PILNA AKCJA: Kolejny wyrok śmierci na Białorusi. – Amnesty International

PILNA AKCJA: Kolejny wyrok śmierci na Białorusi.

Eduard Lykau został skazany przez sąd rejonowy w Mińsku za pięć morderstw popełnionych w latach 2004, 2005 i 2011. Aresztowany został we wrześniu 2011, po dokonaniu piątego zabójstwa we wsi Żdanowice, niedaleko Mińska. Wyrok został wydany 26 listopada, jednak informację o nim upubliczniono dopiero 20 grudnia. Według źródeł oficjalnych skazany jest osobą bezdomną, karaną już w przeszłości więzieniem za kradzieże, chuligaństwo oraz nieopłacone alimenty. W wywiadzie opublikowanym na łamach oficjalnej gazety rządowej Sowiecka Białoruś, przedstawiciel służb dochodzeniowych poinformował, że inny mężczyzna, syn jednej z ofiar, skazany za zabójstwo 2 osób w 2002 roku na dożywotnie więzienie, został zwolniony po siedmiu latach wyroku ponieważ do zamordowania ofiar przyznał się w 2011 roku Eduard Lykau.

Białoruś jest ostatnim państwem europejskim wykonującym egzekucje: w roku 2012 stracono tam 3 osoby. W roku 2013 wydano łącznie cztery wyroki śmierci: Rygor Juzepczuk został skazany 24 kwietnia, Paweł Seljun 12 czerwca, a  Aliaksandr Harjunou w Homlu 14 czerwca.  Sąd Najwyższy Republiki Białorusi 22 października odrzucił wyrok śmierci wydany przez sąd w Homlu na Aliaksandra Harjunou i nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy przez sąd pierwszej instancji, jednak  24 grudnia sąd rejonowy ponownie skazał go na śmierć.

Prosimy o pilne pisanie apeli w języku białoruskim, rosyjskim, angielskim lub własnym:

n  Wzywających Prezydenta Łukaszenkę do zamiany wyroku śmierci Eduarda Lykau oraz pozostałych wyroków śmierci wydanych na Białorusi na kary więzienia;

n  Wzywających Prezydenta Łukaszenkę do niezwłocznego wprowadzenia moratorium na orzekanie i wykonywanie kary śmierci;

n  Wzywających Prezydenta Łukaszenkę do zapewnienia  pełnego publicznego  dostępu do aktualnych informacji o orzekaniu i wykonywaniu kary śmierci na Białorusi.

Apele prosimy wysyłać do dnia 19 lutego 2014 na adres:


Prezydent

Aleksandr Łukaszenka

ul. Karla Marksa 38

220016 Mińsk

Białoruś

Fax: +375 17 226 0610

+375 17 222 3872

Email: contact@president.gov.by  

Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prezydencie/ Dear President Lukashenka

Prokurator Generalny

Aleksander Koniuk              

ul. Internacionalnaja 22

220050 Mińsk, Białoruś

Fax: +375 17 226 42 52 (należy poprosić o "faks")

Email: info@prokuratura.gov.by

Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prokuratorze/ Dear Prosecutor General

Z kopią na adres placówki dyplomatycznej we własnym kraju:
Ambasada Republiki Białorusi w Polsce
Ambasador Viktar Gaisenak
ul. Wiertnicza 58
02-952 Warszawa
faks: (22) 742 0980
email: poland@mfa.gov.by

 

Informacje Dodatkowe

Amnesty International sprzeciwia się karze śmierci we wszystkich przypadkach, bez względu na okoliczności. Jest ona pogwałceniem prawa do życia, ujętego w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Stanowi najbardziej okrutną, nieludzką i poniżającą formę kary.

Na Białorusi wyroki śmierci są często wydawane na podstawie nieuczciwych procesów, w oparciu o wymuszone przyznanie się do winy. Egzekucje wykonywane są w ścisłej tajemnicy, bez wcześniejszego powiadomienia samych skazanych, ich rodzin i przedstawicieli sądowych. Władze nie przekazują krewnym ciał skazanych ani informacji o miejscu ich pochówku. Egzekucje wykonywane są pomimo wniosków Komisji Praw Człowieka ONZ o odstąpienie od ich wykonywania. Komisja Praw Człowieka wraz z szeregiem innych organizacji wskazuje na fakt, że kara śmierci na Białorusi wykonywana jest z pogwałceniem praw człowieka skazanych oraz ich rodzin.

Ponadto, nie publikując kompletnych danych na temat kary śmierci, obejmujących liczbę wydanych wyroków i wykonanych egzekucji władze uniemożliwiają debatę publiczną w tym zakresie oraz ewentualne działania w kierunku odstąpienia od tej formy kary. Odebranie ludzkiego życia przez władze państwa jest jednym z najbardziej okrutnych działań, jakich państwo może dokonać. Z tego względu jest szczególnie istotne, aby tak surowa kara mogła być poddana publicznej analizie i debacie.

Więcej o karze śmierci na Białorusi:
Uchylono wyrok śmierci na Białorusi – http://goo.gl/AV11FY

Nowa fala wyroków śmierci na Białorusi – http://goo.gl/YZbCvX

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymajmy egzekucję dwóch braci na Białorusi!

1638