Pilna Akcja Iran: Powtórne aresztowanie Emadeddina Baghi – Amnesty International

Pilna Akcja Iran: Powtórne aresztowanie Emadeddina Baghi

Emadeddin Baghi został aresztowany w swoim domu o 6.45 rano 28 grudnia 2009 roku przez czterech uzbrojonych mężczyzn w cywilu, którzy siłą weszli do jego domu w żaden sposób się nie legitymując. Mężczyźni dotkliwie pobili jego szwagra, a gdy Emadeddin Baghi zapewnił żonę i córkę, że będzie silny w więzieniu, powiedzieli, że nie będzie żył wystarczająco długo, aby potrzebować siły.
Władze nie poinformowały rodziny, co się stało z Baghim, ani nie pozwoliły mu na kontakt z prawnikiem.  6 stycznia członek rodziny doniósł, że więzień wypuszczony niedawno z więzienia Evin w Teheranie słyszał w więzieniu głos Emadeddina Baghiego. Baghi cierpi na poważne schorzenia, wynikające w dużym stopniu z jego poprzednich pobytów więzieniu.
Emadeddin Baghi prawdopodobnie jest przetrzymywany w odosobnieniu w więzieniu Evin. Jego lekarz zwrócił się do władz z prośbą, aby nie wywierać na niego nacisków, aby nie pogorszyć jego stanu zdrowia.
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli w języku perskim, arabskim, angielskim, francuskim lub w swoim ojczystym, w których własnymi słowami:
– wezwą Państwo władze, aby natychmiastowo i bezwarunkowo uwolniły Emadeddina Baghiego, ponieważ jest więźniem sumienia;
– wezwą Państwo władze, aby natychmiast ujawniły jego miejsce pobytu, zagwarantowały, że nie grożą mu tortury ani złe traktowanie, zapewniły dostęp do wybranego przez niego prawnika, rodziny i opieki medycznej;
– przypomną Państwo władzom, że Iran należy do sygnatariuszy Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych i w związku z tym jest zobowiązany przestrzegać prawa do wolności wypowiedzi.
Prosimy o możliwie szybkie wysyłanie apeli do następujących adresatów:
Przywódca Republiki Islamskiej
Ajatollah Sayed Ali Khamenei
The Office of the Supreme Leader
Islamic Republic Street – End of Shahid Keshvar Doust Street, Tehran, Islamic Republic of Iran
Email:  info_leader@leader.irprzez stronę internetową: http://www.leader.ir/langs/en/index.phpForma grzecznościowa: Your Excellency/Wasza Ekscelencjo
Szef Sądownictwa w Teheranie / Head of Tehran Judiciary
Mr Ali Reza Avaei
Karimkhan Zand Avenue
Sana’i Avenue, Corner of Alley 17, No 152
Tehran, Islamic Republic of Iran
Email: avaei@Dadgostary-tehran.irForma grzecznościowa: Dear Mr Avaei/Szanowny Panie
Kopie apeli do:
DIRECTOR, HUMAN RIGHTS HEADQUARTERS OF IRAN
HIS EXCELLENCY MOHAMMAD JAVAD LARIJANI
Bureau of International Affairs, Office of the Head of the Judiciary, Pasteur St., Vali Asr Ave. south of Serah-e Jomhouri, Tehran 1316814737, Islamic Republic of Iran
Email: bia.judi@yahoo.comFax: +98 21 5 537 8827 (prosimy próbować do skutku)
Ambasada Islamskiej Republiki Iranu
ul. Królowej Aldony 22, 03-928 Warszawa
Faks: (0) 22 617 84 52
Email: iranemb@iranemb.warsaw.pl DODATKOWE INFORMACJE
