Pilna Akcja Kambodża: domy zburzone, 115 rodzin bez dachu nad głową – Amnesty International

Pilna Akcja Kambodża: domy zburzone, 115 rodzin bez dachu nad głową

Grupa około 150 funkcjonariuszy policji i żandarmerii wojskowej, leśników i wynajętych robotników zburzyła i spaliła domy co najmniej 115 rodzin, głównie ubogich, tradycyjnie gospodarujących rolników, w wiosce O Bat Moan w prowincji Oddar Meanchey. Wygląda na to, że eksmisja odbyła się bez nakazu i nadzoru sądowego. Siły bezpieczeństwa otoczyły wioskę kordonem, blokując dostęp dziennikarzom i obrońcom praw człowieka, którzy chcieli obserwować przebieg eksmisji.
Większość kobiet i dzieci schroniła się w pobliskiej świątyni. Policjanci i żołnierze próbowali zmusić je groźbami i zastraszaniem do jej opuszczenia. Około 40 rodzin wciąż chroni się w świątyni, pozostałe przebywają u krewnych w okolicy. Brakuje im żywności, wody i leków.
Przeważająca większość mężczyzn uciekła z okolicy po tym, jak policja aresztowała trzech przedstawicieli społeczności. Zabrano ich do więzienia w prowincji Siem Reap i oskarżono o naruszenia i podżeganie do naruszania ustawy leśnej z 2002 r. Nie wiadomo, czy oskarżono ich o jakieś przestępstwa.
Do przymusowej eksmisji doszło po sporze o ziemię z firmą zajmującą się przemysłowym rolnictwem. Uważa się, że jej właścicielem jest  Ly Yong Phat, senator partii rządzącej. Władze wydzierżawiły mu ziemię w 2007 r. W kwietniu 2008 r. firma rozpoczęła oczyszczanie terenu pod plantację trzciny cukrowej. Wówczas mieszkańcy wioski poskarżyli się do władz twierdząc, że to oni są właścicielami tej ziemi i to już od 2003 r., gdy urzędnicy gminy i dystryktu przyznali każdej rodzinie niewielką działkę siedliskową i po 5 ha ziemi rolnej. W odpowiedzi na protesty władze lokalne zaproponowały niektórym rodzinom jako rekompensatę ziemię w inny miejscu. Ofertę taką dostało zaledwie 39 rodzin (na co najmniej 115 rodzin ogółem!). Jedynie dwie ją przyjęły.
Prosimy o niezwłoczne (nie później niż do 25 listopada) wysyłanie apeli w języku khmerskim, angielskim, francuskim lub własnym, w których:
– potępią Państwo przymusową eksmisję w wiosce O Bat Moan w prowincji Oddar Meanchey, która doprowadziła do pozbawienia dachu nad głową co najmniej 115 rodzin;
– wezwą Państwo władze do zapewnienia eksmitowanym natychmiastowej humanitarnej pomocy, w tym schronienia, czystej wody, żywności i opieki lekarskiej;
– wezwą Państwo władze do podjęcia konkretnych działań w celu zapewnienia eksmitowanym odpowiednich lokali zastępczych i odszkodowań;
– wezwą Państwo władze do wszczęcia pełnego, skutecznego i niezależnego śledztwa w celu sprawdzenia legalności eksmisji i wyjaśnienia aktów przemocy ze strony sił bezpieczeństwa oraz do postawienia osób za nie odpowiedzialnych przed sądem;
– zaapelują Państwo o uwolnienie trzech zatrzymanych, o ile nie zostaną im postawione zarzuty o charakterze bezsprzecznie (wg standardów międzynarodowych) kryminalnym.
ADRESACI APELI
Minister Spraw Wewnętrznych
Sar Kheng
Ministry of Interior
# 75 Norodom Blvd.
Khan Chamkarmon
Phnom Penh, Cambodia
Faks: +855 23 212708
Email: moi@interior.gov.khNagłówek: Wasza Ekscelencjo
Minister Spraw Zagranicznych
Hor Nam Hong
Ministry of Foreign Affairs
No.3, Samdech Hun Sen Street, Sangkat Tonle Bassac,
Khan Chamcar Mon, Phnom Penh, Cambodia
Faks:  + 855 23 216141 / 216144
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo
DODATKOWE INFORMACJE
Kambodża jest stroną Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych,  Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz innych konwencji z dziedziny praw człowieka, które zakazują przymusowych eksmisji i powiązanych z nimi naruszeń praw człowieka. Kambodża jest więc zobligowana do powstrzymania się od przymusowych eksmisji i do ochrony ludności przed nimi.
W 2008 r. Amnesty International otrzymała doniesienia o około 27 przymusowych eksmisjach w Kambodży, które dotknęły w sumie ok. 23 tysięcy osób, głównie żyjących w biedzie. Mniej więcej 150 tysięcy Kambodżan jest zagrożonych przymusowymi eksmisjami w efekcie sporów o ziemię, grabieży, rozwoju przemysłowego rolnictwa i rozbudowy miast.
Przymusowe eksmisje to eksmisje bez uprzedzenia i wcześniejszej konsultacji z eksmitowanymi, pozbawione gwarancji prawnych i zapewnienia eksmitowanym odpowiednich lokali zastępczych.
Pilna akcja nr 276/09. Kliknij tu, żeby przeczytać oryginał po angielsku. ASA 23/021/2009
Tłumaczenie: Marcin Natorski

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokaż FIFA czerwoną kartkę! #PayUpFIFA

2930