Pilna Akcja Iran: Shiva Nazar Ahari zwolniona, Ali Bikas prawdopodobnie nadal w więzieniu – Amnesty International

Pilna Akcja Iran: Shiva Nazar Ahari zwolniona, Ali Bikas prawdopodobnie nadal w więzieniu

Nie wiesz kim są Shiva Nazar Ahari i Ali Bikas- Przeczytaj akcję z września.
16 września sąd zgodził się obniżyć wysokość kaucji za uwolnienie Shivy Nazar Ahari z 5 do 2 milionów riali (z 500 do 200 tysięcy dolarów). Jej rodzina wpłaciła tę sumę i 23 września Shiva opuściła więzienie Evin. Nie wiadomo, czy została o coś formalnie oskarżona.
Nie ma żadnych nowych informacji na temat Alego Bikasa. Prawdopodobnie nadal przebywa w sekcji 209 więzienia Evin, podległej ministerstwu wywiadu, gdzie grożą mu tortury. Nie wiadomo, czy ma dostęp do prawnika i widzeń z bliskimi.
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli w języku perskim, arabskim, angielskim, francuskim lub polskim:
– domagających się bezzwłocznego uwolnienia Alego Bikasa, gdyż jest on więźniami sumienia przetrzymywanymi wyłącznie za pokojowe korzystanie z prawa do wolności słowa i wolności zrzeszania się;
– wzywających władze do zapewnienia, że nie będzie on torturowany ani w żaden inny sposób źle traktowany oraz że niezwłocznie otrzyma regularną możliwość kontaktu z rodziną i adwokatami;
– domagających się wycofania wszelkich zarzutów, jakie postawiono Shivie Nazar Ahari,  Alemu Bikasowi i Nasehowi Faridi w związku z ich działalnością w obronie praw człowieka, w szczególności z upublicznianiem informacji o przypadkach łamania praw człowieka.
Prosimy o wysyłanie apeli przed 12 listopada 2009 do następujących adresatów:
Szef Sądownictwa
Ayatollah Sadeqh Larijani,
Office of the Head of the Judiciary,
Pasteur St., Vali Asr Ave. south of Serah-e Jomhouri,
Tehran 1316814737,
Islamic Republic of Iran / Islamska Republika Iranu
Email:  przez stronę internetową: http://www.dadiran.ir/tabid/81/Default.aspx pierwsza rubryka oznaczona gwiazdką: imię nadawcy; druga rubryka oznaczona gwiazdką: nazwisko; trzecia: adres email nadawcy
Forma grzecznościowa: Your Excellency / Wasza Ekscelencjo
Szef specjalnej komisji parlamentarnej ds. powyborczych aresztowań
Parviz Sorouri, Majles-e Shoura-ye Eslami,
Baharestan Square,
Tehran, Islamic Republic of Iran/Islamska Republika Iranu
Faks: + 98 21 334 40309
Email:  sorouri@majlis.irForma grzecznościowa: Your Excellency / Wasza Ekscelencjo
KOPIE DO:
Dyrektor więzienia
Evin Prison,
Chamran Highway, Near Hotel Azadi,
Dasht-e Behesht Street,
Tehran, Islamic Republic of Iran/Islamska Republika Iranu
Email:  przez stronę internetową: http://www.tehranprisons.ir/index.php-Module=SMMComplainProszę kliknąć na (E) obok rubryk, by zmienić alfabet. Pierwsza rubryka: pusta; druga: imię i nazwisko nadawcy; trzecia: adres email nadawcy; czwarta: pusta; piąta: pusta; szósta: miasto zamieszkania nadawcy; siódma: temat wiadomości; ósma: wiadomość; dziewiąta: pusta; dziesiąta: proszę wybrać trzecią opcję; jedenasta: proszę kliknąć, by wysłać.
Ambasada Islamskiej Republiki Iranu
ul. Królowej Aldony 22, 03-928 Warszawa
Faks: (0) 22 617 84 52
Email: iranemb@iranemb.warsaw.pl DODATKOWE INFORMACJE
Demonstracje przeciwko kwestionowanym wynikom czerwcowych wyborów prezydenckich zostały szybko stłumione z użyciem nadmiernej siły, co spowodowało śmierć dziesiątek i zranienie setek ludzi. Większość z 4000 zatrzymanych poddano torturom lub zgwałcono. Niektórzy tego nie przeżyli. Choć władze przyznały się, że doszło do pewnych naruszeń, starają się raczej ukryć prawdę, zamykając biura i aresztując tych, którzy zbierają dowody łamania praw człowieka. Przeprowadzono masowe procesy urągające wszelkim normom sprawiedliwości procesowej, w których oskarżeni -przyznawali się-, najwyraźniej pod przymusem, do wzniecania zamieszek i prób obalenia systemu. Sąd przyjmował takie zeznania jako dowód winy. W niektórych przypadkach procesy poprzedzało ujawnienie w telewizji nagrań, na których oskarżeni przyznawali się do winy. 20 września Najwyższy Przywódca powiedział w kazaniu, że -każde przyznanie się do winy w sądzie, przed kamerami, na oczach milionów widzów, z punktu widzenia religii i w oczach ludzi mądrych jest wiarygodne.- Części oskarżonych grozi kara śmierci.
Pierwsza kontynuacja pilnej akcji nr 239/09
Oryginał: MDE 13/101/09 Tłumaczenie: Marcin Natorski

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2942