Pilna Akcja Myanmar: Kyaw Zaw Lwin torturowany – Amnesty International

Pilna Akcja Myanmar: Kyaw Zaw Lwin torturowany

Kyaw Zaw Lwin, obywatel amerykański, jest przetrzymywany w więzieniu Insein w mieście Yangon (głównym mieście Myanmaru, państwa do 1989 r. nazywanego Birmą). Był bity i kopany, pozbawiano go jedzenia (przez 7 dni z rzędu) i snu. Nie wiadomo, jakie zarzuty wysunięto przeciwko niemu. Dopiero 22 września pozwolono mu zobaczyć się z amerykańskim konsulem.
Obecnie 39-letni Kyaw Zaw Lwin (znany też jako Nyi Nyi Aung) już od ponad 20 lat angażuje się w działalność na rzecz demokracji w Birmie. Zaczynał jako działacz studencki w czasie narodowego powstania przeciwko rządom wojskowych w 1988 r. Powstanie zostało krwawo stłumione przez siły rządowe. Zginęły 3000 osób. Kyaw Zaw Lwin uciekł do Tajlandii, a później osiedlił się w Stanach Zjednoczonych, gdzie uzyskał obywatelstwo. W 2005 r. powrócił do Tajlandii, by kontynuować prodemokratyczną działalność. Zaangażował się w prace emigracyjnego Forum na rzecz Demokracji w Birmie. W czerwcu, jako członek delegacji kampanii -Uwolnić Birmańskich Więźniów Politycznych Teraz- (Free Burma Political Prisoners Now), udał się do Nowego Jorku z apelem do ONZ o zajęcie się sprawą uwolnienia wszystkich birmańskich więźniów politycznych. Trzeciego września usiłował wjechać do Myanmaru korzystając z amerykańskiego paszportu i wizy uzyskanej w myanmarskiej ambasadzie w Bangkoku.
Państwowa gazeta New Light of Myanmar (Nowe Światło Myanmaru) napisała 24 września, że Kyaw Zaw Lwin przyjechał do Myanmaru aby -wzniecić niepokoje.- Gazeta wyliczała czyny, jakie Kyaw Zaw Lwin i inni emigracyjni działacze rzekomo mieli popełnić we współpracy z -krajowymi elementami antyrządowymi.-
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli po angielsku, birmańsku lub w swoim ojczystym języku, w których:
– wyrażą Państwo zaniepokojenie doniesieniami o torturowaniu Kyaw Zaw Lwina w więzieniu;
– wezwą Państwo władze do zapewnienia mu pomocy lekarskiej do czasu, gdy zostanie uwolniony;
– wezwą Państwo władze do bezwarunkowego uwolnienia Kyaw Zaw Lwina niezwłocznie po udzieleniu mu niezbędnej pomocy lekarskiej;
– wezwą Państwo władze do zapewnienia, że Kyaw Zaw Lwin nie będzie więcej torturowany i otrzyma dostęp do rodziny i prawnika.
Apele prosimy wysyłać najpóźniej do 16 października do następujących adresatów:
 
Minister Spraw Wewnętrznych / Minister for Home Affairs

Maung Oo
Ministry of Home Affairs
Office No. 10
Naypyitaw, Union of Myanmar 
Fax: +95 67 412 439
Nagłówek: Szanowny Panie Ministrze / Dear Minister
Minister Informacji / Minister of Information
Brigadier-General Kyaw Hsan
Ministry of Information
Bldg. (7), Naypyitaw,
Union of Myanmar
Nagłówek: Szanowny Panie Ministrze / Dear Minister
Minister Spraw Zagranicznych / Minister of Foreign Affairs
Nyan Win
Ministry of Foreign Affairs
Naypyitaw, Union of Myanmar
Nagłówek: Szanowny Panie Ministrze / Dear Minister
 
DODATKOWE INFORMACJE
Kyaw Zaw Lwin mówi o sobie, że jest niezależnym aktywistą. Choć angażuje się w prace różnych grup i kampanii prodemokratycznych, nie jest członkiem żadnej z nich. Główną motywacją do działania jest dla niego to, że kilkoro członków jego własnej rodziny jest więźniami politycznymi w Myanmarze. Matka, San San Tin, odbywa wyrok 5 lat więzienia, a kuzynka Thet Thet Aung – 65 lat więzienia. Obie, jak również kuzyn Nwe Hnin Yi (alias Noe Noe), zostały skazane za udział w antyrządowych demonstracjach we wrześniu 2007 r. Rodzina Kyaw Zaw Lwina współpracuje blisko z Htay-em Kywe, jednym z liderów Studenckiej Grupy Pokolenie 88, która w sierpniu 2007 r. zainicjowała protesty przeciwko wysokim cenom paliwa i żywności. Protesty te przerodziły się później w tzw. Szafranową Rewolucję (od koloru szat mnichów buddyjskich, którzy często szli na czele demonstracji), w trakcie której demonstrujący domagali się wypuszczenia więźniów politycznych i zakończenia politycznego impasu poprzez proces narodowego pojednania. Protesty zostały brutalnie stłumione we wrześniu 2007 r. Htay Kywe został skazany na 65 lat więzienia.
W Myanmarze jest obecnie ok. 2200 więźniów politycznych, dwa razy więcej niż przed Szafranową Rewolucją. Zatrzymywani pozbawieni są podstawowych praw, a przypadki tortur lub znęcania się nie są rzadkie. Ludzi aresztuje się często bez nakazu i przetrzymuje w ukryciu. 17 września br. ogłoszono wprawdzie -z powodów humanitarnych- amnestię dla 7114 więźniów, ale jedynie 127 z nich było więźniami politycznymi.
Na podstawie pilnej akcji 242/09 z 11 września (tłum. Bartosz Kumanek) i jej kontynuacji z 24 września (tłum. Marcin Natorski) opracował Marcin Natorski.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

NIE dla rozlewu krwi w Iranie

2954