / Minister of Foreign Affairs
Hoshyar Zebari
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Minister Praw Człowieka / Minister of Human Rights
Wajdan Mikhail Salam
Fax:   +9641 538 2007
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Ambasada Republiki Iraku
ul. Dąbrowiecka 9 A, 03-932 Warszawa
Faks: 022 617 70 65
Email: ambasada.Irak@neostrada.pl Apele prosimy wysyłać najpóźniej do 9 lipca.
Pilna Akcja Nr 134/09
AI Index:  MDE 14/015/2009
Tłumaczenie: Marcin Natorski

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymajmy egzekucję dwóch braci na Białorusi!

3071