Pilna Akcja Jemen: zatrzymano drugiego syna Hishama Bashraheela – Amnesty International

Pilna Akcja Jemen: zatrzymano drugiego syna Hishama Bashraheela

Muhammad Bashraheel został aresztowany 5 stycznia, dzień przed zatrzymaniem jego ojca Hishama Bashraheela i brata Haniego Bashraheela. Cała trójka znajduje się w wydziale dochodzeniowo-śledczym w Adenie. Dzisiaj umożliwiono im kontakt z rodzinami i adwokatami, na co rzekomo nie zezwalano do tej pory. Nie jest jasne, czy mężczyźni będą nadal mogli regularnie się z nimi kontaktować. Zatrzymani mogą być więźniami sumienia, przetrzymywanymi wyłącznie za pokojowe korzystanie z prawa do wolności słowa oraz zrzeszania się.
Trzej mężczyźni brali udział w strajku okupacyjnym w siedzibie gazety w położonym na południu kraju mieście Aden. Strajk rozpoczęto 4 stycznia, dokładnie osiem miesięcy po tym, jak władze wydały zakaz drukowania i dystrybucji gazety al-Ayyam. 4 stycznia służby bezpieczeństwa otworzyły ogień do protestujących, na który odpowiedzieli pracownicy ochrony gazety. Zginął jeden członek służb bezpieczeństwa, a trzech zostało rannych; zginął również jeden ochroniarz, a trzech jego kolegów odniosło obrażenia.
30 kwietnia 2009 roku władze skonfiskowały wszystkie egzemplarze al-Ayyam z ulicznych stoisk z gazetami oraz punktów dystrybucji w stolicy kraju, Sanie, oraz w położonych na południu miastach. Podobnie postąpiono z sześcioma innymi gazetami 4 maja, kiedy służby bezpieczeństwa zabarykadowały również siedzibę al-Ayyam, aby uniemożliwić kolportaż gazety. Członkowie służb bezpieczeństwa stacjonowali tam do 6 stycznia, do momentu przeprowadzenia przez służby nalotu na siedzibę i skonfiskowania komputerów. 5 maja rząd zakazał drukowania wszystkich gazet, które w jego ocenie opisując demonstracje na południu Jemenu, wyraziły poparcie dla secesji południowej części kraju. Mimo to w 2009 roku al-Ayyam udało się publikować niektóre wiadomości na stronie internetowej.
Prosimy o niezwłoczne (najpóźniej do 18 lutego) wysyłanie apeli w języku arabskim, angielskim lub ojczystym, w których:
– zaapelują Państwo do władz, aby zapewniły Hishamowi, Haniemu i Muhammadowi Bashraheelom oraz innym osobom nadal przebywającym w areszcie w związku z protestami w siedzibie gazety al-Ayyam ochronę przed torturami i maltretowaniem oraz umożliwiły im szybki i regularny dostęp do adwokatów, których sami wybiorą, rodzin oraz pomocy medycznej, której mogą potrzebować;
– wezwą Państwo władze, aby ujawniły postawione zatrzymanym zarzuty oraz aby prowadzone przeciwko nim postępowanie spełniało międzynarodowe standardy sprawiedliwego procesu;
– wyrażą Państwo zaniepokojenie faktem, że zatrzymani mogą być przetrzymywani wyłącznie za pokojowe korzystanie z prawa do wolności słowa oraz zrzeszania się i zaznaczą, że jeśli tak jest, Amnesty International zmuszona będzie uznać ich za więźniów sumienia i wezwać do ich natychmiastowego i bezwarunkowego zwolnienia.
ADRESACI APELI:
 
Prezydent

His Excellency General -Ali -Abdullah Saleh
Office of the President of the Republic of Yemen
Sana-a, Republic of Yemen | Republika Jemenu
Fax: +967 1 274 147
Forma grzecznościowa: Your Excellency/Wasza Ekscelencjo
Minister Spraw Wew.
His Excellency Mutaher Rashad al-Masri
Ministry of the Interior
Sana-a, Republic of Yemen | Republika Jemenu
Fax: +967 1 332 511 /
+967 1 514 532 / +967 1 331 899
Email:  moi@yemen.net.yeForma grzecznościowa: Your Excellency/Wasza Ekscelencjo
Kopie do:
Minister Praw Człowieka
Her Excellency Dr Houda -Ali Abdullatif al-Baan
Ministry of Human Rights
Sana-a, Republic of Yemen | Republika Jemenu
Fax: +967 1 444 838/
+967 1 419 555 / +967 1 419 700
Email:  mshr@y.net.yeAmbasada Republiki Jemenu
ul. Zwycięzców 18, 03-941 Warszawa
Faks: 022 617 60 22
Email: biuro@ambasada-jemenu.pl DODATKOWE INFORMACJE
Zakazy, które w zeszłym roku objęły utworzoną w 1958 roku al-Ayyam, będącą dziennikiem cieszącym się jednym z największych nakładów w Jemenie, oraz sześć innych gazet nałożono ze względu na sposób, w jaki opisały one protesty na południu kraju. Odbyły się one w przeddzień świętowanej 27 kwietnia 15. rocznicy wybuchu trzymiesięcznej wojny domowej pomiędzy jemeńskim rządem w Sanie a separatystami z południa. Uznano, że za protestami stoi koalicja politycznych ugrupowań zwana Ruchem Południa, która zdaniem rządu wzywa do niepodległości południowej części kraju.
W ostatnich latach Amnesty International wielokrotnie dokumentowała obawy, jakie żywi w związku z ograniczaniem wolności słowa w Jemenie. Dotyczy to w szczególności niejasno ujętego zarzutu -podważania jedności narodowej-, jaki władze stawiają osobom krytykującym państwo.
Kontynuacja pilnej akcji nr 03/10 Wersja angielska, francuska, hiszpańska i arabska dostępne tu.
Tłumaczenie: Joanna Gałecka

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2817