Pilna Akcja – Irak: Tariq Aziz i dwóch innych czeka na egzekucję – Amnesty International

Pilna Akcja – Irak: Tariq Aziz i dwóch innych czeka na egzekucję

Amnesty International podkreśliła, że kara śmierci stanowi ostateczne złamanie praw człowieka i niezależnie od powagi przestępstwa nie powinna być stosowana.

Tariq Aziz, poprzedni Minister Spraw Zagranicznych i Wicepremier Iraku pod rządami Saddama Hussajna został skazany na śmierć 26 października przez  Najwyższy Iracki Sąd Karny (SITC). Wraz z nim skazany został także Sadoun Shakir, były Minister Spraw Wewnętrznych i Abed Hamoud, niegdysiejszy prywatny sekretarz Saddama Hussaina.

Trzej mężczyźni otrzymali wyroki za udział w zabójstwach aktywistów opozycyjnej partii politycznej. Skazani działali z ramienia Saddama Hussajna. Zaprzeczają oni postawionym im zarzutom.

Jeśli po apelacji wyroki zostaną zatwierdzone, egzekucje z dużym prawdopodobieństwem odbędą sie w przeciągu następnych 30 dni.

Orzeczenie sądu zostało skrytykowane przez prawnika reprezentującego Aziza w poprzednich procesach. Adwokat Aziza uważa, ze okoliczności wydania wyroku maja podłoże polityczne. Wyrok ma odwrócić uwagę opinii publicznej od niedawno ujawnionych przez Wikileaks informacji dotyczących tortur, bezprawnych zabójstw i innych poważnych naruszeń praw człowieka popełnionych przez służby bezpieczeństwa obecnego rządu Iraku.

Tariq Aziz pozostawał w więzieniu od momentu poddania się siłom Stanów Zjednoczonych. Było to krótko po inwazji przeprowadzonej przez Stany Zjednoczone w roku 2003, która zakończyła okres sprawowania władzy przez Saddama Hussajna w Iraku.

W poprzednich procesach przed Sądem Karnym Aziz otrzymał wyrok 15 lat więzienia w związku z egzekucjami kupców dokonanymi w roku 1992. Azizowi zasądzono także siedem lat pozbawienia wolności w związku z przymusowymi wysiedleniami licznej grupy kurdyjskiej mniejszości etnicznej.

Amnesty International poprzednio zakwestionowała rzetelność status procesów przeprowadzanych przez SITC, który powołany został w celu osądzenia Saddama Hussajna oraz innych oskarżonych o odpowiedzialność za zbrodnie popełnione w czasie jego rządów. SITC nie był niezależny od politycznych interwencji.

Kara śmierci została zawieszona na pewien czas po inwazji na Irak , ale przywrócono ją w sierpniu 2004 roku. Od tamtego momentu setki ludzi zostało skazanych na śmierć i wielu zostało straconych.

Amnesty International uważa, że kara śmierci stanowi pogwałcenie prawa do życia i stanowi ostateczną formę okrutnego, nieludzkiego i hańbiącego traktowania.
W wywiadzie dla telewizji France 24 prezydent Jalal Talalabani stwierdził, że nigdy nie zaakceptuje egzekucji Aziza z racji jego wieku i faktu, że jest on chrześcijaninem, ale nie odniósł się do dwóch pozostałych skazanych. BBC donosi, że do niewykonywania egzekucji na Tariqu Azizie wezwała Unia Europejska, Rosja i Watykan.

Prosimy o bezzwłoczne pisanie listów w języku angielskim, arabskim lub własnym, a w nich:

  • domagać się, aby wyroki śmierci nałożone na Tariqa Aziza, Sadouna Shakira i Abed Hamouda zostały złagodzone, jeśli zostaną zatwierdzone przez sąd apelacyjny
  • wyrażać akceptacje dla prawa rządów do stawiania przed obliczem sprawiedliwości ludzi odpowiedzialnych za ciężkie zbrodnie, podkreślając jednocześnie, że kara śmierci stanowi pogwałcenie prawa do życia i stanowi ostateczną formę okrutnej, nieludzkiej i hańbiącej kary.
  • domagając się od władz złagodzenia wszystkich wyroków śmierci i ogłoszenia moratorium w sprawie egzekucji

Prosimy o wysyłanie apeli nie później niż  8 grudnia 2010 na adresy:

Prezydent

Jego Ekscelencja Jalal Talabanikh Hamad Prezydent Republiki Iraku

Q a s r   a l – M a a r i d h

Bagdad, Irak

Forma grzecznościowa: Wasza Ekscelencjo

Premier

Jego Ekscelencja Premier Nuri Kamil al-Maliki

Q a s r   a l – M a   a r i d h

Bagdad, Irak

Forma grzecznościowa: Wasza Ekscelencjo

Oraz kopie na adres:

Minister Spraw Zagranicznych

Jego Ekscelencja Hoshyar Zebari

Minister Spraw Zagranicznych

Q a s r   a l – M a  a r i d h

Bagdad, Irak

Prosimy również o wysyłanie kopii listów na adres ambasady Iraku w Polsce:

Ambasada Iraku

ul. Dąbrowiecka 9A

03-932 Warszawa

Prosimy o skontaktowanie się z biurem AI w przypadku wysyłania apeli po 8 grudnia.

Kontekst wydarzeń:

Tarik Aziz, członek chrześcijańskiej mniejszości Iraku, był znany na arenie międzynarodowej jako irakijski Minister Spraw Zagranicznych w rządzie Saddama Hussajna.

Rząd George’a Busha w Stanach Zjednoczonych nadał Azizowi status jednego z -najbardziej poszukiwanych-, który to status obowiązywał zarówno podczas inwazji na Irak pod dowództwem USA jak i po jej zakończeniu. Inwazja obaliła rząd Saddama Hussajna w 2003 roku i doprowadziła ostatecznie do schwytania byłego dyktatora, którego następnie osądził i stracił SITC.

Tariq Aziz oddał się w ręce sił Stanów Zjednoczonych wkrótce po rozpoczęciu inwazji i przetrzymywany był następnie w rękach sił amerykańskich przez kilka lat przed jego przekazaniem władzom Iraku. Władze wytoczyły mu proces przed SITC za domniemane zbrodnie popełnione w czasie rządów Saddama Hussajna.

W dwóch poprzednich procesach Aziz został skazany na 15 lat więzienia i 7 lat więzienia w związku z egzekucją handlarzy w 1992 i przymusowymi przesiedleniami członków kurdyjskiej mniejszości, którym towarzyszyły poważne pogwałcenia praw człowieka.

Podczas pobytu w areszcie Aziz doznał wylewu. Stan jego zdrowia jest bardzo słaby.

U A :   2 2 5 / 1 0   I n d e x :   M D E   1 4 / 0 1 6 / 2 0 1 0  Data wydania: 28 października 2010

tłum. A. Kwiecień

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymajmy egzekucję dwóch braci na Białorusi!

2533