PILNA AKCJA NR 139/08 – SUDAN – Zagrożenie torturami, złym traktowaniem, pozasądową egzekucją lub wymuszonym zaginięciem – Amnesty International

PILNA AKCJA NR 139/08 – SUDAN – Zagrożenie torturami, złym traktowaniem, pozasądową egzekucją lub wymuszonym zaginięciem

Wyżej wymienieni należą do licznej grupy aresztowanych w stolicy Sudanu Chartumie w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Wielu z zatrzymanych jest przetrzymywanych bez kontaktu ze światem zewnętrznym w ośrodkach zatrzymań należących do NISS (National Intelligence and Security Services – Narodowe Służby Wywiadu i Bezpieczeństwa) w Chartumie i w innych nieznanych miejscach. Wszyscy zatrzymani są narażeni na tortury i złe traktowanie, mogą nawet być zabici albo stać się ofiarami wymuszonego zaginięcia.

Od 9 maja policja i NISS aresztują osoby oskarżone o popieranie zbrojnej organizacji opozycyjnej Ruch Sprawiedliwości i Równości (Justice and Equality Movement – JEM). JEM walczy z siłami rządowymi w Darfurze od 2003 r., a 10 maja br. po raz pierwszy zaatakował Chartum. Naoczni świadkowie twierdzą, że aresztowania były arbitralne: dokonywane jedynie na podstawie darfurskiego pochodzenia zatrzymanych,. pochodzenia etnicznego, fizycznego podobieństwa lub podejrzenia o ukrywanie członków JEM. Przy wielu zatrzymaniach stosowano niewspółmierną do potrzeb przemoc.

Amnesty International dysponuje ponad 200 nazwiskami zatrzymanych między 9 a 16 maja, z czego 52 osoby zostały zwolnione, ale co najmniej 155 wciąż pozostaje w aresztach, choć najwyraźniej nie postawiono im żadnych zarzutów. Niektórzy są przetrzymywani bez kontaktu ze światem w więzieniu Kober i innych ośrodkach NISS w Chartumie, ale miejsce przetrzymywania wielu innych jest nieznane, co zwiększa ryzyko, że zostaną poddani torturom, wymuszonemu zaginięciu lub nawet pozasądowej egzekucji. Jak dotąd wiadomo o jednej ofierze śmiertelnej pośród zatrzymanych – przyczyną śmierci mężczyzny, który zmarł w areszcie 19 maja, był (jak wykazała sekcja dokonana po wydaniu zwłok rodzinie) wewnętrzny krwotok spowodowany licznymi obrażeniami różnych częściach ciała.

Wśród zatrzymanych jest co najmniej 26 Darfurczyków studiujących w Chartumie, 2 prawników, jeden dziennikarz, jeden obrońca praw człowieka i pięciu członków opozycyjnej (i uważanej za bliską JEM) Ludowej Partii Kongresowej (Popular Congress Party – PCP).  

Adam Abdel Rahman Fadul, Mubarak Ahmed Bakhat i Ahmed Orshi zostali aresztowani 11 maja w swoim domu w dzielnicy Umbadda w Omdurmanie (część aglomeracji chartumskiej). Miejsce ich przetrzymywania jest nieznane. Prawnik i członek PCP Abdel Shakour Hashim Derar was został aresztowany w swoim biurze wczesnym popołudniem 14 maja przez nieumundurowanych uzbrojonych agentów NISS. Jest przetrzymywany bez kontaktu ze światem w nieznanym miejscu. Dziennikarz Al-Ghali Yahya Shegifat został aresztowany i zwolniony 12 maja, a następnie powtórnie aresztowany 2 dni później. Ani rodzina, ani prawnicy nie mają z nim od tego czasu kontaktu.

