Pilna Akcja: Irak – Profesorowie Uniwersytetu w Bagdadzie zagrożeni torturami – 19 luty 2008 – Amnesty International

Pilna Akcja: Irak – Profesorowie Uniwersytetu w Bagdadzie zagrożeni torturami – 19 luty 2008

17 lutego 2008 r. uzbrojeni ludzie w mundurach irackich sił bezpieczeństwa wkroczyli na teren Wydziału Stomatologii. Weszli do gabinetu dziekana i grozili mu z pistoletem w ręku. Twierdzili, że mają nakazy aresztowania 10 pracowników uczelni. Trzej profesorowie, Ussama al-Mulla, Ryadh al-Qaysi i Fakhri ‘Abd Fatlawi i czterej inni pracownicy uczelni, których nazwiska nie są znane Amnesty International, zostali aresztowani. Zatrzymani trafili na komisariat al-Salihiya w Bagdadzie, gdzie są zagrożeni torturami.

Nakazy aresztowanie najwyraźniej związane są ze śledztwem w sprawie zamordowania poprzedniego dziekana wydziału.

W czasie aresztowań liczni studenci protestujący przeciwko nim zostali zamknięci w jednym z pomieszczeń wydziału. Podobno zanim zostali wypuszczeni, siły bezpieczeństwa pobiły ich.

TŁO WYDARZEŃ

Tortury i znęcanie się są rozpowszechnioną praktyką na komisariatach i w aresztach podległych siłom bezpieczeństwa. Amnesty International dysponuje licznymi relacjami o zatrzymanych poddanych torturom przez irackie siły bezpieczeństwa. Osoby, które były przetrzymywane na komisariatach i w aresztach śledczych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, donoszą o torturach. Według ich relacji byli rutynowo bici gumowymi wężami (szlauchami), kablami i innymi przedmiotami, a także przez dłuższy czas zawieszani za ręce lub nogi w pozycjach powodujących ból. Poddawano ich elektrowstrząsom, łamano kończyny i zmuszano do siadania na ostrych przedmiotach.

Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli w języku arabskim, angielskim lub ojczystym:

– wzwając do zapewnienia, że Ussama al-Mulla, Ryadh al-Qaysi i Fakhri ‘Abd Fatlawi i czterej inni pracownicy Uniwersytetu w Bagdadzie przetrzymywani na komisariacie al-Salihiya w Bagdadzie będą traktowani w sposób humanitarny i nie zostaną poddani torturom ani znęcaniu się;
– pytając o powody zatrzymania i o to, czy zatrzymani zostali postawieni w stan oskarżenia;
 – wzywając do zapewnienia, że zatrzymanym umożliwiony będzie kontakt z rodzinami, z wybranymi przez siebie adwokatami oraz udostępniona zostanie niezbędna opieka lekarska;

Apele prosimy wysyłać do:

Prezydent
President Jalal Talabani
Zwrot grzecznościowy: Your Excellency
Premier
Nuri Kamil al-Maliki
Email: iraqigov@yahoo.com
Zwrot grzecznościowy: Your Excellency
Minister Sprawiedliwości
Safi al-Din al-Safi
Email: minister@iraqi-justice.org ; deputy@iraqi-justice.orgZwrot grzecznościowy: Your Excellency
Minister Spraw Zagranicznych
Hoshyar Zebari
Email: press@iraqmofa.netZwrot grzecznościowy: Your Excellency

Ambasada Iraku w Polsce
ul. Dąbrowiecka 9 A
03-932 Warszawa
Email: ambasada.irak@neostrada.plFax: (022) 617 70 65
Przykładowy list w języku angielskim:

Subject: Detention of Prof. Ussama al-Mulla, Prof. Ryadh al-Qaysi, Prof. Fakhri ‘Abd Fatlawi and four other Baghdad University staff members

To the kind attention of Mr — (nazwisko i stanowisko osoby, do której kierujemy apel)

Your Excellency

Most respectfully I request you to assure that Prof. Ussama al-Mulla, Prof. Ryadh al-Qaysi, Prof. Fakhri ‘Abd Fatlawi and four other Baghdad University staff members arrested on February 17, 2008 at Baghdad University, are being treated humanely in detention at al-Salihiya police station in Baghdad and are not tortured or ill-treated.

I would be grateful if you could inform me about the reasons of their detention and whether any charges have been brought against them.

I urge you to assure that they have access to their families, lawyers of their own choosing and any necessary medical care.

Finally I request you to assure their immediate release unless they are to be charged with a recognizable criminal offence.

Sincerely,

Podpis
Prosimy o wysyłanie apeli wyłącznie do dnia 1 kwietnia 2008.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3657