PILNA AKCJA IRAN: Młodociany przestępca Mehdi Mazroui zagrożony egzekucją. – Amnesty International

PILNA AKCJA IRAN: Młodociany przestępca Mehdi Mazroui zagrożony egzekucją.

Egzekucja pierwotnie planowana na 29 maja została w ostatniej chwili wstrzymana, nie wiadomo jednak na jak długo. Chłopak przebywa w pojedynczej celi w więzieniu Dastgerd w mieście Isfahan (ang. Esfahan), w środkowym Iranie.
Mehdi Mazroui został aresztowany w 2002 r. po bójce, w której zginęła 1 osoba. Został skazany na qesas-e nafs czyli odpłatę (na zasadzie -oko za oko-). Mazroui twierdzi, że przyznał się do winy po torturach, w trakcie których bito go, złamano mu rękę, pozbawiono paznokci i wywichnięto ramię.
Wyrok śmierci został wydany przez sąd niższej instancji w Isfahanie w 2005 r. Szczegóły procesu nie są znane. Sąd wyższej instancji w Teheranie zwrócił sprawę do ponownego rozpatrzenia innemu sądowi w Isfahanie, ale ten wydał identyczny wyrok, zatwierdzony w lutym br. przez Sąd Najwyższy.
TŁO SPRAWY
Od 1990 roku w Iranie wykonano egzekucje na co najmniej 44 młodocianych przestępcach. Osiem z nich miało miejsce w 2008 r., a trzy w 2009 r.
Wykonywanie kary śmierci za przestępstwa popełnione przed ukończeniem 18 roku życia jest niezgodne z artykułem 6(5) Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencją o Prawach Dziecka.
W Iranie osoba skazana na karę za morderstwo nie ma prawa ubiegać się o ułaskawienie bądź zmianę wymiaru kary ze strony państwa, co stoi w sprzeczności z Artykułem 6 (4) MPPOiP. Rodzina ofiary morderstwa ma prawo nalegać na egzekucję bądź ułaskawić zabójcę i przyjąć zadośćuczynienie finansowe (diyeh).
Więcej informacji o egzekucjach młodocianych przestępców w Iranie można znaleźć w Iran: The last executioner of children (Index: MDE 13/059/2007), June 2007,
(http://web.amnesty.org/library/index/engmde130592007).
ZALECANE DZIAŁANIA
Prosimy o wysyłanie apeli w języku polskim, perskim, arabskim lub angielskim, w których własnymi słowami:
– wyrażą Państwo zadowolenie z faktu wstrzymania egzekucji Mehdiego Mazroui, ale jednocześnie wyrażą zaniepokojenie faktem, że nadal grozi mu egzekucja za przestępstwo, które miał popełnić przed ukończeniem 18 roku życia;
– zaapelują Państwo o powtórzenie jego procesu w zgodzie z międzynarodowymi standardami sprawiedliwego procesu i wymogami Konwencji o Prawach Dziecka (ang. Convention of the Rights of the Child), której Iran jest stroną;
– wezwą Państwo władze do złagodzenia kary;
– przypomną Państwo władzom, że Iran jest stroną Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (ang. Covenant on Civil and Political Rights) oraz Konwencji o Prawach Dziecka, które zakazują zasądzania kary śmierci za przestępstwa popełnione przed ukończeniem 18 roku życia.
ADRESACI APELI
Zwierzchnik Sądownictwa / Head of the Judiciary
Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Howzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh (Office of the Head of the Judiciary)
Pasteur St., Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhouri
Tehran 1316814737, Islamic Republic of Iran
Email:   shahroudi@dadgostary-tehran.ir (w temacie proszę wpisać: FAO Ayatollah Shahroudi)
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Przywódca Republiki Islamskiej / Leader of the Islamic Republic
Ayatollah Sayed -Ali Khamenei, The Office of the Supreme Leader
Islamic Republic Street – End of Shahid Keshvar Doust Street, Tehran, Islamic Republic of Iran
Email:   info_leader@leader.irlub przez www: http://www.leader.ir/langs/en/index.php-p=letter (ang.)http://www.leader.ir/langs/fa/index.php-p=letter(perski)
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
KOPIE DO
Dyrektor Głównego Urzędu ds. Praw Człowieka w Iranie / Director, Human Rights Headquarters of Iran
Mohammad Javad Larijani
Howzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh / Office of the Head of the Judiciary
Pasteur St, Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhuri
Tehran 1316814737, Iran
Fax:   +98 21 3390 4986 (proszę próbować do skutku)
Email:  info@dadgostary-tehran.ir (In the subject line write: FAO Javad Larijani)
Salutation: Dear Mr Larijani
Ambasada Islamskiej Republiki Iranu
ul. Królowej Aldony 22, 03-928 Warszawa
Faks: 022 617 84 52
Email: iranemb@iranemb.warsaw.pl Apele należy wysyłać najpóźniej do 15 lipca 2009 r.
Pilna Akcja Nr 136/09 kontynuacja
AI Index: MDE 13/052/2009
Tłumaczenie: Marcin Natorski

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

3064