Pilna Akcja – Iran – Zagrożenie karą chłosty – Amnesty International

Pilna Akcja – Iran – Zagrożenie karą chłosty

Abbas Lisani (lub Leysani) (m), działacz mniejszości azerskiej
Abbas Lisani odbywa 18-miesięczny wyrok pozbawienia wolności oraz karę 50 batów. Wyrok został potwierdzony podczas apelacji w październiku 2006 roku po tym jak mężczyzna został skazany za udział w maju 2006 roku w demonstracji irańskich Azerów w jego rodzinnym mieście Ardabil. Demonstracja odbyła się przeciwko rysunkowi satyrycznemu opublikowanemu w irańskiej gazecie, który wielu irańskich Azerów uznało za obraźliwy. Abbas Lisani był przetrzymywany w więzieniu w Ahar, 112 km od Ardabil, teraz natomiast przewieziono go do położonego 2000 km stamtąd więzienia centralnego w Yazd. Strażnicy w więzieniu w Ahar odmówili wykonania wyroku chłosty. Ahar znajduje się w Azerbejdżanie Zachodnim, gdzie Abbas Lisani cieszy się wielką popularnością. W Yazd mieszka niewielu irańskich Azerów, a Lisani nie jest tam znany, co ułatwia wykonanie wyroku chłosty. Lisani odbywa ponadto jeszcze jeden wyrok pozbawienia wolności na jeden rok w związku z udziałem w pokojowym zjeździe kulturalnym na zamku Babek w 2003 roku. Wyrok zapadł w sierpniu 2006 roku i został następnie potwierdzony podczas apelacji.
Abbas Lisani rozpoczął strajk głodowy w ramach protestu przeciwko przewiezieniu go do Yazd, co uważa nie tylko za próbę ułatwienia wykonania wyroku chłosty, ale także za próbę pozbawienia go regularnego kontaktu z rodziną – prawa przysługującemu więźniom w ramach międzynarodowych standardów praw człowieka. Gdy podczas rozmowy telefonicznej 14 lutego 2008 roku powiedział, że jest torturowany, połączenie zostało przerwane.

TŁO WYDARZEŃ

Irańscy Azerowie, stanowiący największą mniejszość w Iranie, posługują się językiem z podrodziny języków tureckich i przeważnie są muzułmańskimi szyitami. Zamieszkują głównie północ i północny-zachód kraju oraz stolicę Teheran. Wielu irańskich Azerów domaga się szerszych praw kulturowych i językowych, w tym przestrzegania zagwarantowanego konstytucją prawa do edukacji w języku azerskim. Zgodnie z artykułem 15 irańskiej Konstytucji -korzystanie z języków regionalnych i plemiennych w prasie oraz mediach masowych, jak również w nauczaniu literatury w szkołach, jest dozwolone obok języka perskiego-.
Niewielka mniejszość chce oderwania azerskich prowincji od Iranu i dołączenia ich do Republiki Azerbejdżanu. W ostatnich latach władze stały się coraz bardziej podejrzliwe w stosunku do irańskich społeczności mniejszościowych, z których wiele zamieszkuje rejony przygraniczne. Władze oskarżały także obce mocarstwa, na przykład Stany Zjednoczone lub Wielką Brytanię, o wzniecanie niepokojów wśród tych społeczności. Tym, którzy starają się promować azerską tożsamość kulturową i prawa językowe często stawiane są niejasno sformułowane zarzuty, na przykład zarzut -działania przeciwko bezpieczeństwu narodowemu poprzez promowanie panturkizmu-.
Międzynarodowe standardy praw człowieka, jak MPPOiP oraz Wzorcowe reguły minimalne ONZ postępowania z więźniami, gwarantują ludzkie traktowanie osób uwięzionych, w tym dostęp do świata poza więzieniem, rodzin i przyjaciół.

Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli w języku angielskim, perskim, arabskim, francuskim lub ojczystym:

  • wyrażających zaniepokojenie faktem, że Abbas Lisani został przeniesiony do więzienia w Yazd, aby umożliwić wykonanie wyroku chłosty i uniemożliwić mu kontakt z rodziną;

  • wyrażających zaniepokojenie doniesieniami o jego rzekomych torturach w więzieniu centralnym w Yazd;

  • zaznaczających, że Iran jest stroną Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, który wyraźnie zakazuje stosowania kar takich jak chłosta, której stosowanie jest równe torturom, oraz wzywających władze do natychmiastowej zmiany tej części wyroku;

  • wzywających władze do natychmiastowego i bezwarunkowego wypuszczenia go na wolność, gdyż jest więźniem sumienia przetrzymywanym jedynie za pokojowe korzystanie z wolności słowa.

Apele prosimy wysyłać do:

Minister Sprawiedliwości
His Excellency Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Howzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh / Office of the Head of the Judiciary
Pasteur St., Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhouri,
Tehran 1316814737
Iran
Email: info@dadgostary-tehran.ir (w temacie proszę wpisać: FAO Ayatollah Shahroudi)
Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Gubernator Yazd
Mohammad Reza Fallahzadeh
Bureau of the Governor (Howzeh Istandar)
Governorate (Istandar)
Yazd
Iran
Email: ravabet@ostan-yz.irlub poprzez stronę: http://www.ostan-yz.ir/modules.php-name=contact (Należy wybrać pozycję NONE w rozwijanym menu, tak jak jest to podane. Wpisać imię w pierwszym wolnym polu pod NONE, a nazwisko w polu po lewej stronie. Adres email należy wpisać w polu pod imieniem, a temat emaila w polu pod nazwiskiem. Wiadomość należy wpisać w dużym polu i wysłać ją naciskając na znajdujący się poniżej jej prawy przycisk.)

Kopie do:

Prezydent
His Excellency Mahmoud Ahmadinejad
The Presidency
Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection,
Tehran
Iran
Email: dr-ahmadinejad@president.irlub poprzez stronę: www.president.ir/emailZwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Przewodniczący Parlamentu
His Excellency Gholamali Haddad Adel
Majles-e Shoura-ye Eslami
Imam Khomeini Avenue,
Tehran
Iran
Faks: + 98 21 6 646 1746
Email: hadadadel@majlis.ir (Należy poprosić o przekazanie kopii wiadomości Komisji Artykułu 90 – Article 90 Commission)
Ambasada Islamskiej Republiki Iranu
ul. Królowej Aldony 22
03-928 Warszawa
Faks: 022 617 84 52
Email: iranemb@iranemb.warsaw.pl
W przypadku wysyłania apeli po 28 kwietnia prosimy o kontakt z Zespołem Pilnych Akcji (pilneakc@amnesty.org.pl).

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3634