PILNA AKCJA MOŁDAWIA: Wymuszone zaginięcie Gheorghe Ionela – Amnesty International

PILNA AKCJA MOŁDAWIA: Wymuszone zaginięcie Gheorghe Ionela

Ostatni raz widziano go (zarejestrowała to także mołdawska telewizja), gdy policjanci wpychali go do samochodu przed budynkiem sądu w Straşeni tuż po zakończeniu procesu, w którym oczyszczono go z zarzutu nadużycia władzy. Ledwo sędzia skończył odczytywać wyrok, gdy do sali sądowej wtargnęło ok. 20 funkcjonariuszy Departamentu do Zwalczania Przestępstw Gospodarczych i Korupcji, którzy pięściami i kopniakami torowali sobie drogę ku Ionelowi przez liczącą ok. 100 osób publiczność. Zabrali go do samochodu i od tamtej pory ani rodzina, ani prawnik Ionela nie uzyskali informacji o miejscu jego pobytu pomimo licznych zapytań kierowanych do prokuratury generalnej.
Trzeciego marca w rozmowie telefonicznej z prawnikiem Ionela funkcjonariusz Departamentu do Zwalczania Przestępstw Gospodarczych i Korupcji zaprzeczył jakoby Ionel był przez nią przetrzymywany. Poinformował jednak, że 27 lutego wezwano Ionela do stawienia się w jednostce z powodu odmowy podpisania przez niego zawiadomienia o postawieniu mu trzeciego zarzutu korupcyjnego.
Amnesty International próbuje ustalić co dokładnie stało się z Gheorghe Ionelem. Istnieje duże ryzyko, że Ionel jest potajemnie przetrzymywany, gdyż w przeszłości wielokrotnie zdarzało się, że policja ignorowała decyzje sądu o zwolnieniu danej osoby i dokonywała zatrzymań na sali sądowej.
TŁO SPRAWY
Gheorghe Ionel jest członkiem opozycyjnej koalicji Nasha Moldova (Nasza Mołdawia). Został wybrany wójtem Vorniceni w czerwcu 2007 r. uzyskując dużą przewagę nad konkurentami. Zdaniem jego prawnika Ionel zawdzięczał swoją popularność zdecydowanej walce z przestępczością i energicznemu działaniu na rzecz poprawy standardu życia we wsi, lecz tym samym naraził się wielu osobom. Trzeciego września 2007 r. został aresztowany po tym jak Departament do Zwalczania Przestępstw Gospodarczych i Korupcji zarzucił mu nadużycie stanowiska w celu nielegalnego nabycia państwowej ziemi. Według jego prawnika zarzuty te były sfabrykowane by powstrzymać Ionela przed wykonywaniem obowiązków wójta. W październiku 2007 r. postawiono mu dalsze zarzuty: organizowanie nielegalnej migracji i posiadanie broni palnej. Został z nich oczyszczony przez sąd apelacyjny 19 lutego b. r.
Amnesty International i inne organizacje pozarządowe nieprzerwanie otrzymują doniesienia o torturowaniu ludzi w czasie ich przetrzymywania przez policję w Mołdawii. W sprawozdaniu po wizycie w Mołdawii w listopadzie 2005 r. Komitet Rady Europy ds. Zapobiegania Torturom stwierdził, że duży odsetek zatrzymanych, z którymi rozmawiano, skarżył się na złe traktowanie. Amnesty International otrzymuje też doniesienia o ignorowaniu przez policję decyzji sądowych o zwolnieniu i dokonywaniu przez nią zatrzymań na sali sądowej celem postawienia nowych zarzutów.

ZALECANE DZIAŁANIA
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli w języku rumuńskim, rosyjskim lub swoim ojczystym, w których własnymi słowami:
– wyrażą Państwo zaniepokojenie z powodu prawdopodobnego porwania Gheorghe Ionela przez funkcjonariuszy Departamentu do Zwalczania Przestępstw Gospodarczych i Korupcji w dniu 27 lutego przed sądem w Straşeni i jego prawdopodobnego potajemnego przetrzymywania;
– wyrażą Państwo zaniepokojenie z powodu prawdopodobieństwa, że Gheorghe Ionel może być poddany torturom lub złemu traktowaniu w czasie przetrzymywania;
– wezwą Państwo władze do natychmiastowego poinformowania prawnika i rodziny Ionela o miejscu jego przetrzymywania, o ile w istocie jest przetrzymywany;
– wezwą Państwo prokuratora generalnego do niezwłocznego wszczęcia bezstronnego śledztwa w sprawie doniesień o porwaniu Ionela funkcjonariuszy Departamentu do Zwalczania Przestępstw Gospodarczych i Korupcji.
ADRESACI APELI
Prokurator Generalny
Valeriu Gurbulea
26, Mitropolit Banulescu-Bodoni Str., MD-2005, Chişin-u
Republic of Moldova
Faks:   +373 22 21 20 32
E-mail: prokuror@gov.mdNagłówek:  Szanowny Panie Prokuratorze Generalny
KOPIE DO
Minister Spraw Wewnętrznych
Gheorghe Papuc
Stefan cel Mare Bld., 75, MD-2012, Chişinău
Republic of Moldova
Fax:                   + (373-22) 22-27-23
E-mail: mai@mai.mdNagłówek: Szanowny Panie Ministrze
Parlamentarny Rzecznik Praw Człowieka
Anatolie Munteanu
Centre for Human Rights in the Republic of Moldova
16 Sfatul Tarii Str., MD-2012, Chişin-u
Republic of Moldova
Fax:   +373 22 22 54 42
Nagłówek: Szanowny Panie Rzeczniku
Ambasada Republiki Mołdowy
ul. Imielińska 1, 02- 710 Warszawa
tel./fax (0-22) 646 20 99
E-mail:: embassy@moldova.pl lub varsovia@mfa.md Apele należy wysyłać najpóźniej do 15 kwietnia.
Pilna Akcja Nr 57/09
AI Index:  EUR 59/001/2009
Tłumaczenie: Marcin Natorski

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3181