Emaddedin Baghi jest wybitnym obrońcą praw człowieka, dziennikarzem i pisarzem, który był wielokrotnie więziony. Jest założycielem Związku na rzecz obrony praw więźniów (Association for the Defence of Prisoners’ Rights – ADPR), zamkniętego przez władze w sierpniu 2009, gdy jednocześnie padało wiele zarzutów, że siły bezpieczeństwa dopuściły się wielu przypadków łamania praw człowieka od czasu wyborów prezydenckich w czerwcu 2009. Od czasu powstania w roku 2002, organizacja zbierała informacje o torturach i innych przypadkach złego traktowania zatrzymanych.
W październiku 2008 roku Baghi został zwolniony z więzienia Evin po rocznym wyroku za -stwarzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego,- otrzymanym niesprawiedliwie w roku 2003 na skutek krytyki kary śmierci.
W areszcie nie był wypuszczany do toalety przez cztery dni i władze więzienne opóźniały dostęp do opieki medycznej, której pilnie potrzebował. W końcu otrzymał opiekę medyczną, lecz wciąż jeszcze cierpi na problemy z nerkami, pęcherzem i inne wynikające z zastosowanego sposobu leczenia. Zarówno on, jak i członkowie jego rodziny zostali oczyszczeni z dalszych zarzutów związanych z pracą na rzecz człowieka przez sąd apelacyjny, ale sprawa została odesłana do kolejnego sądu.
Podczas ostatnich tygodni aresztowani zostali także inni obrońcy praw człowieka, w tym kilku członków Komitetu Reporterów Praw Człowieka (Committee of Human Rights Reporters): Saeed Kalanaki, Saeed Jalalifar, Shiva Nazar Ahari, Koohyar Goodarzi, Saeed Haeri, Parisa Kakayi i Mehrdad Rahimi.
Wśród aresztowanych 28 grudnia jest były minister spraw zagranicznych Ebrahim Yazdi, lat 78, będący jednym z przywódców Irańskiego Ruchu Wolności (Iran Freedom Movement). Są też doradcy byłego prezydenta Mohammeda Chatamiego (Morteza Haji i Hasan Rasoulid, którzy prowadzą organizację pozarządową -Baran-) i doradcy kandydata w czerwcowych wyborach prezydenckich Mira Hosejna Musawiego (Alireza Beheshti, Ghorban Behzadian-Nejad i Mohammad Bagherian).
Przynajmniej sześciu wiodących dziennikarzy, czterech mężczyzn (Mashallah Shamsolvaezin, Morteza Kazemian, Keyvan Mehregan i Reza Tajik) i 2 kobiety (Badrolsadat Mofidi i Nasrin Vaziri), zostało także aresztowanych 28 i 29 grudnia.
Mashallah Shamsolvaezin, były wiceprezes Irańskiego Związku Dziennikarzy (formalnie zamkniętego w roku 2008) został aresztowany 29 grudnia przez sześciu przedstawicieli służb bezpieczeństwa w cywilu, którzy siłą wdarli się do jego domu. Zażądał od nich pokazania nakazu aresztowania, ale zagrożono mu tylko, że zostanie przewieziony w nieznane miejsce. Morteza Kazemian, prawdopodobnie piszący na stronie interetowej Jaras, dziennikarz z kręgów bliskich Mirowi Hosejnowi Musawiemu, został aresztowany około 1 nad ranem 29 grudnia. Reza Tajik, dziennikarz gazety codziennej -Etemad-, został aresztowany przez służby bezpieczeństwa pod redakcją gazety ok. 14.15 również 29 grudnia. Poprzednio był przetrzymywany około 46 dni zaraz po wyborach. Badrolsadat Mofidi jest sekretarzem Irańskiego Związku Dziennikarzy, a Nasrin Vaziri jest korespondentką parlamentarną agencji informacyjnej ILNA (Iranian Labour News Agency) i Khabar Online.
Pilna Akcja nr 05/10
Wersja angielska, francuska i hiszpańska dostępne tu: MDE 13/005/2010 Tłumaczenie: Katarzyna Janitz-De La Rue
Korekta i redakcja: Marcin Natorski

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2800