PILNA AKCJA NR 94/08 ? IRAN – Zagrożenie torturami / prawdopodobny więzień sumienia / kara śmierci – Amnesty International

PILNA AKCJA NR 94/08 ? IRAN – Zagrożenie torturami / prawdopodobny więzień sumienia / kara śmierci

Irański Kurd, obrońca praw człowieka Farhad Haji Mirza-i jest przetrzymywany w teherańskim więzieniu Evin. Uważa się, że torturowano go psychicznie i fizycznie. Doniesienia sugerują, że mógł on zostać skazany na karę śmierci. Amnesty International podejrzewa, że Mirza-i jest więźniem sumienia, przetrzymywanym wyłącznie za pokojowe działania w obronie praw człowieka.
Farhad Haji Mirza-i, kierowca i robotnik z Sanandaj, w prowincji Kurdystan, należy do Stowarzyszenia Ochrony Praw Dzieci oraz jest członkiem-założycielem Stowarzyszenia Obrony Więźniów Politycznych i Praw Człowieka w Iranie. Został zatrzymany przez służby bezpieczeństwa 30 grudnia 2007, kiedy zmierzał na wizytę u dentysty, jednak władze przyznały się do jego aresztowania dopiero po około 2 tygodniach. Uważa się, że w tym czasie Mirza-i był torturowany. Mniej więcej do lutego 2008 przetrzymywano go w areszcie pod nadzorem Irańskiego Ministerstwa Wywiadu w Sanandaj. Istnieje obawa, że był tam torturowany. Następnie przeniesiono go do Sektora 209, części więzienia prowadzonej przez Ministerstwo Wywiadu i pozostającej poza kontrolą irańskich służb więziennych. Od momentu aresztowania Farhad Haji Mirza-i jest pozbawiony kontaktu ze światem. Długie przetrzymywanie bez kontaktu ze światem zewnętrznym (ang. incommunicado detention), w szczególności bez możliwości skontaktowania się z rodziną lub adwokatem, wskazuje na zwiększone prawdopodobieństwo złego traktowania i torturowania.
 Według oświadczenia Stowarzyszenia Obrony Więźniów Politycznych w Iranie z marca br. Farhad Haji Mirza-i -jest poddawany intensywnym fizycznym i psychicznym torturom celem zmuszenia go do przyznania się do sfabrykowanych oskarżeń-. Funkcjonariusze służb bezpieczeństwa dokonali nalotu na jego dom i zabrali niektóre jego rzeczy. Irańskie władze miały również poinformować rodzinę Farhada Haji Mirza-i o tym, że ich syn jest oskarżony o -działania przeciwko bezpieczeństwu narodowemu- oraz -o kolaborację z siłami opozycyjnymi-. Stowarzyszenie Obrony Więźniów Politycznych w Iranie twierdzi również, że rodzinę Farhada Haji Mirza-i zawiadomiono, że będzie został on skazany na karę śmierci. Amnesty International nie dysponuje jednak żadnymi informacjami o jakimkolwiek postępowaniu sądowym przeciwko Farhadowi Haji Mirza-i.
 Istnieją doniesienia, że Mahiye al-Din Haji Mirza-i, ojciec Farhada, był trzykrotnie na krótko zatrzymywany przez funkcjonariuszy Ministerstwa Wywiadu, prawdopodobnie kiedy próbował odwiedzić syna. 4 marca 2008 r. matka i siostra Farhada zostały przesłuchane. Urzędnicy z Ministerstwa Wywiadu mieli również przestrzegać jego rodzinę przed nagłaśnianiem sprawy aresztowania.
Farhad Haji Mirza-i był członkiem komitetu organizującego w latach 2001-2007 coroczne obchody i wiece z okazji Dnia Kobiet i Dnia Dziecka. W 2005 roku był jednym z jedenastu aktywistów prowadzących kampanię przeciwko ukamienowaniu 13-letniej dziewczynki o nazwisku Jila Ezadi.
TŁO WYDARZEŃ
W ostatnich latach obrońcy praw człowieka w Iranie (zarówno Kurdowie, jak i inni) doświadczają powtarzających się fal aresztowań i uwięzień. Amnesty International nieustannie apeluje do władz Iranu o zapewnienie prawa do wolności wypowiedzi i wolności stowarzyszania się oraz o zakończenie represji wobec obrońców praw człowieka.
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli w języku perskim, angielskim, kurdyjskim, arabskim, francuskim lub ojczystym:
– proszących o podanie szczegółowego uzasadnienia aresztowania Farhada Haji Mirza-i, ciążących na nim zarzutów oraz informacji o odbytych w jego sprawie rozprawach sądowych, przedstawionych przeciwko niemu dowodach i ew. wyrokach, o ile jakieś już w sprawie zapadły;
– wyrażających zaniepokojenie doniesieniami, że Farhad Haji Mirza-i został skazany na karę śmierci i wzywających do złagodzenia wyroku, jeśli faktycznie taki zapadł;
– apelujących o natychmiastowe podjęcie pełnego śledztwa w sprawie doniesień o torturowaniu Farhada Haji Mirza-i i przedsięwzięcie niezbędnych kroków w celu pociągnięcia ewentualnych sprawców do odpowiedzialności oraz o upewnienie się, że Mirza-i nie jest w dalszym ciągu narażony na tortury lub złe traktowanie;
– domagających się, by przetrzymywanemu został zapewniony regularny kontakt z rodziną i prawnikiem, a także wszelka pomoc medyczna, jakiej potrzebuje;
– stwierdzających, że jeśli Farhad Haji Mirza-i został zatrzymany wyłącznie w związku ze swoją pokojową działalnością na rzecz irańskiej społeczności kurdyjskiej lub tylko z powodu pokojowego korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i wolności stowarzyszania się, jest w takim razie więźniem sumienia, który powinien być natychmiast i bezwarunkowo uwolniony. W innym przypadku, powinien zostać uwolniony o ile nie zostanie mu postawiony zarzut popełnienia przestępstwa ewidentnie kryminalnego i zapewniony szybki i sprawiedliwy proces;
– wzywających władze do zaimplementowania w ustawodawstwie rozwiązań przewidzianych w -Deklaracji Narodów Zjednoczonych o prawach i obowiązkach jednostek, grup i organów społecznych w celu promowania i ochrony powszechnie uznawanych praw człowieka i podstawowych wolności-.
PROSIMY O WYSYŁANIE APELI DO:
 
