PILNA AKCJA NR 91/08 ? GWATEMALA ? Obawa o bezpieczeństwo – Amnesty International

PILNA AKCJA NR 91/08 ? GWATEMALA ? Obawa o bezpieczeństwo

Alvaro Ramazzini, biskup diecezji San Marcos (ok. 250 km od miasta Gwatemala), stał się obiektem gróźb. Amnesty International uważa, że ostatnie groźby pod jego adresem są związane z jego zaangażowaniem w obronę praw człowieka.
21 marca około 11 rano szary pick-up zajechał drogę bliskiemu współpracownikowi biskupa. Z samochodu wyszedł nieznany mężczyzna w czapce i okularach przeciwsłonecznych. Złapał pracownika kurii za rękę grożąc mu bronią i powiedział: -Powiedz temu sukinsynowi księdzu, żeby się nie mieszał w nie swoje sprawy. Jego dni są policzone-.  (-Decile a ese cura hijo de la gran puta, que deje de andarse metiendo en lo que no le importa, por que sus días están contados-).
Pracownik kurii spytał mężczyznę, czy ma na myśli konkretnego księdza działającego na tym terenie i wymienił go z nazwiska. Mężczyzna odpowiedział: -Tego drania nie znam. Mówię o Ramazzinim-. (-A ese desgraciado no lo conocemos, te estoy hablando de Ramazzini-). Popchnął pracownika kurii lufą pistoletu, po czym wsiadł z powrotem do samochodu i odjechał.
Bp Ramazzini aktywnie działa w obronie praw człowieka. W ciągu ostatnich miesięcy jego diecezja zaangażowała się w spór o prawa do ziemi udzielając poparcia wiejskim społecznościom. Aktywnie wypowiadała się też w kwestiach ochrony środowiska w związku z lokalnym projektem wydobywczym oraz edukowała imigrantów na temat praw człowieka. Bp Ramazzini towarzyszył ostatnio Specjalnemu Sprawozdawcy ONZ ws. Praw Imigrantów, który odwiedził region w dniach 24 i 25 marca..
Biskupowi grożono już wcześniej. Amnesty International apelowała o śledztwo w sprawie domniemanego zagrożenia życia księdza, spowodowanego jego zaangażowaniem w obronę praw rdzennej ludności. Według informacji AI księdzu grożono w taki sposób, że zawarto kontrakt na jego zabójstwo (patrz: AMR 34/011/2005, Gwatemalscy obrońcy praw człowieka atakowani w 2005 roku, 9 marca 2005). W obawie o jego bezpieczeństwo wydano Pilną Akcję, z powodu gróźb związanych najprawdopodobniej z lokalnymi sporami o ziemię (patrz: PA 67/02, AMR 34/015/2002, 7 marca 2002).

TŁO WYDARZEŃ

Obrońcy praw człowieka w Gwatemali pracują w stanie ciągłego zagrożenia zastraszaniem i prześladowaniami. W 2007 roku lokalne organizacje odnotowały 195 ataków skierowanych przeciwko nim. Władze najczęściej nie są w stanie zapewnić im odpowiedniej ochrony w przypadku gróźb, nie prowadzą śledztwa w sprawie pogróżek czy ataków i nie pociągają sprawców do odpowiedzialności.

ZALECANE DZIAŁANIA:

Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli po hiszpańsku lub w swoim własnym języku:
– wyrażających obawę o bezpieczeństwo bpa Alvaro Ramazziniego i pracowników kurii diecezji San Marcos;
– wzywających do niezwłocznego, pełnego i szybkiego śledztwa w sprawie opisanego incydentu, opublikowania wyników tego śledztwa i postawienia sprawców przed sądem;
– wzywających władze do podjęcia natychmiastowych kroków w celu zapewnienia pracownikom kurii bezpieczeństwa niezbędnego do ich działalności (w zgodzie z ich życzeniami);
– przypominających władzom o prawie obrońców praw człowieka do wykonywania swojej działalności bez ograniczeń lub obawy odwetu, zapisanym w Deklaracji NZ o prawach i obowi-zkach jednostek, grup i organów spo-ecznych w celu promowania i ochrony powszechnie uznawanych praw cz-owieka i podstawowych wolno-ci.
ADRESACI APELI:
Prezydent
Presidente de la República de Guatemala
Lic. Álvaro Colom
Casa Presidencial, 6- Avenida, 4-18, Zona 1.
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Faks: + 502 2383 8390
Email: cartapresidente@scspr.gob.gtNagłówek: Szanowny Panie Prezydencie/Estimado Sr. Presidente
Prokurator Rejonowy
Fiscalia Distrital San Marcos
7a. Av. -A- 8 – 06, zona 1
San Marcos, San Marcos. Guatemala.
Faksy: + 502 7760 4350, +502 7760 4355, +502 7760 1051
(jeśli ktoś podniesie słuchawkę, proszę powiedzieć -tono de fax, por favor-)
Nagłówek: Szanowna/y Pani/e Prokuratorze / Estimado Sr./Sra. Fiscal.
KOPIE DO:
Diecezja San Marcos
Diocesis de San Marcos
10-. Av. 6-28, zona 4
San Marcos, San Marcos. Guatemala.
Faks: + 502 7760 3743
(jeśli ktoś podniesie słuchawkę, proszę powiedzieć -tono de fax, por favor-)
Ambasada Republiki Gwatemali (najbliższa placówka znajduje się w Niemczech)
Botschaft der Republik Guatemala
Joachim-Karnatz-Allee 47
D-10557 Berlin
Niemcy
Faks: + 49 30 200 74 33 33
Email: embaguate.alemania@t-online.de PROSIMY O NIEZWŁOCZNE WYSYŁANIE APELI. W przypadku wysyłania apeli po 20 maja 2008 prosimy o uprzedni kontakt z Zespołem Pilnych Akcji (pilneakc@amnesty.org.pl).
Tłumaczenie: Aleksandra Szkudłapska
Korekta i redakcja: Marcin Natorski
Oryginał akcji ukazał się 8 kwietnia 2008.
Indeks AI: AMR 34/011/2008

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3587