Pilna Akcja – NEPAL / CHINY – Obawa o bezpieczeństwo / zagrożenie torturami / zaginięcie – Amnesty International

Pilna Akcja – NEPAL / CHINY – Obawa o bezpieczeństwo / zagrożenie torturami / zaginięcie

Tsering Dhondup przybył do Katmandu 4 lutego po ucieczce z Chin. W Ośrodku Recepcyjnym dla Tybetańczyków, prowadzonym przez Urząd Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców (UNHCR), szukał pomocy w sprawie umożliwienia mu dalszej podróży do Indii. Do 22 lutego zakończył większość formalności i oczekiwał na ostateczne zatwierdzenie jego wizy wyjazdowej przez UNHCR i nepalski urząd imigracyjny. Miał opuścić Nepal 25 lutego.
Według relacji świadków 23 lutego o godzinie 11 wieczorem ponad 50 funkcjonariuszy nepalskiej policji bez uprzedzenia otoczyło teren Ośrodka Recepcyjnego, a następnie wtargnęło do środka. Pod dowództwem zastępcy nadinspektora Miejskiej Policji Katmandu, funkcjonariusze przeszukali pomieszczenia sypialne ośrodka i aresztowali Tseringa Dhondupa. Według informacji posiadanych przez Amnesty International był on jedyną osobą zatrzymaną podczas tej akcji i przewieziono go do aresztu Hanoman Dhoka w Katmandu.
Następnego ranka, 24 lutego, Tseringa Dhondupa podobno zaprowadzono w kajdankach na przesłuchanie w nepalskim urzędzie imigracyjnym w Katmandu. Podobno pytano go o dokumenty i o to, co robił w Tybecie. Następnego dnia po południu Tsering Dhondup był ponownie przesłuchiwany przez funkcjonariuszy urzędu imigracyjnego. Krótko po tym, gdy przedstawiciele UNHCR przyjechali dopytywać się o jego los, został on wywieziony z budynku nieoznakowanym pojazdem. Mniej więcej w tym samym czasie widziano tam samochód korpusu dyplomatycznego zarejestrowany na Ambasadę Chińskiej Republiki Ludowej w Katmandu. Władze Nepalu nie udzieliły od tego czasu żadnych informacji co do miejsca przetrzymywania Tseringa Dhondupa.
Były też potwierdzone doniesienia o tym, że w ostatnich dniach policja nepalska groziła deportacją do Chin także innym zatrzymanym Tybetańczykom  Amnesty International poważnie obawia się, że Tsering Dhondup mógł zostać deportowany do Chin poza wszelkimi prawnymi procedurami i w pogwałceniu międzynarodowych prawnych zobowiązań Nepalu. W szczególności, zważywszy nieustanne doniesienia o poddawaniu dysydentów w Chinach torturom i innym formom znęcania się, Nepal pogwałcił art. 3 Konwencji ONZ przeciwko Torturom, który zabrania wydawania do innego państwa osób, jeżeli istnieją dostateczne przesłanki by sądzić, że osoby te mogą być w owym państwie poddane torturom.
TŁO WYDARZEŃ

Amnesty International od dawna jest zaniepokojone tym, że przedstawiciele Chin są zamieszani w przymusowe powroty Tybetańczyków z Nepalu do Chin. W maju 2003 r. 18 Tybetańczyków, w tym 3 kobiety i 8 dzieci zmuszono do powrotu do Chin we wspólnej akcji nepalskich i chińskich funkcjonariuszy. Świadkowie opisywali, że płaczących i krzyczących Tybetańczyków niesiono do pojazdu prawdopodobnie należącego do chińskiej ambasady, po czym wywożono ich w kierunku chińskiej granicy. Operację przeprowadzono pomimo obaw wyrażanych przez UNHCR, rządy i organizacje pozarządowe. Tych 18 osób zatrzymano zaraz po przywiezieniu do Tybetu. Niektórzy spośród tych, których później wypuszczono, opowiadali, że byli poddawani torturom, w tym kopaniu, biciu, elektrowstrząsom, wbijaniu igieł pod paznokcie, zmuszaniu do stania nago przez długie godziny, kpinom z ich przekonań religijnych. Obawy nasilają się w kontekście masowych aresztowań przeprowadzonych przez policję nepalską pośród pokojowo protestujących tybetańskich uchodźców w okresie po 10 marca 2008 r.
PROSIMY O NIEZWŁOCZNE WYSYŁANIE APELI W JĘZYKU ANGIELSKIM LUB OJCZYSTYM:
– wzywających nepalskie i chińskie władze do wyjaśnienia losu i miejsca pobytu Tseringa Dhondupa i zapewnienia mu bezpieczeństwa, jeżeli znajduje się on w ich dyspozycji; 
– wzywających nepalskie i chińskie władze do niezwłocznego uwolnienia Tseringa Dhondupa, o ile nie zostanie mu postawiony zarzut o niekwestionowanie kryminalnym charakterze albo do zapewnienia mu dostępu do niezależnego sądu, jeśli taki zarzut zostanie mu postawiony
– proszących nepalskie i chińskie władze o zapewnienie Tseringowi Dhondupowi dostępu do prawnika, rodziny, sądu i wszelkiej potrzebnej mu opieki lekarskiej;
– apelujących do nepalskich i chińskich władz o zagwarantowanie, że Tsering Dhondup nie zostanie poddany torturom lub innym formom znęcania się;
 – wyrażających głębokie zaniepokojenie doniesieniami, że został on przemocą przewieziony z powrotem do Chin wbrew swojej woli i w pogwałceniu Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji NZ przeciwko Torturom, których Nepal jest stroną.
APELE PROSIMY WYSYŁAĆ DO:
Premier Nepalu
Prime Minister Girija Koirala
Office of The Prime Minister and Council of Ministers
Singh Durbar, Kathmandu, Nepal
Fax:   + 977 1 4211065
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Premierze / Dear Prime Minister
Minister Spraw Zagranicznych Nepalu
Mrs. Sahana Pradhan
Ministry of Foreign Affairs
Shital Niwas
Maharajgunj
Kathmandu, Nepal
Fax:   + 977 1 4416016 / 4419044
Zwrot grzecznościowy: Szanowna Pani Minister / Dear Minister
Premier Chińskiej Republiki Ludowej
Prime Minister WEN Jiabao Guojia Zongli
The State Council General Office
2 Fuyoujie
Xichengqu
Beijingshi 100017
Chiny
Fax:   + 86 10 65961109 (poprzez Ministerstwo Spraw Zagranicznych)
Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
KOPIE DO:
Ambasada Królestwa Nepalu w Niemczech (w Polsce nie ma)
Botschaft von Nepal
Guerickestrasse 27 – 2. Etage
D-10587 Berlin-Charlottenburg
Faks: + 49 30 343 599 06
Email: rneberlin@t-online.de Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej
ul. Bonifraterska 1
00-203 Warszawawww.chinaembassy.org.plFaks: 022 635 42 11
W przypadku wysyłania apeli po 8 maja prosimy o kontakt z Zespołem Pilnych Akcji (pilneakc@amnesty.org.pl).

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3623