PILNA AKCJA: Kolejne ofiary śmiertelne w Wenezueli. – Amnesty International

PILNA AKCJA: Kolejne ofiary śmiertelne w Wenezueli.

Do tragedii doszło zaledwie kilka dni po apelu skierowanym przez Prezydenta Nicolása Maduro oraz przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Diosdado Cabello, wzywającym wszystkie ugrupowania pro-rządowe do interwencji i stłumienia protestów. W obecnym kontekście narastającej przemocy i silnej polaryzacji przeciwników i zwolenników władz, apel ten może być odebrany jako niebezpieczne wezwanie uzbrojonych grup pro-rządowych do ataków na demonstrujących opozycjonistów, które mogą prowadzić do dalszych ciężkich naruszeń praw człowieka, a nawet ofiar śmiertelnych.

W ostatnim miesiącu Amnesty International otrzymywała doniesienia o pogwałceniach praw człowieka dokonywanych przez służby bezpieczeństwa, obejmujących nadmierne użycie siły, arbitralne aresztowania, tortury i inne formy okrutnego traktowania. Biuro Prokuratora Generalnego ogłosiło, że podjęto 27 postępowań w sprawie ewentualnych naruszeń praw człowieka, z czego 21 dotyczy ofiar śmiertelnych. Zatrzymanych zostało co najmniej 15 członków służb bezpieczeństwa podejrzanych w prowadzonych dochodzeniach.


Prosimy o pilne pisanie apeli w języku hiszpańskim lub własnym:

n  Wzywających władze do wygłoszenia wyraźnej i jednoznacznej deklaracji, potwierdzającej szacunek dla praw człowieka podczas prób rozwiązania obecnego kryzysu, a w szczególności wzywających władze do powstrzymania się od deklaracji mogących prowadzić do gwałtownych konfrontacji pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami obecnego rządu;

n  Informujących władze, że Amnesty International wzywa liderów opozycji do wystosowania podobnych, jasnych apeli wzywających uczestników protestów do powstrzymania się od przemocy oraz potwierdzających ciążący na władzach obowiązek utrzymania porządku publicznego,

n  Przypominających władzom o obowiązku poszanowania praw człowieka i powstrzymania się od nadmiernej przemocy, oraz poszanowania wolności słowa, zgromadzeń i stowarzyszeń;

n  Wzywających do przeprowadzenia niezwłocznie obiektywnego dochodzenia w sprawie ofiar śmiertelnych, doniesień o nadmiernym użyciu siły, arbitralnych aresztowaniach, torturach i okrutnym traktowaniu zatrzymanych, oraz do postawienia osób odpowiedzialnych przed sądem.

Apele prosimy wysyłać do 18 kwietnia 2014 na adres:


Prezydent Wenezueli
Nicolás Maduro Moros
Final Avenida Urdaneta, Esq.
De Bolero
Palacio de Miraflores
Caracas, Wenezuela
Twitter: @NicolasMaduro
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prezydencie / Se?or Presidente

Prokurator Generalny

Dra. Luisa Ortega Díaz

Edificio Sede Principal del Ministerio Público,
Esquinas de Misericordia a Pele El Ojo Avenida México,
Caracas, Venezuela

Email: ministeriopublico@mp.gob.ve

Fax: +58 212 578 3239         

Zwrot grzecznościowy: Szanowna Pani Prokurator / Dra. Fiscal


Z kopia na adres
:


Amnistía Internacional Venezuela

Av la Salle, Torre Phelps, piso 17 Ofic 17A
Plaza Venezuela, Los Caobos
Caracas 1050
Venezuela

Email: info@aiven.org

Ambasada Boliwariańskiej Republiki Wenezueli
Tadeusza Rejtana 15
Warszawa
Faks: (22) 6468761
E-mail: embajada@venez.pl


Informacje dodatkowe

W ostatnich miesiącach Amnesty International wielokrotnie publikowała w języku angielskim dokumenty związane z trwającymi w Wenezueli protestami, wzywając do zbadania doniesień o serii pogwałceń prawa oraz podkreślając konieczność poszanowania praw człowieka.
Więcej informacji dostępne jest w następujących dokumentach:
13 luty: Komunikat prasowy
Venezuela must investigate demonstration deaths
http://www.amnesty.org/en/news/venezuela-must-investigate-demonstration-deaths-2014-02-13

13 luty: Pilna Akcja
Three protesters killed, others injured
http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR53/002/2014/en

18 luty: Pilna Akcja
Opposition party headquarters raided
http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR53/004/2014/en

19 luty: Komunikat prasowy
Trial of opposition leader an affront to justice and free assemblyhttp://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/venezuela-trial-opposition-leader-affront-justice-and-free-assembly-2014-02

24 luty: Artykuł prasowy
Human rights and the rule of law are the only reasonable answer to the crisis
http://livewire.amnesty.org/2014/02/24/venezuela-human-rights-and-the-rule-of-law-are-the-only-reasonable-answer-to-the-crisis/


Dokumenty dostępne wyłącznie w języku hiszpańskim:
11 luty: Oświadczenie
Amnistía Internacional llama al respeto a los derechos humanos durante las protestas
http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR53/001/2014/es

17 luty: Oświadczenie
Amnistía Internacional espera sea real el llamado a la no violencia de ambas partes durante las protestas de ma?ana
http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR53/003/2014/es

7 marca: Komunikat prasowy
El creciente clima de violencia y polarización sofoca los derechos humanos
http://amnesty.org/es/for-media/press-releases/venezuela-el-creciente-clima-de-violencia-y-polarizaci-n-sofoca-los-derecho

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
1586