Przywódca Islamskiej Republiki Iranu:
His Excellency Ayatollah Sayed -Ali Khamenei, The Office of the Supreme Leader
Islamic Republic Street – Shahid Keshvar Doust Street, Tehran, Islamic Republic of Iran
Email: info@leader.irZwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Minister Wywiadu
Gholam Hossein Mohseni Ejeie
Ministry of Intelligence, Second Negarestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Islamic Republic of Iran
Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Zwierzchnik Sądownictwa:
Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Ministry of Justice, Ministry of Justice Building, Panzdah-Khordad Square, Tehran, Islamic Republic of Iran
Fax:  +98 21 3390 4986 (proszę próbować kilkakrotnie)
Email:   info@dadgostary-tehran.ir (w temacie proszę wpisać: FAO Ayatollah Shahroudi)
Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Gubernator prowincji Kurdystanu:
Esmail Najjar
Email:  po persku lub kurdyjsku poprzez formularz na stronie:http://www.ostan-kd.ir/Default.aspx-tabId=150&cv=4@0_1w innych językach poprzez formularz na stronie:http://en.ostan-kd.ir/Default.aspx-TabID=59Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Gubernatorze / Dear Governor
KOPIE DO:
Prezydent:
His Excellency Mahmoud Ahmadinejad
The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection, Tehran, Islamic Republic of Iran
Email:  dr-ahmadinejad@president.ir  lub poprzez formularz na stronie: www.president.ir/email Ambasada Islamskiej Republiki Iranu
ul. Królowej Aldony 22
03-928 Warszawa
Faks: 022 617 84 52
Email: iranemb@iranemb.warsaw.pl W przypadku wysyłania apeli po 23 maja prosimy o uprzedni kontakt z Zespołem Pilnych Akcji (pilneakc@amnesty.org.pl).
Tłumaczenie: Joanna Woś
Korekta i redakcja: Marcin Natorski
Oryginał akcji ukazał się 11 kwietnia.
Indeks AI: MDE 13/054/2008

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3586