PILNA AKCJA KUBA: Członkinie ?Dam w bieli? zastraszane przez władze. – Amnesty International

PILNA AKCJA KUBA: Członkinie ?Dam w bieli? zastraszane przez władze.

8 marca zabrano ją z domu o 9:30 i zawieziono na czwarty komisariat w Hawanie, gdzie przetrzymywano ją do 15:30. Natomiast 10 marca zabrano ją z domu do casa de visita – budynku rządowego wykorzystywanego do spotkań i innych wydarzeń publicznych. Po czterech godzinach wypuszczono ją bez postawienia zarzutów. Powiedziano jej, że dostanie 20 lat więzienia, jeśli nie przestanie wspierać -Dam w bieli- (Damas de blanco), nieformalnej grupy stworzonej przez kobiety, których krewni i przyjaciele zostali aresztowani podczas wydarzeń marca 2003.
 
8 marca dwie inne członkinie -Dam w bieli- zostały zatrzymane przez służbę bezpieczeństwa i wypuszczone po kilku godzinach. Trzy kolejne osoby nie zostały wypuszczone ze swoich domów przez członków Komitetów Obrony Rewolucji (Comités de Defensa de la Revolución) i funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa. Wygląda na to, że chciano im przeszkodzić we wzięciu udziału w przygotowanych przez -Damy w bieli- obchodach Międzynarodowego Dnia Kobiet. Wszystkie kobiety zostały ostrzeżone przez służbę bezpieczeństwa i Komitety Obrony Rewolucji, aby nie brały udziału w żadnych działaniach podejmowanych przez -Damy w bieli-.
-Damy w bieli- uważają powyższe działania za element kampanii zastraszania przed przypadającą 18 i 19 marca szóstą rocznicą aresztowania 75 dysydentów, pokojowo wyrażających krytykę wobec rządu. Zostali oni skazani w zbiorowych procesach sądowych na długie wyroki, nawet do 28 lat więzienia. Amnesty International uznała ich za więźniów sumienia. 55 z nich wciąż pozostaje w więzieniu.
-Damy w bieli- organizują pokojowe marsze, w czasie których rozdają kwiaty i proszą o uwolnienie krewnych i przyjaciół. W roku 2005 -Damy w bieli- zostały uhonorowane przez Parlament Europejski Nagrodą im. Sacharowa na rzecz wolności myśli. Pięć przedstawicielek wybranych przez grupę do odebrania nagrody w Strasburgu nie mogło jednak wyjechać z Kuby, ponieważ nie uzyskały od kubańskich władz niezbędnych dokumentów.
Więcej o tegorocznych obchodach rocznicy aresztowań (po angielsku): http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/demonstrations-disrupted-cuba-20090319 TŁO SPRAWY
Wolność słowa, zgromadzeń i stowarzyszania się są na Kubie mocno ograniczone zarówno przez prawo, jak i praktykę. Osoby podejmujące starania, aby głosić opinie, organizować spotkania czy tworzyć organizacje, które nie są zgodne z linią polityczną rządu, są karane więzieniem, tracą pracę, są prześladowane i zastraszane. Krótkotrwałe zatrzymania są nagminnie używane do zastraszania obrońców praw człowieka i dysydentów politycznych.
ZALECANE DZIAŁANIA:
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli w języku hiszpańskim lub swoim ojczystym, w których własnymi słowami:
– poproszą Państwo o podanie konkretnych powodów zatrzymania Ivonne Mallesy i dwóch innych członkiń ugrupowania -Damy w bieli-;
– wezwą Państwo władze do zaprzestania prześladowania i więzienia obrońców praw człowieka i dysydentów politycznych, którzy korzystają jedynie ze swojego prawa do wolności słowa, zgromadzeń i stowarzyszania się;
– wezwą Państwo władze do zezwolenia na zalegalizowanie organizacji; 
– wezwą Państwo władze do reformy praw, uregulowań i praktyk administracyjnych, które ograniczają wolność wypowiedzi, zgromadzeń i stowarzyszeń.
ADRESACI APELI
Prezydent
Raúl Castro Ruz
Presidente
La Habana, Cuba
Fax:   + 53 7 8333085 (Ministerstwo Spraw Zagranicznych) + 1 2127791697 (Misja kubańska przy ONZ)
Email: cuba@un.int (Misja kubańska przy ONZ)
Nagłówek:  Su Excelencia/ Wasza Ekscelencjo
Prokurator Generalny
Dr Juan Escalona Reguera
Fiscal General de la República,
Fiscalía General de la República, San Rafael 3, La Habana, Cuba
Fax:  + 53 7 860 4268
Nagłówek:  Se-or Fiscal General / Szanowny Panie Prokuratorze Generalny
Minister Spraw Wewnętrznych
General Abelardo Coloma Ibarra
Ministro del Interior y Prisiones
Ministerio del Interior, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba
Email:  webmaster@one.gov.cuNagłówek:  Se-or Ministro / Szanowny Panie Ministrze
KOPIE DO
Ambasada Republiki Kuby
Ul. Tadeusza Rejtana 15
02-516 Warszawa
Fax:  022 8482231
Pilna Akcja Nr 69/09
AI Index:  AMR 25/001/2009
Apele należy wysyłać najpóźniej do 23 kwietnia.
Tłumaczenie: Katarzyna Janitz-De La Rue
Korekta i redakcja: Marcin Natorski
Treść akcji dostępna jest także w języku hiszpańskim:http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR25/001/2009/en/56fb2272-e64e-4b91-bcd9-2d51c20de73c/amr250012009spa.html

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3171