PILNA AKCJA: NIE dla segregacji i przymusowych wysiedleń w Belgradzie – Amnesty International

PILNA AKCJA: NIE dla segregacji i przymusowych wysiedleń w Belgradzie

Około 250 romskich rodzin mieszkających w nieformalnym osiedlu Belvil w Belgradzie zostało przymusowo wysiedlonych ze swoich domów. Wezwij Burmistrza Belgradu do zagwarantowania, że nowe osiedle dla wysiedlonych Romów powstanie w miejscu, które nie będzie powodować segregacji tej społeczności i umożliwi dostęp do szkół, szpitali i rynku pracy.

26 kwietnia 2012 roku prawie 1000 Romów (około 250 rodzin) mieszkających w nieformalnym osiedlu Belvil w Belgradzie zostało przymusowo wysiedlonych ze swoich domów.

Ponad 124 rodzin wysiedlono do metalowych kontenerów w pobliżu Belgradu, 133 rodzin było zmuszonych powrócić na południe Serbii, a pozostałych nie wysiedlono tego dnia.

Przymusowe wysiedlenie to wysiedlenie osoby lub grupy osób wbrew woli z ich mieszkania, domu lub ziemi bez poszanowania odpowiednich procedur i standardów prawnych. Władze zobowiązane są do np. przeprowadzenia konsultacji z osobami, które mają być przesiedlone, wypłacenia rekompensat finansowych, umożliwienia złożenia odwołania od decyzji o przesiedleniu oraz zapewnienia odpowiedniej pomocy prawnej. Rządy państw zobowiązane są również do zagwarantowania, że żadna z przesiedlanych osób nie pozostanie bez dachu nad głową.

W ocenie Amnesty International przeprowadzone wysiedlenie było przymusowym wysiedleniem, w szczególności biorąc pod uwagę fakt, że nie poinformowano o nim ze stosownym wyprzedzeniem i nie przeprowadzono pełnych konsultacji z wysiedlaną społecznością. Jednocześnie konsekwencją wysiedlenia było również naruszenie prawa do pracy i wolności przemieszczania się.

W kwietniu 2012 roku Komisja Europejska zgodziła się przekazać Serbii 3,6 mln Euro na budowę domów dla osób wysiedlanych z Belvil. Jednak lokalizacja przeznaczona pod budowę nowych osiedli znajduje sie daleko od jakichkolwiek ośrodków miejskich, znacząco utrudniając dostęp do szkół, zakładów opieki zdrowotnej i rynku pracy. W ocenie Amnesty International prowadzi to do segregacji społeczności romskiej co narusza prawo międzynarodowe.

Amnesty International domaga się od władz Serbii wprowadzenia prawa, które będzie zakazywało przymusowych wysiedleń oraz zapewnienia, że wszystkie wysiedlane osoby mają zagwarantowany dostęp do odpowiednich warunków zamieszkania. Z kolei władze Belgradu powinny pilnie odpowiedzieć na potrzeby mieszkaniowe osób, które obecnie żyją w osiedlach kontenerowych oraz zapewnić, że osoby wysiedlone z Belvil mają dostęp do rekompensat i zadośćuczynienia. Ponadto wszyscy przymusowo wysiedleni powinni mieć dostęp do stałego miejsca zamieszkania, które spełnia odpowiednie standardy. Władze Belgradu nie mogą przeprowadzać przymusowych wysiedleń w przyszłości.

Wezwij Burmistrza Belgradu do zagwarantowania, że nowe osiedle dla wysiedlonych Romów powstanie w miejscu, które nie będzie powodować segregacji tej społeczności i umożliwi dostęp do szkół, szpitali i rynku pracy.

Wyślij apel przy pomocy poniższego formularza lub wyślij wiadomość z własnego adresu na e-mail Burmistrza: gradonacelnik@beogradsg.org.rs

Pilne Akcje wysyłamy do 31 października.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokaż FIFA czerwoną kartkę! #PayUpFIFA

Powiązane tematy

Powiązany temat

Maraton Pisania Listów 2022 w obronie prawa do pokojowego protestu – rusza największa na świecie akcja na rzecz praw człowieka

Powiązany temat

Dziennikarze i niezależni obserwatorzy uciszani by świat nie dowiedział się o protestach w Rosji – nowy raport 

Powiązany temat

Ukraina: bezprawne przesiedlanie ludności cywilnej przez Rosję stanowi zbrodnię wojenną i może stanowić zbrodnię przeciwko ludzkości – nowe ustalenia Amnesty International

1988