Pilna Akcja Iran: Egzekucja Safara Angootiego przełożona, ale nie odwołana – Amnesty International

Pilna Akcja Iran: Egzekucja Safara Angootiego przełożona, ale nie odwołana

Zdaniem jego prawnika, przełożenie egzekucji ma dać skazanemu czas na przekonanie rodziny ofiary do przyjęcia odszkodowania w zamian za zgodę na jego ułaskawienie.
Egzekucję Safara przełożono już drugi raz. Po raz pierwszy miał zostać stracony 4 maja. Wówczas egzekucję wstrzymano w ostatniej chwili.
Wykonywanie kary śmierci za czyny popełnione przed ukończeniem 18 roku życia jest niezgodne z prawem międzynarodowym.
Więcej o sprawie Angootiego można dowiedzieć się z poprzedniej akcji – proszę kliknąć tu.
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli w jęz. perskim, angielskim, arabskim, francuskim lub swoim ojczystym, w których:
– wyrażą Państwo zadowolenie z przełożenia egzekucji Safara Angootiego i wezwą Państwo władze do niezwłocznej zmiany wyroku;
– wezwą Państwo władze do zmiany wszystkich pozostałych wyroków śmierci wydanych wobec osób, które nie miały ukończonych 18 lat w chwili popełnienia czynu;
– przypomną Państwo, że Iran jest stroną Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji Praw Dziecka, które zakazują stosowania kary śmierci wobec takich osób.
ADRESACI APELI:
Zwierzchnik Sądownictwa / Head of the Judiciary
Ayatollah Sadeqh Larijani,
Howzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh (Office of the Head of the Judiciary),
Pasteur St., Vali Asr Ave. south of Serah-e Jomhouri,
Tehran 1316814737,
Islamic Republic of Iran / Islamska Republika Iranu
E-mail  przez stronę internetową http://www.dadiran.ir/tabid/81/Default.aspx (pierwsza rubryka oznaczona gwiazdką: imię nadawcy; druga rubryka oznaczona gwiazdką: nazwisko; trzecia rubryka oznaczona gwiazdką: adres email nadawcy)
Forma grzecznościowa: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Zwierzchnik Sądownictwa w Teheranie / Head of Tehran Judiciary
Ali Reza Avaei
Karimkhan Zand Avenue
Sana-i Avenue,
Corner of Ally 17, No 152,
Tehran, Islamic Republic of Iran
Email: avaei@Dadgostary-tehran.irForma grzecznościowa: Szanowny Panie / Dear Mr Avaei 
KOPIE DO:
Dyrektor Centrali ds. Praw Człowieka / Director, Human Rights Headquarters of Iran
Mohammad Javad Larijani
Howzeh Riassat-e Ghoveh Ghazaiyeh
Pasteur St, Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhuri, Tehran 1316814737, Islamic Republic of Iran
Fax: +98 21 3390 4986 (proszę próbować do skutku)
Email: bia.judi@yahoo.com (w temacie proszę wpisać: FAO Mohammad Javad Larijani)
Ambasada Islamskiej Republiki Iranu
ul. Królowej Aldony 22, 03-928 Warszawa
Faks: (0) 22 617 84 52
Email: iranemb@iranemb.warsaw.pl Tłumaczenie: Marcin Natorski
Druga kontynuacja pilnej akcji nr 275/09,  indeks AI: MDE 13/111/2009
Tekst oryginału (angielski, francuski, hiszpański) – kliknij tu.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

2912