Pilna Akcja, Iran: zbliżająca się egzekucja – Amnesty International

Pilna Akcja, Iran: zbliżająca się egzekucja

47-letni Ja-far Kazemi został aresztowany 18 lub 19 września 2009 roku, po masowych protestach z 18 września, i został przewieziony do więzienia Evin w Teheranie. Oskarżono go o udział w antyrządowych demonstracjach, w których wzięły udział setki ludzi, jednak nie postawiono mu zarzutu użycia siły. Skazano go na karę śmierci za -wrogość wobec Boga-. Prawdopodobnie został również uznany winnym szerzenia -propagandy przeciwko systemowi-. Był sądzony z przynajmniej jeszcze jednym mężczyzną, Mohammadem Alim Hajim Aghaeim, któremu prawdopodobnie postawiono podobne zarzuty, chociaż Amnesty International nie wie, czy on także został skazany na śmierć. Z doniesień wiadomo, że siły bezpieczeństwa przesłuchiwały Ja-fara Kazemiego przez wiele miesięcy i że naciskano na niego, choć nieskutecznie, by przed kamerą -przyznał się do winy-. 26 kwietnia 2010 roku dowiedział się, że sąd apelacyjny potwierdził wydany na niego wyrok śmierci. Jego adwokat, który miał ograniczone możliwości kontaktu z klientem, złożył wniosek o przeprowadzenie nadzwyczajnej rewizji przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dopóki wniosek nie zostanie zaakceptowany, egzekucja może odbyć się w każdej chwili.
Ja-far Kazemi był aresztowany za członkostwo w PMOI w latach 80. i 90. Jeden z jego synów przynależy do PMOI i mieszka w Camp Ashraf, irakijskiej bazie Organizacji. W związku z powyborczymi protestami na śmierć zostali skazani również: Amir Reza Arefi, Mohammad Amin Valian, Motahareh (Simin) Bahrami, jej mąż Mohsen Daneshpour Moghaddam, ich syn Ahmad Daneshpour i przyjaciele Hadi Gha-emi i Rayhaneh Haj Ebrahim (kobieta) oraz Abdolreza Ghanbari.
PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE LISTÓW w języku perskim, arabskim, angielskim, francuskim lub swoim własnym

  • ojczystym, w których:
  • Wezwą Państwo władze Iranu, by nie przeprowadzały egzekucji na Ja-farze Kazemim i poproszą o wyjaśnienie, jak Wezwą Państwo władze, aby złagodziły wszystkie wydane w Iranie wyroki śmierci, w tym te nałożone w związku z powyborczymi protestami;
  • Przypomną Państwo władzom Iranu, że zgodnie z Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych, którego Iran jest stroną, wyrok śmierci może być wydany wyłącznie za -najcięższe zbrodnie-, które Komitet Praw Człowieka sprecyzował jako -zamierzone zbrodnie posiadające śmiertelne lub wielce poważne konsekwencje-.

Aby ułatwić władzom identyfikację Ja-fara Kazemiego, prosimy, aby w apelach nazywać go -Ja-far Kazemi, syn Bahmana-.
PROSIMY O WYSYŁANIE APELI PRZED 11 czerwca 2010 DO NASTEPUJĄCYCH OSÓB:
Minister Sprawiedliwości
Ayatollah Sadegh Larijani
Office of the Head of the Judiciary
Pasteur St., Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhouri, Tehran, 1316814737
Islamic Republic of Iran | Islamska Republika Iranu
Email przez stronę: http://www.dadiran.ir/tabid/75/Default.aspx
Nagłówek: Szanowny Panie Ministrze/Your Excellency
Przywódca Republiki Islamskiej
Ayatollah Sayed -Ali Khamenei
The Office of the Supreme Leader
Islamic Republic Street – End of Shahid Keshvar Doust Street, Tehran, Islamic Republic of Iran
Email: info_leader@leader.ir
via website: http://www.leader.ir/langs/en/index.php-p=letter (English)
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo/Your Excellency
Prosimy również o wysyłanie kopii do Ambasady Iranu w Warszawie:
Ambasada Islamskiej Republiki Iranu
ul. Królowej Aldony 22, 03-928 Warszawa
Fax: 022 617 84 52
Email: iranemb@iranemb.warsaw.pl
DODATKOWE INFORMACJE
Od czasu spornych wyborów prezydenckich przeprowadzonych w czerwcu 2009 roku aresztowano ponad 5000 ludzi, w tym 1000 podczas i po zakończeniu masowych demonstracji 27 grudnia, w święto religijne Aszura. Wśród zatrzymanych są politycy i działacze polityczni, studenci, obrońcy praw człowieka i dziennikarze. Na początku marca 2010 roku doszło do dużej fali aresztowań obrońców praw człowieka.
Wiele osób zatrzymanych od czerwca 2009 roku było sądzonych w rażąco niesprawiedliwych procesach, w wyniku których nałożono na nich długie wyroki więzienia i kilka wyroków chłosty. W związku z powyborczymi protestami co najmniej 15 skazano na śmierć za -wrogość wobec Boga-. W styczniu 2010 roku powieszono publicznie dwie osoby – Mohammada Rezę Ali-Zamaniego oraz Arasha Rahmanipoura – po tym, jak zostali skazani w niesprawiedliwych procesach za -wrogość wobec Boga- i członkostwo w Anjoman-e Padeshahi-e Iran (API), nielegalnej grupie opowiadającej się za przywróceniem w Iranie monarchii. Według doniesień złagodzono cztery inne wyroki śmierci.
UA: 102/10 Index: MDE 13/047/2010 Issue Date: 30 April 2010
tłum. Joanna Gałecka

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2734