Pilna Akcja – Nepal – Amnesty International

Pilna Akcja – Nepal

ASA 31/153/2004

Wszyscy metis należą do Blue Diamond Society, lokalnej organizacji która promuje bezpieczny seks, zajmuje się problemem HIV/AIDS, wspieraniem mniejszości seksualnych i obroną ich praw. Istnieje obawa, że Sąd Najwyższy może zakazać działalności tej organizacji: 18 czerwca do Sądu Najwyższego wpłynęła petycja od osoby prywatnej, domagającej się zakazu działania Blue Diamond Society za to, że -stara się zalegalizować homoseksualizm- (Nepalski Kodeks Cywilny zakazuje -nienaturalnego seksu-, pojęcie to nie jest jednak jasno zdefiniowane). Sąd Najwyższy wydał nakaz skierowany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i innych władz, domagając się wyjaśnienia, dlaczego taki zakaz nie powinien zostać wydany. Jak dotąd, władze nie udzieliły odpowiedzi.

Policjanci w Katmandu są prawdopodobnie odpowiedzialni za zgwałcenie czterech metis: Jaya Bahadur Lama, Ramesh Lama, Binod i Madan, którzy zostali zgwałceni rankiem 25 lipca. Rano, około 3.30, policja przybyła na ulicę niedaleko Jamal, gdzie doszło do zakłócenia porządku; według doniesień, policjanci zatrzymali czterech metis, zmusili do wejścia do policyjnego wozu, pobili i zabrali im pieniądze. Ruszyli, po czym zatrzymali samochód; jeden z funkcjonariuszy wyprowadził Jaya Bahadur Lama na ulicę i zgwałcił go, zmuszając do seksu oralnego i uprawiając z nim seks analny. Według doniesień, zatrzymanych przewieziono do komisariatu Gausala; Ramesh Lama został zaprowadzony na podwórko za komisariatem, pobity i zmuszony do seksu oralnego. Jaya Bahadur i Ramesh Lama uciekli; Binod i Madan zatrzymano w policyjnym wozie; według doniesień przez około trzy godziny byli bici i gwałceni przez blisko dwunastu policjantów. Blue Diamond Society złożyła w tej sprawie skargę do władz policyjnych; możliwe, że ostatnie aresztowania mają związek z faktem złożenia skargi.

Tło sprawy

W Nepalu osoby należące do mniejszości seksualnych są narażone na dyskryminację i prześladowania. Wzrosła liczba ataków na członków i pracowników Blue Diamond Society oraz na inne mniejszości seksualne; wydaje się, że władze niechętnie podejmują dochodzenia w takich sprawach. Osoby, należące do mniejszości seksualnych, są często odprawiane z niczym, kiedy próbują składać skargi na policji. 5 lipca Blue Diamond Society zorganizowała wiec, aby zaprotestować przeciwko prześladowaniu metis przez policję; według doniesień, wiec został brutalnie przerwany przez policję, a kilku z jego uczestników pobito.

Zalecane działania

Prosimy o jak najszybsze wysyłanie apeli po angielsku lub po polsku:

  • domagając się natychmiastowego, bezwarunkowego uwolnienia 39 metis aresztowanych 9 sierpnia, o ile nie zostały im postawione zarzuty popełnienia przestępstwa;
  • żądając, aby w czasie pobytu w areszcie zatrzymani byli traktowani w sposób humanitarny, nie byli torturowani lub okrutnie traktowani;
  • domagając się od władz przeprowadzenia pełnego śledztwa w sprawie każdego doniesienia dotyczącego ataków na mniejszości seksualne i na współpracujących z nimi obrońców praw człowieka, w tym ataków dokonywanych przez funkcjonariuszy policji oraz domagając się osądzenia winnych;
  • wzywając władze do zagwarantowania mniejszościom seksualnym wolności od dyskryminacji, zgodnie z Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych, którego Nepal jest stroną.

Apele prosimy wysyłać do:
Sher Bahadur Deuba 
Prime Minister
Prime Minister’s Office
Singha Durbar
Kathmandu, Nepal
Fax:  + 977 14 227 286
(po godzinach pracy urzędu faks może być wyłączony; GMT+5½)
Zwrot grzecznościowy: Dear Prime Minister / Szanowny Panie Premierze

Purna Bahadur Khadka 
Minister of Home Affairs
Ministry of Home Affairs
Singha Durbar
Kathmandu
Nepal
Zwrot grzecznościowy: Dear Minster / Szanowny Panie Ministrze

Shyam Bhakta Thapa 
Inspector General of Police
Police Headquarters
GPO Box 407
Naxal
Kathmandu, Nepal
Fax:   + 977 1 4 415 594
Zwrot grzecznościowy: Dear Inspector General / Szanowny Panie Inspektorze

Kopie apeli prosimy wysyłać do najbliższej placówki dyplomatyczne Nepalu:
Ambasada Królestwa Nepalu, Guerickestrasse 27, 2nd floor,
D-10587 Berlin-Charlottenburg
tel. (0-0 49 30) 343 59 920-22;
fax (0-0 49 30) 343 59 906
www.nepalembassy-germany.com

Prosimy o natychmiastowe wysyłania apeli.
W razie wysyłania apeli po 21 września prosimy o skontaktowanie się z Zespołem Pilnych Akcji.

AI Index: ASA 31/153/2004
11 sierpnia 2004
PA 245/04

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj dostępu do aborcji w Polsce!

4714