PILNA AKCJA NR 121/08 ? BIAŁORUŚ ? Tortury i inne formy znęcania się / obawa o zdrowie – Amnesty International

PILNA AKCJA NR 121/08 ? BIAŁORUŚ ? Tortury i inne formy znęcania się / obawa o zdrowie

Amerykanin Emanuel Zeltser został zatrzymany po przylocie na Białoruś 12 marca. Jest przetrzymywany w areszcie służb bezpieczeństwa w Mińsku, gdzie, wedle słów jego prawnika, był przesłuchiwany i bity. Odmówiono mu także leków na cukrzycę i artretyzm, na które cierpi.

21 marca postawiono mu zarzut posługiwania się fałszywymi dokumentami. Przedstawicielom ambasady USA pozwolono odwiedzić go tylko dwukrotnie: 27 marca i 25 kwietnia. Po drugiej wizycie konsul Caroline Savage poinformowała, że stan zdrowia Emanuela Zeltsera pogorszył się: stracił wagę, był bardzo słaby, miał problemy z poruszaniem się i mówieniem. Powiedziała też, że Zeltser był 2 lub 3-krotnie pobity w areszcie.

Emanuel Zeltser cierpi na cukrzycę typu 2 i ciężką postać artretyzmu, na którą leczy się od ponad 15 lat. W liście do Prokuratora Generalnego Białorusi lekarz Zeltsera stwierdził, że bez dostępu do leków jego pacjent jest narażony na potworny i wyniszczający ból oraz nieodwracalne uszkodzenie organów wewnętrznych. Adwokat Zeltsera dostarczył potrzebne leki do aresztu, ale zdaniem rodziny zatrzymanego władze nie udostępniły ich jemu i jego stan zdrowia nadal się pogarsza.

TŁO WYDARZEŃ

Od czasu dojścia do władzy Aleksandra Łukaszenki sytuacja w zakresie praw człowieka na Białorusi stale się pogarsza.

Zdaniem Międzynarodowej Federacji Helsińskiej (IHF) warunki panujące w więzieniach na Białorusi często urągają standardom: cele są przepełnione, brudne, ze złą wentylacją i niewystarczającym wyposażeniem sanitarnym. Więźniowie zagrożeni są torturami i innymi formami znęcania się, mają zbyt małe racje żywnościowe i niekiedy odmawia im się niezbędnej opieki lekarskiej i leków.

Relacje między USA i Białorusią są ostatnio napięte z powodu nacisku USA na uwolnienie więźniów politycznych na Białorusi. W marcu i kwietniu Białoruś wydaliła amerykańskiego ambasadora i 10 innych amerykańskich dyplomatów w odpowiedzi na sankcje USA względem państwowego koncernu naftowo-chemicznego Belneftekhim, który dostarcza Białorusi 1/3 dochodów dewizowych. Białoruś zredukowała też swój personel w ambasadzie w Waszyngtonie. 

Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli w języku białoruskim, rosyjskim, angielskim lub ojczystym:
– wzywających władze do niezwłocznego zapewnienia Emanuelowi Zeltserowi leków przepisanych mu przez lekarza i dostarczonych do aresztu przez jego adwokata;
– wzywających władze do niezwłocznego przeprowadzenia niezależnego śledztwa w sprawie doniesień, że Emanuel Zeltser był torturowany lub w jakikolwiek inny sposób maltretowany oraz do postawienia osób odpowiedzialnych za to przed sądem;
– wzywających władze do zagwarantowania, że Emanuel Zeltser nie będzie w przyszłości torturowany oraz że będzie miał regularny dostęp do przedstawicieli konsularnych USA, prawników i opieki medycznej.

ADRESACI APELI:

Prezydent
Alyaksandr LUKASHENKA
President
Administratsia Prezidenta Respubliki Belarus
ul.Karla Marksa, 38
220016 Minsk
BIAŁORUŚ
Fax: +375 17 226 06 10, +375 17 222 38 72
Nagłówek: Szanowny Panie Prezydencie / Dear President Lukashenka

Prokurator Generalny
Grigorii VASILEVICH
Prosecutor General
Internatsionalnaya str., 22
220050 Minsk
BIAŁORUŚ
Fax:                 +375 17 226 42 52
Nagłówek: Szanowny Panie Prokuratorze Generalny / Dear Prosecutor General

KOPIE DO:

Minister Spraw Wewnętrznych
Vladimir NAUMOV
Minister of Internal Affairs
Gorodskoi Val str., 2
220050 Minsk
BIAŁORUŚ 
Fax: +375 17 226 12 47
Nagłówek: Szanowny Panie Ministrze / Dear Minister

Ambasada Republiki Białoruś
ul. Wiertnicza 58
02-952 Warszawa
tel./fax (0-22) 742 09 80
e-mail: poland@belembassy.org

W przypadku wysyłania apeli po 18 czerwca prosimy o uprzedni kontakt z Zespołem Pilnych Akcji (pilneakc@amnesty.org.pl).

Tłumaczenie: Marcin Natorski
Oryginał akcji ukazał się 7 maja
Indeks AI: EUR 49/006/2008

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3577