PILNA AKCJA: Na co idą pieniądze UE? Zaapeluj o zapewnienie przestrzegania prawa do mieszkania w Serbii – Amnesty International

PILNA AKCJA: Na co idą pieniądze UE? Zaapeluj o zapewnienie przestrzegania prawa do mieszkania w Serbii

26 kwietnia 2012 roku prawie 1000 Romów (około 250 rodzin) mieszkających w nieformalnym osiedlu Belvil w Belgradzie zostało przymusowo wysiedlonych ze swoich domów. Ponad 124 rodzin wysiedlono do metalowych kontenerów w pobliżu Belgradu, 133 rodzin było zmuszonych powrócić na południe Serbii. W akcji tej wykorzystano środki Unii Europejskiej.

W ocenie Amnesty International przeprowadzone wysiedlenie było przymusowym wysiedleniem, w szczególności biorąc pod uwagę fakt, że nie poinformowano o nim ze stosownym wyprzedzeniem i nie przeprowadzono pełnych konsultacji z wysiedlaną społecznością. Jednocześnie konsekwencją wysiedlenia było również naruszenie prawa do pracy i wolności przemieszczania się.

W kwietniu 2012 roku Komisja Europejska przeznaczyła 3,6 milionów Euro na budowę tymczasowych domów dla Romów przymusowo wysiedlanych z Belgradu. Jednak większość z lokalizacji wskazanych przez władze miasta nie spełnia podstawowych standardów. Zazwyczaj są to miejsca położone daleko od centrum miasta, bez dostępu do transportu publicznego i rynku pracy. Mieszkanie tam narusza zatem prawo do mieszkania i odpowiednich warunków zamieszkania oraz może prowadzić do marginalizacji społecznej Romów i segregacji.

Delegacja Unii Europejskiej w Serbii jest zaangażowana w rozdysponowywanie środków na budowę tych osiedli. Czas zatem, aby Unia Europejska przeznaczała środki wyłącznie na projekty, które nie naruszają praw człowieka. Do końca  grudnia 2012 roku wyślij e-maila do Dyrektora ds. Operacyjnych  Martina Kerna poprzez stronę internetową Delegacji:

http://www.europa.rs/en/obratite_nam_se.html

Przykładowa treść e-maila:

Dear Martin Kern,

I am concerned that sites proposed by the City of Belgrade authorities for the permanent housing of forcibly evicted Roma are on the outskirts of Belgrade, with poor transport facilities and little access to work, and will, in some cases, result in the creation of racially segregated settlements. 

I urge you as the representative of the funders (EC) in Serbia to require from Belgrade City authorities to identify locations for resettlement, in consultation with the Roma communities, which are nearer to the city, and which provide them with access to services and employment opportunities and are not segregated from the majority population.

Kind regards/Yours sincerely

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokaż FIFA czerwoną kartkę! #PayUpFIFA

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

1944