PILNA AKCJA IRAN: Młodociany przestępca zagrożony egzekucją. – Amnesty International

PILNA AKCJA IRAN: Młodociany przestępca zagrożony egzekucją.

Wyrok śmierci został podtrzymany 29 grudnia 2008 roku przez 33. Wydział Sądu Najwyższego, a obecnie został przesłany zwierzchnikowi sądownictwa do ostatecznego zatwierdzenia. Rodzina ofiary nie zgadza się na ułaskawienie w zamian za zapłatę diyeh (zadośćuczynienia).
Iran jest stroną Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (MPPOiP) oraz Konwencji Praw Dziecka (KPD), które wyraźnie zakazują zasądzania kary śmierci za przestępstwa popełnione przed ukończeniem 18 roku życia.
Abbas Hosseini został skazany w czerwcu 2004 roku przez 43. Wydział Sądu Powszechnego w Mashad za morderstwo, które popełnił, jak twierdził, -w chwili szaleństwa-, po tym jak ofiara próbowała go zgwałcić. 30 września 2004 roku Wydział 41. Sądu Najwyższego podtrzymał wyrok. Egzekucja Abbasa Hosseiniego była zaplanowana na 1 maja 2005 roku. Podjęto decyzję o tygodniowym zawieszeniu wykonania kary, by dać rodzinie ofiary jeszcze jedną możliwość przyjęcia zadośćuczynienia. Jednak szef sądownictwa nakazał lokalnemu zwierzchnikowi sądu w Mashadzie, by nie przeprowadzano egzekucji i sprawę Abbasa Hosseiniego przesłano do ponownego rozpatrzenia. 27 kwietnia 2008 roku 13. Wydział Sądu Najwyższego nie podtrzymał orzeczenia i nakazał ponowne przeprowadzenie procesu ze względu na wiek Abbasa Hosseiniego w momencie popełnienia czynu. Mimo to 5 sierpnia 2008 roku został po raz kolejny skazany na śmierć przez 103. Wydział Powszechnego Sądu dla Nieletnich w Mashadzie.
Abbasa Hosseiniego dotyczyła Pilna Akcja UA 87/05 (MDE 13/011/2005 z 15 kwietnia 2005 roku) i jej kontynuacje.
TŁO WYDARZEŃ
Od 1990 roku w Iranie wykonano egzekucje na co najmniej 42 młodocianych przestępcach, osiem z nich miało miejsce w 2008 roku, a jedna 21 stycznia 2009 roku.
W Iranie osoba skazana na karę za morderstwo nie ma prawa ubiegać się o ułaskawienie bądź zmianę wymiaru kary ze strony państwa, co stoi w sprzeczności z Artykułem 6 (4) MPPOiP. Rodzina ofiary morderstwa ma prawo nalegać na egzekucję bądź ułaskawić zabójcę i przyjąć zadośćuczynienie finansowe (diyeh). W świetle irańskich ustaw regulujących kwestię -kary odpłaty- (qesas) jeżeli jeden z członków rodziny ofiary odmawia ułaskawienia skazańca, kara śmierci zostanie wykonana, nawet jeśli pozostali członkowie przyjęli diyeh w odpowiedniej wysokości.
Więcej informacji o egzekucjach młodocianych przestępców w Iranie można znaleźć w: Iran: The last executioner of children (MDE 13/059/2007, czerwiec 2007), http://web.amnesty.org/library/index/engmde130592007 ZALECANE DZIAŁANIA
Prosimy o wysyłanie apeli w języku polskim, perskim, arabskim lub angielskim, w których własnymi słowami:
– wyrażają Państwo zaniepokojenie faktem, że Abbassowi Hosseiniemu grozi egzekucja z powodu morderstwa, które popełnił przed ukończeniem osiemnastego roku życia;
– wezwą Państwo władze do złagodzenia kary;
– przypomną Państwo władzom Iranu, że Iran jest stroną Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (MPPOiP) oraz Konwencji Praw Dziecka (KPD), które zakazują zasądzania kary śmierci za przestępstwa popełnione przed ukończeniem 18 roku życia.
ADRESACI APELI
Zwierzchnik Sądownictwa / Head of the Judiciary
His Excellency Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Howzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh (Office of the Head of the Judiciary)
Pasteur St., Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhouri
Tehran 1316814737, Islamic Republic of Iran
Email: shahroudi@dadgostary-tehran.ir (W tytule proszę podać: FAO Ayatollah Shahroudi)
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
KOPIE DO
Przywódca Republiki Islamskiej / Leader of the Islamic Republic
Ayatollah Sayed -Ali Khamenei
Office of the Supreme Leader
End of Shahid Keshvar Doust Street, Islamic Republic Street, Tehran, Islamic Republic of Iran
Email: info_leader@leader.irtakże ze strony internetowej: http://www.leader.ir/langs/en/index.php-p=letter (po angielsku)
lub http://www.leader.ir/langs/fa/index.php-p=letter (po persku)
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Dyrektor Głównego Urzędu ds. Praw Człowieka w Iranie / Director, Human Rights Headquarters of Iran
Howzeh Riassat-e Ghoveh Ghazaiyeh (Office of the Head of the Judiciary)
Pasteur St, Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhuri, Tehran 1316814737, Islamic Republic of Iran
Fax: +98 21 3390 4986 (proszę próbować do skutku)
Email: int_aff@judiciary.ir (W tytule proszę podać: FAO Director, Human Rights Headquarters)
Nagłówek: Szanowny Panie / Dear Sir
Ambasada Islamskiej Republiki Iranu
ul. Królowej Aldony 22, 03-928 Warszawa
Faks: 022 617 84 52
Email: iranemb@iranemb.warsaw.pl Apele należy wysyłać najpóźniej do 16 kwietnia 2009 r.
Pilna Akcja Nr 63/09
AI Index: MDE 13/018/2009
Tłumaczenie: Olga Kaczmarek
Korekta i redakcja: Marcin Natorski

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

3184