BACKGROUND INFORMATION

Konflikt w Darfurze toczy się od 2003 r., gdy Sudańska Armia Wyzwoleńcza (Sudan Liberation Army – SLA) i JEM wystąpiły zbrojnie przeciwko rządowi Sudanu w proteście przeciwko marginalizacji Darfuru i prześladowaniom niearabskiej ludności tego regionu. Porozumienie pokojowe z 2006 r. zostało podpisane jedynie przez rząd sudański i frakcję SLA skupioną wokół Minni Minnawi. Reszta SLA i JEM nie zaakceptowały go. 10 maja JEM przeprowadził atak na przedmieścia Chartumu, po raz pierwszy w historii konfliktu zagrażając stolicy. W czasie ataku wielu członków JEM zabito lub pojmano.

Długie przetrzymywanie bez kontaktu ze światem jest zabronione przez art. 9 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, którego Sudan jest stroną. Tymczasem art. 31 sudańskiej Ustawy o Narodowych Siłach Bezpieczeństwa (National Security Forces Act), który dotyczy aresztowań dokonywanych przez NISS, pozwala przetrzymywać zatrzymanych przez dłuższy czas bez postawienia im zarzutów i bez procesu. Takie przetrzymywanie bez dostępu do świata zewnętrznego i bez możliwości zewnętrznej kontroli zwiększa ryzyko tortur. Amnesty International skrytykowała przepisy tej ustawy.

Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli w języku arabskim, angielskim lub ojczystym:
– wzywających władze do ujawnienia miejsca przetrzymywania ww. osób;
– wzywających władze do niezwłocznego ich uwolnienia, o ile nie zostanie im postawiony zarzut o niekwestionowanie kryminalnym charakterze;
– wzywających władze do niezwłocznego umożliwienia wszystkim zatrzymanym regularnego kontaktu z rodziną i prawnikami oraz zapewnienia im niezbędnej pomocy medycznej;
– apelujących o zagwarantowanie, że nikt z zatrzymanych nie zostanie poddany torturom lub nieludzkiemu traktowaniu;
– apelujących o przeprowadzenie śledztw w sprawie wszystkich doniesień o torturach, nieludzkim traktowaniu i pozasądowych egzekucjach związanych z atakiem JEM;
– apelujących o uchylenie art. 31 Ustawy o Narodowych Siłach Bezpieczeństwa, który pozwala na przetrzymywanie bez procesu nawet do 9 miesięcy.

ADRESACI APELI:

Minister Sprawiedliwości
Mr Abdel Basit Sabderat           
Minister of Justice
Ministry of Justice, PO Box 302, Khartoum, Sudan
Faks:    +249 183 770883
Nagłówek: Szanowny Panie Ministrze / Dear Minister

Federalny Minister Spraw Wewnętrznych
Ibrahim Mohamed Hamed
Federal Ministry of the Interior
PO Box 2793, Khartoum, Sudan
Faks: +249 1 8377 6554
Nagłówek: Szanowny Panie Ministrze / Dear Minister

KOPIE DO:

Sprawozdawca Rady Konsultacyjnej ds. Praw Człowieka

Dr Abdel Moneim Osman Taha
Rapporteur, Advisory Council for Human Rights, Khartoum, Sudan
Email: human_rights_sudan@hotmail.com

Przewodnicząca Komitetu Praw Człowieka w Zgromadzeniu Nrodowym

Dr Priscilla Joseph
Chair of the Human Rights Committee, National Assembly, Omdurman, Sudan
Faks: +249 187 560 950

Ambasada Republiki Sudanu w Niemczech (w Polsce nie ma)
Botschaft der Republik Sudan
Kurfürstendamm 151
D-10709 Berlin
Niemcy
Faks: +49 30 894 09 693, +49 30 890 69 823
Email: post@sudan-embassy.de

W przypadku wysyłania apeli po 4 lipca prosimy o uprzedni kontakt z Zespołem Pilnych Akcji (pilneakc@amnesty.org.pl).

Tłumaczenie: Marcin Natorski
Oryginał akcji ukazał się 23 maja.
Indeks AI: AFR 54/026/2008

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3564